Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Sanningen alltid är bättre än Illusionens rädsla. Jag är tacksam för Sanningen som gör att vi kan urskilja våra högsta val. Jag är tacksam att Sanningen alltid är bättre än Illusionens rädsla. Jag är tacksam för Sanningen som gör att vi kan urskilja våra högsta val.

12/4-2018
Dag 5 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Flinta -
Reflekterar sanningen, kompromissa, ger ordning och balans, oändlighet.
Verklighetens spegel. Som en imponerande Flinta är dessa personer de gudomliga gnistorna av intelligens. Flinta är medfödda förmågor som används för att diskriminera känslor från faktum. Flintpersoner står oförtröttliga för att skydda, försvara eller bota andra genom personlig uppoffring. Genom att modigt sväva sanningens svärd skärs falskhet bort. Det sägs att de kan få information om interpersonella problem eller onda intriger av andra genom att reflektera i en obsidian spegel. Deras tapperhet som sanningskrigare måste vara oklanderlig, annars de kommer de att uppleva lidande av olyckor, missförstånd och skvaller.

Periodens symbol: Jaguar
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 5: Styrka (Områden av styrka aktiveras, grödan gror och drar till sig solen)
I mitten av kuben hittar vi fem. Fem är en intelligent organiserande kraft som hanterar kommunikation och material, kunskap och tillämpning. Femmor är naturliga nätverkare som samlar vad som behövs. Dessa personer kan ta sig direkt till kärnan i vilken situation som helst, och det gör dem till utmärkta utredare.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. "Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Element Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Håll koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 18 av 260

På Ton 5 mottar vi kraften för att slutföra en klättring och för att manifestera en ny inre styrka i anden.

Jaguaren leder oss på en väg av medvetenhet, och vi tillämpar visdom av gudomligt medvetande i andens osynliga rike. Jaguar hjälper oss att flytta till vår högre medvetenhet för att komma ihåg kraften i vår andliga identitet.

Flinta  kommer att guida oss för att se sanningens kraft. Också känd som spegeln, hänför sig Flinta till Obsidianspegeln som återger en perfekt reflektion av Sanningen.

Kristallklar sanning.

Alla dagsymboler leder oss till sanningen, men Flintans sanning är den kniv som skär till hjärtat. Flinta gör en kristallklar sanning som var dold, gömd eller täckt, och sägs leverera Sanning längs ett blixtnedslag. Sanningen kan komma som ett genialt slag eller som en "hård sanning" som vi inte ville se. Men erfarenheten är alltid oväntad, och Flintans syfte är att svepa bort alla illusioner.
Flinta är dagsymbolen som lämnar ett avtryck. Det är en dag att ta försiktighetsåtgärder och förvänta sig det oväntade. Flinta sägs presentera en frestelse att agera ut sanningen som vi kanske har döljt. Flintans energi kan inspirera oss att "säga vad vi verkligen vill säga" och "göra vad vi verkligen vill göra."

Detta är en dag med ökad medvetenhet och kraft för gudomlig skönhet. Ton 5 är en organisatorisk styrka av intelligens som kan sammanfoga, organisera och utnyttja våra andliga resurser. Flinta ger kraft till intentionen genom att försäkra oss om att vi har alla fakta. Skiftar vi vår medvetenhet till andlighetens rike, vet vi redan sanningen.
Sanningen kommer att skingra alla våra illusioner av Maktlöshet. Läs om sinnet här
Genom sanningen tror vi, och genom Tro skapar vi pelare som upprätthåller ett Universum i Anden. Sanningen ger oss frihet. Liksom våra andra två Universum, det fysiska och det mentala har vi nu möjligheten att se hela sanningen i oss själva.

Energimässigt kan Flint vara en intensiv dag, då vi tvingas att se sanningen. Det är en bra dag att försöka vara så centrerad det bara går, och skulle det bli för tufft, vet du var jag finns.
Du kan notera en växling av energin som händer nära solnedgången när vi börjar flytta oss från Flinta till Storm, som är en energi av bekvämlighet i hemmet. Du kan relatera till Flinta som en operation med en 24-timmars återhämtning.

Var modig.

Det viktigaste att vara medveten om är hur sanningen känns. När vi hör sanningen, vet vi det, och det känns som att vi visste det hela tiden. Att veta hur Sanningen känns ger oss möjligheten att urskilja sanningen, och veta vad vårt nästa steg är. 
Genom att se att vi är på en resa, där varje dag ger oss möjligheten att förfina våra intrument, så ser vi att ingenting varar för evigt. Vi kan vila i att kunskaperna vi får till oss, hjälper oss att klara utmaningar som vi tidigare har blivit triggade av. Det är så vi ser vår egen utveckling. När vi får koll på och kan städa ur det som inte längre behövs, flödar vi med livet istället för att motarbeta oss själva och skapa samma upplevelse om och om igen. Var modiga och våga se det som inte känns så lätt, så ska du se att morgondagen för med sig en gåva. En gåva av gemenskap, samhörighet och ovillkorlig kärlek.

Med all Kärlek
Camilla

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.