Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Kaos kan bli vårt nya tecken på hopp och tro, och tron att vi går vidare till någonting bättre. Jag är tacksam att Kaos kan bli vårt nya tecken på hopp och tro, och tron att vi går vidare till någonting bättre.

6/11 -2018
Dag 5 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Transformation -
Transformator / CIMI: Underlätta förändring, offra, hjälp, gamla kunskapsaspekter.
Cykel av liv, död och återfödelse. Transformations-personer uppnår mål och känslomässig välstånd, och kan bli högt respekterade affärsmän. De har förmågan att hjälpa andra genom alla övergångar med ett lugn, på grund av deras andliga styrka och vägledning. Samhället drar ofta nytta av deras disciplin och organisationskunskaper. De stärker gravida kvinnors liv och leder dem genom övergången till moderskapet.
Att upprätta kontakt med förfäderna aktiverar medfödda psykiska förmågor, gåvor som används som verktyg för att hjälpa andra. De kan ha möjlighet att skicka onda intentioner telepatiskt, det här är deras ångest. Från dessa handlingar förlorar de makt, faller lätt in i en offerroll och börjar manipulera med hämnd. 

Periodens symbol: Vind
Perioderna består av tretton dagar i Tzolk´in. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 5: Styrka (Områden av styrka aktiveras, grödan gror och drar till sig solen)
I mitten av kuben hittar vi fem. Fem är en intelligent organiserande kraft som hanterar kommunikation och material, kunskap och tillämpning. Femmor är naturliga nätverkare som samlar vad som behövs. Dessa personer kan ta sig direkt till kärnan i vilken situation som helst, och det gör dem till utmärkta utredare.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 226 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Ett nytt sätt att gå i världen.

Ton 5 erbjuder oss en kraft, som den centrala organisationsstyrkan i kubens centrum. Vår klättring av ny andlig tillväxt dras under vår egen auktoritet och tillämpning av våra andliga resurser. Ton 5 fullbordar de erfarenheter som kommer att dras tillsammans för att skapa ett nytt sätt att gå i världen.

Transformation är tecknet på ett större livsförändring. Det markerar en viktig vändpunkt som kommer att förändra vår framtid. Transformation håller klarseendets gåva och delar gåvan att se vår egen framtid. Vi har skapat fröet av ett nytt "jag är" och nu inspekterar vi det för att förstå hur det kommer att förändra våra upplevelser av att leva.

Symbolen av Transformation illustrerar Dödens ansikte, och påminner oss om att någonting alltid dör som något nytt föds. Intoningen som var vår gåva av uppstigningen från perioden av erbjudande, fullbordade vår gudomliga skapelse för vårt själs nya utsäde att hävda som högre mark. På Transformationen kan vi tydligt se kraften i Ormen att vi inte är vem vi brukade vara. Vi rensades bort av resterande delar och delar av vår gamla identitet, som tycks ha fallit bort på egen hand i ljuset av en ny belysning av Skaparens kärlek och gåvor som var avsedda att skapa ett liv av glädje.

Som en vind som blåste igenom, kan vi se ett nytt sätt att leva i en levande värld. Vi kan se en värld som vi skapar som är värd att stödja med tilliten i våra drömmar.

Tecken på förändring inkluderar alltid lite kaos.

Vind kan förändra landskapet liksom en orkan. Varhelst bitarna landar, blir det ett mirakel som leder oss närmare vår gudomliga rättvisa. Vi har makten att skapa den. På Ton 5 har vi inflytande att dra våra resurser tillsammans. Det är dags att se och erkänna den värld som vi är kapabla att skapa under vår egen auktoritet med gudomlig ingripning.

Transformation är bosatt i norr, luftelementet och sinnets fakulteter. En Gudomlig handling kommer att förändra vårt sinne och perspektiv. Dess färg är vit, en dagsymbol på "mörkt", vilket betyder visdom som dras av erfarenhet, till skillnad från inspiration "ljus". Tecken på förändring inkluderar alltid lite kaos. Vi kan se hur mycket vi har förändrat genom vårt eget lugn i stormen. Transformation kan hjälpa oss att rida vindarna av förändring genom att visa oss framtiden.

Den Globala Brännardagen.

Den Globala brännardagen, 4 Orm, stabiliserade vår andliga energi. Tillsammans med Transformation förnyas vi och anpassas till vår medvetenhet om förändring. Vi har inget att frukta. Vi kommer att veta vad vi ska göra. Vi byggde en värld och en dröm som är värd att hålla och tro på. Vi har fått skatter från vår Andes Frukt.

Idag kan vi tillämpa våra verktyg för Helhetens Högsta Bästa. Vi fick ett ljus att dela. Vi kan komma ihåg det medvetslösa lidandet och säga till andra att det finns en ljus framtid. När saker är uppe i luften, mår vi alla lite bättre när någon säger, "Det kommer att bli okej." Vi har nu visionen att gå till ett ännu högre perspektiv. Med varje utmaning kan vi nu tro att vi äntligen har räknat ut det. Vi vänder tillbaka för att upprätthålla pelarna i den värld vi älskar inom.

5 Transformation är en andlig påminnelse som stannar vid vår sida för resten av dagen och säger att ingenting är vad det verkar vara. En gudomlig auktoritet ler och vet att all vår insats av våra erfarenheter leder till en helig dag med gudomlig rättvisa ... det heliga utbytet av det erbjudande vi gjort till anden, kommer att omvandla oss på ton 8 Givande.

En stor vind är på väg.

Livets och Andens andetag kommer med gåvor av skapande. Det har inget att göra med den värld vi ser omkring oss. En ny värld är där vi kommer att vilja vara. Vi uppsteg på 13 Krokodil, i gryningen av ett nytt uppvaknande. Vår nästa uppstigning kommer som 13 Jaguar. 
På 13 Sol, Väktaren av denna säsong, Främsta Skaparen till en högsta skapelse, kommer att manifestera en ny uppenbarelse av ljuset av belysning. Allt detta kommer vi att bära med oss in i planetens drömmar.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..