Din dagligaMayakalender.

Må vi gå vidare med ett syfte att skapa, som använder vår gåva av medvetenhet, för att stiga ur askan i ett liv som vi aldrig valde för oss själva. Må vi gå vidare med ett syfte att skapa, som använder vår gåva av medvetenhet, för att stiga ur askan i ett liv som vi aldrig valde för oss själva.
7/11 -2018
Dag 10 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Jord -
Altruistisk, rationell, kontroversiell, navigator, kopplad till naturen.
Jordens trädgårdsmästare. Djupgående synkroniska kopplingar till jordens naturliga cykler och energier ger kraften i skapelser och minnen från antiken. Jordpersoner hjälper till att skingra dåliga avsikter, vanor och idéer. Detta gör dem till mycket goda rådgivare och mästare av all konst. Flitiga och intelligenta, strävar jordpersoner efter att få ett naturligt flöde till alla aspekter av livet. Genom att vara kopplad till naturens dynamiska krafter behöver jordens personer mycket frihet för att underlätta deras uttryck för migration eller sändning av fjärrkommunikation som valar, elefanter, fåglar och många andra varelser. Ibland är jordens känsliga känslor upprörda, vilket resulterar i en jordbävning av känslor, och även vulkaniskt humör.

Periodens symbol: Stjärna
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 10: Manifestation. Vad som en gång var avsikter eller idéer, förhoppningar eller rädslor blir fysiskt närvarande med Tians energi. Vad som fokuseras på med uppmärksamhet och avsikt blir verkligt med Tians Ton.Tio är en kraftfull energi som bär ett stort ansvar.

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Element Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt, och är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Eld adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga intention. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att kalla på gudomlig intervention.

Dag 257 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Det finns alltid mer att upptäcka.

10 Jord är en manifestation av rörelse. Vi har lärt oss att röra oss med en intention, göra ett val av hur vi skulle älska att uppleva vårt liv på Moder Jord. Vi valde att leva genom de oändliga möjligheterna i vår ande, i stället för våra mänskliga begränsningar.

Manifestation är en stor välsignelse med ett stort ansvar. Vi kommer bara att manifestera det vi tror och hävdar som sant. Aztec markerar Ollins (Jordens) dagar som en tid och plats där vi erbjuds en vision av vad vi blir. Liksom Moder Jord, har vi vänt oss runt. Med Tzolk'in har vi roterat genom alla 4 riktningar. Vi har tittat på 13 heliga steg till skapelsen genom 20 olika gudomliga perspektiv på att vara. Det finns ingen möjlighet att vi skulle vara desamma efter att ha haft intentionen att se saker på så många olika sätt. Manifestationen att se vår jordiska erfarenhet på ett nytt sätt är det oundvikliga resultatet.

Ett annat oundvikligt resultat skulle vara att se varandra på ett nytt sätt. Vi skulle känna igen de välsignelser som varje perspektiv skulle kunna medföra. Vi kunde se välsignelsen av att vara annorlunda. Ovillkorlig kärlek erbjuder mänskligheten friheten att vara allt vi väljer. Genom att känna till en evig kärlek kunde vi se vårt "annorlunda sätt" som ett uttryck för kärlek. En ny värld är född för oss genom vår egen erfarenhets visdom.

Moder Jord var tidens gåva av hennes rörelse. I början var Omega Allt-i-Ett. Maya´s närmsta definition av Gud är Hunab Ku, allt som någonsin var och allt som någonsin kunde vara, den obegränsade potentialen för allt och allting. Det ena gudomliga medvetandet känner allt på en och samma gång.

Genom "skapelsen" uppenbarades Moder Jord som en kropp i rörelse. Hon skulle vara platsen skapad för en gudomlig upplevelse. Genom sin rörelse, som en gång var känd som allt-i-ett, separerades så varje möjlighet och kunde ses som en dynamisk upplevelse. Vi kan föreställa oss hur många medvetna tankar som skulle behövas för att se allt. Det skulle ta obegränsade gnistor av medvetenhet och mycket tid. Ingen Människa kunde någonsin se allt, även under en livstid av erfarenhet. Det skulle alltid finnas något mer för människan att veta från "skapelsen".

K'iche Dagsymbol är N'oj. De definierar Jorden som källa till all kunskap och visdom. N'oj är ett heligt ord För K'iche som erkänner att "veta" som något gudomligt. Azteken definierar denna dag som "lycklig" för den "aktiva principen" och "otur" för den "passiva principen". Vi var inte skapade för att alla följa samma idéer. Vi var avsedda att urskilja vår egen erfarenhet och hedra vårt eget perspektiv. Vi skulle veta vår egen sanning, genom att överväga många andra perspektiv. Genom en jämförelse skulle vi upptäcka att det vi först trodde var "annorlunda" var i stället "unikt". Med våra Andliga ögon öppna, kunde vi känna igen det mirakel som 7,5 miljarder människor på jorden var och en representerar en helt annan upplevelse av Moder Jord, och ett enstaka perspektiv. Så länge vi fortsätter att röra oss med vår egen gudomliga intention kommer vi alltid att hamna i ljuset.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..