Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag har en plats att kalla mitt hem i den materiella världen. Jag är tacksam för Hemmet som hålls av Skaparen, där dörren alltid är öppen, och där jag alltid hör hemma. Jag är tacksam för att jag har en plats att kalla mitt hem i den materiella världen. Jag är tacksam för Hemmet som hålls av Skaparen, där dörren alltid är öppen, och där jag alltid hör hemma.

3/5-2018
Dag 13 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Storm -
Ungdomlig, rastlös, tröstande närvaro, katalysera, salighet av att vara.
Dag av välsignelse av regn, givare av allt liv och ljus, en givare av kväve till Moder Jord och ozon till Fader himmel. Storm är också associerad med månen och månens cykler, som är mätaren av den kvinnliga aspekten av skapelsen. Stormens väsen är känslan av enhet, säkerhet och värme som upplevs i hemmet, medan ovädrets bekymmer rasar i världen utanför. Ständigt ungdomliga, existerar stormar för att uppleva frihetens extas. De har stor förmåga att både lära och undervisa. Deras ständiga strävan efter nya erfarenheter leder ofta till svåra tester och stormar av känslor. Titta på dessa svårigheter för de lektioner de verkligen är, så kommer de att berika våra liv snarare än att förstöra. Stormindivider lär mycket genom sin elektricitet av att vara. Blixten ger ström till jorden, och samma energi aktiverar människor, och Gudomliga anslutningar kan nås.

Periodens symbol: Hjort
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 13: Uppstigning (Stiger till nästa nivå för transformation; fullbordan; Frukt)
Tretton hjälper oss att gå till nästa högre steg, driver oss för att pröva något nytt eller försöka igen. Trettons energi tar oss över nästa berg bara för att se vad som finns där efter. Tretton bär den senaste framgången till den senaste ansträngningen. Tretton är ett nummer som är associerat med de uppstigna mästarna, skapelsen, utvidgningen och manifestationen.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. "Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Naturläkemedel: Lukten av cederträ erbjuder ett helande av känslor, och främjar känslor av välbefinnande och vilsam sömn. Detta är en bra period att bränna cederträ eller använda vid aromaterapi.

Dag 39 av 260

Uppstigning.

Ton 13 bär oss till nästa högre steg i vår medvetenhetsresa. Energin från 13 driver oss framåt för att nå högre mark från vår sista ansträngning. 13 förbinder oss med de uppstigna mästarna och utökar våra skapelse- och manifestationsförmågor. Uppstigning är en dag när vi ser våra prestationer och möjligheterna som ligger utanför nästa horisont. Dagen idag ger kraften för regenerering och förnyelse. Vi ges näring av ljusets Ande som förbinder ovan och nedan.
Hjorten, dagsymbolen för spirituella verktyg, gav oss nya sätt att urskilja sanningen och övervinna våra begränsningar. Genom att fatta en tråd av tro och hänga fast vid den, skapade vi ett band med gudomligt medvetande som känner till vårt öde och hur vi kommer dit. Ton 13 och symbolen storm hjälper oss att komma ihåg sanningen vi vet i anden. Det är inte något vi finner ut, utan något vi vet av intuition. Vi förnyas av en ny känsla av riktning och möjligheten att hitta vår väg.

Storm ger oss komforten av hemma, den plats vi naturligtvis vänder oss till när vi ser en storm komma. Hem är vår plats av auktoritet och integritet i världen. Inom Andens rike är vårt hem, vårt altare inom. Det här är en plats där vi alltid kan hitta förnyelse och förnyelse av kärlek. Hem är vårt center av balans och där vi kan se världens kaos som pågår.

Vår uppstigning är en dag att fira. Det är viktigt att vi firar våra milstolpar, även när förändringarna verkar små. Monotonin i vardagen är en upplevelse av medvetslöshet. Ju mer medvetna vi blir desto lyckligare blir vi. Vårt hopp för framtiden förstoras av förändringar som vi ser händer i oss själv. Stormens regenerering av Anden kan hjälpa oss att se att medvetandet är den tråd av eter som förbinder himlen och jorden.

Storm visar den ohämmade Andens friheten som, som blixten, kommer att hitta sin egen väg. Kraften ovan kan nå oss oavsett var vi är, och ansluta oss till vår Intuitionsgåva. Vi kommer att känna en källa av Gudomligt medvetande, medvetenheten för att finna vår egen väg att uppfylla en mening och ett syfte med kärlek.

När vi känner oss brutna eller när världens kaos verkar mer än vi kan bära, kan vi komma ihåg det hem vi kan vända oss till inom oss själva. Vi kan tacka för alla Andliga Verktyg som hjorten ger, när som helst vi behöver övervinna våra begränsningar. Låt oss komma ihåg att vår mening och vårt syfte är att tjäna som Guds hand på jorden och att Skaparen utformade i oss möjligheten att utföra det. 

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit och de som gått före..