Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för skönheten som skapades. Jag är tacksam för det helande som Moder Jord ger när vi är medvetna om hennes skönhet. Jag är tacksam för skönheten som skapades. Jag är tacksam för det helande som Moder Jord ger när vi är medvetna om hennes skönhet.

28/4-2018
Dag 8 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Jaguar -
Denna energi är den som lägger grunden för hela perioden.
Jaguar / IX: smygande, jordälskare, känslig, intelligent, mottaglig, tidlöshet, myndighet, shaman. Född med en djup kärlek till Moder Jord, är Jaguar eller Shaman direkt knuten till källan för all jordmagi. De innehar en stor kraft av intellekt, styrka eller karaktär genom integritet. Jaguarens energi är kvinnlig i naturen och är den härskande anden av djungler, slätter och berg. Jaguarens ande bevarar Maya-templen och uppmanas att hjälpa såväl spirituellt som materiellt. Jaguar är också gud / gudinnan av tacksamhet. Tålamod som är född av styrka och skicklighet kan vända sig till ett snabbt beslut och handling. Både djärv och smidigt, attackerar jaguaren inte ofta direkt och kommunikationer från dem innehåller vanligtvis lite mystik. I avsaknad av integritet korrumperar jaguarens kraft och den blir en sökare efter rikedom och berömmelse.

Periodens symbol: Hjort
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 8: Rättvisa (harmoni mot jämlikhet / balans, rättvisa)
Harmoni och balans är syftet med Åtta, och väger noggrant allt bevis för att nå en balans av rättvisa.
Åtta är organisationsstyrkan som demonstreras i uttalandet "Som ovan, så nedan". Från enkelhet till oändlighet organiserar energin av åtta alla nivåer av skapande. 

Aspekter: Färg - Vit  (Förfinar), Riktning - Norr, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och de kollektiva visdomarnas plats.
Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Naturläkemedel: Lukten av cederträ erbjuder ett helande av känslor, och främjar känslor av välbefinnande och vilsam sömn. Detta är en bra period att bränna cederträ eller använda vid aromaterapi. 

Dag 34 av 260

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vägen tillbaka hem.

Nummer 8 är talet för "ren ande". En balansering av ovanstående och nedanstående ger återkomst till den gudomliga rättvisan. Peakton 8 börjar vår transformationsfas som utförs under ledning av det gudomliga. På Ton 7 gjorde vi en inventering av vår mänskliga prestation och mötte sanningen för våra begränsningar. Vi såg hur svårt det är för människan att leva upp till vår identitet som en personifiering av ljuset. Som ett frö i groningsprocessen har vi inget ljus. Allt våra mänskliga ögon kan se är mörkret. Vi kämpar för att se vad Anden såg i vårt första uppvaknande till medvetenhet. Det är svårt för Människa att komma ihåg, när världens sätt är att återspegla en motsats av vårt Själv. Det enda sättet att förena de två är att hitta vägen tillbaka Hem.

På 8 Jaguar kommer den mest andliga av alla dagsymboler att leda oss in i andens rike. Jaguar är en formförändrare och shaman som är Ett med Moder Jords medvetenhet. Den känner till den magi som är född av tacksamhet för allt som Moder Jord ger. Jorden är som en legenden på en karta som hjälper oss att urskilja vad det betyder. För att känna Anden behöver vi bara urskilja hennes lika och motsatta reflektion. Jaguar gömde sig och väntade i vårt tempel för att vi skulle komma fram. Idag visar den oss hur Moder Jord kommer att styra oss Hem.

Jaguaren vet att vägen hem är tacksamhet. När vi blir medvetna om hur omfattande våra välsignelser verkligen är, skulle vi aldrig känna någon smärta över orättvisa igen. Andlig tacksamhet är det "magiska" som prästen och shamanen använder för att läka våra mänskliga hjärtan. Jaguar kan som formförändrare leda oss till en ny dimension av förståelse. Bland de visioner som delas av shamanen är en att ta en andlig promenad med Jaguaren genom en gudomlig portal som leder öster ut, mot riktningen av vår gudomliga inspiration. Jaguar leder en magisk mysterietur genom skönhetens osynliga rike.
Ton 8 håller intentionen för gudomlig rättvisa. Det här är en dag då vi kommer att förändras av Sanningen om ovillkorlig kärlek. Vi har redan genomfört våra mänskliga ansträngningar för andlig tillväxt, och nu avslöjar Jaguaren hur vår lilla ansträngning tog oss längre än vi kunde se. Vi förändras när vi ser sanningen i ett helig utbyte.

Skönhet.

När vi nu går igenom en ny vår, och blommans skönhet kallar på vår uppmärksamhet, kan vi höra dem säga: "Tack för att du ser min skönhet. Jag älskar dig också." När vi nu går igenom en ny vår, och blommans skönhet kallar på vår uppmärksamhet, kan vi höra dem säga: "Tack för att du ser min skönhet. Jag älskar dig också."
Precis som Moder Jord presenterar skönhet på ett obegränsat antal sätt, så är också vi alla olika för att skapa obegränsade uttryck för skönhet. Apan lärde oss att se skönheten i allt. Från tvättbjörnen lärde vi oss att allt ser blankt och vackert ut när vi rengör det med lite vatten. Genom medvetenheten ser vi bortom ytan för att hitta Skönheten i vår egen uppfattning. Ur Andens rike är våra uppfattningar flytande och föränderlig. Vi kan röra vid vattnet för att återspegla en annan reflektion. Vår väg hem, vårt sätt att formförändras i andens dimensioner, är lika lätt som att träna våra ögon att se Moder Jords Skönhet. Stigen för "magi" till andra sidan ligger i Värderingen av allt vi ser.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Lungold, Debra Jaguar Spirit och de som gått före mig...