Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att visdomen hjälper mig urskilja förlåtelsen till mig själv. Jag är tacksam för att visdomen hjälper mig urskilja förlåtelsen till mig själv.
30/4-2018
Dag 10 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Visdom -
Krigare, allvarlig, djup, realistisk, influenser, visdomshållare.
De äldres visdom. Visdomspersoner är på samma våglängd som de gamla minnena som väntar i templets sten och heliga platser över hela världen. Visdomsmänniskor odlar tur som en gröda med en balans av försiktighet och fasthet. Den enorma inre styrkan av detta tecken möjliggör tyst introspektion för att upptäcka områden av sig själv som innehåller visdom mer värdefull än något arv av arkeologisk skatt. Visdomspersoner är tappert försvarare av familj och samhälle. De kan bli hårda till livet och sentimentalt kalla. I dessa fall behöver de mycket förlåtelse för sina känslolösa fel. Att i perioder knyta an till naturen eller att besöka heliga platser kommer att ge stor stabilitet för visdom. En bra dag att sitta på en sten.

Periodens symbol: Hjort
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 10: Manifestation. Vad som en gång var avsikter eller idéer, förhoppningar eller rädslor blir fysiskt närvarande med Tians energi. Vad som fokuseras på med uppmärksamhet och avsikt blir verkligt med Tians Ton. Tio är en kraftfull energi som bär ett stort ansvar.

Aspekter: Färg - Gul (Kompletterar), Riktning - Syd , Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - och använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Naturläkemedel: Lukten av cederträ erbjuder ett helande av känslor, och främjar känslor av välbefinnande och vilsam sömn. Detta är en bra period att bränna cederträ eller använda vid aromaterapi. 

Dag 36 av 260.

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Tråden av tillit.

Ton 10 är manifestationsdagen. Hjortperioden hjälper oss att ta tag i strömmen för att slutföra en krets av gudomlig kraft. Människan skapades för att vara Guds hand på jorden. För att kunna manifestera den gudomliga makten och för att utföra hjortens gudomliga avsikter, måste vi tro på att vi kan göra det. 
Som ett frö som håller på att gro, är det svårt att se någonting över huvudtaget. Det enda sättet att se, är att ta tag i tråden av tillit, en kraft som är större än vår egen.
Ett frö förstår riktningarna upp och ner genom gravitationen. Även om dess rötter dras för att ta tag i det nedan, känner det att ljuset av liv, kärlek och glädje som finns ovan. Båda riktningarna är lika viktiga. Jorden kommer att ge näringen som behövs för tillväxt, även om skörden manifesteras ovanför i ljuset.

Förlåtelse.

Under 1:a och 2:e månaden befann vi i oss mörkret av det kreativa tomrum där allt är möjligt. Det fanns ingen annan som kunde definiera vem vi skulle bli. Vi kunde bara veta genom tilliten till något som vi inte kunde se. Vi kunde bara känna att ovan var den större kraft som drar oss bort från gravitationen nedan, till friheten och ljuset ovanför. Symbolen illustrerar den Mänskliga själen i sitt högsta tillstånd av medvetenhet. De strålar som sänds ut är medvetenhetens och förlåtelsens strålar. Förlåtelse är den gudomliga näring från ovan som övervinner världens tyngd, och ger oss friheten att manifestera vår högsta medvetenhet. Förlåtelse är ett ljus från ovan som vi sträcker oss efter när vi blir medvetna om våra egna begränsning för att övervinna ett hinder. 

Förnekelse.

Förnekelse skymmer vår syn av gudomlig urskiljning. Förnekelse är själva tecknet på en sanning som inte ses. I vårt behov av förlåtelse för att kunna bära frukten av integritet,  vet vi att vi behöver hjälp från ovan. Förlåtelse är den första Mänskliga anledningen till att vi vänder oss till Skaparen. Skaparen ser gudomligheten av ett lidande som orsakas av en dröm för att vara värd kärlek. Förlåtelse påminner oss om att vi alltid är älskade.

Visdom genom erfarenhet.

Om vi är medvetna om våra tankar kan vi kanske känna igen en förändring i hur vi svarar an på en situation vi har mött många gånger tidigare. Ofta presenterar en situation sig själv och du inser att det inte längre kräver samma svar. Vi har blivit guidade av mästarna av kärlek och kreativitet.
Jaguaren vände våra ögon till kärleken som finns runt omkring oss, och genom medvetenhet har vi manifesterat ett sätt att förvärva gudomlig visdom. Visdomen är det viktigaste för oss och är den Sanning vi skulle stå på. 

Visdom  beskrivs som en bra dag att sitta på en sten. Rodins skulptur av "Tänkaren" inspirerades av Dantes syn på porten till helvetet. Vissa tror att tänkaren är Adam som överväger förstörelsen av mänskligheten, på grund av sina egna tillkortakommanden.
Är tänkaren omedveten om hans medvetenhet att tänka på sig själv? Omedveten om att medvetenhet är svaret? 
Eller representerar tänkaren gudomligheten i människan, att han är medveten om sina egna tillkortakommanden?

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit och de som gått före..