Din dagliga Mayakalender.

Genom att se det bästa i varandra, ger vi varandra chansen att skina vårt fulla ljus. Genom att se det bästa i varandra, ger vi varandra chansen att skina vårt fulla ljus.

24/10 -2018
Dag 5 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Kanal -

REED/BEN: Ljuspelare, Andlig medvetenhet, hedervärd, starka rötter och övertygelser 
Kanalpersoner är de andliga väsen som skyddar och är det guidade ljuset för familj och hem. De är kompetenta talare som kommer att ta upp orsaker. Mycket hårda och analytiska, strävar dessa personer för att skapa fred, harmoni och ordning för alla sina relationer. De är välsignade med en stor skicklighet vid förhandlingar och vägledningar som väldigt ofta sätts på prov. Även om dessa personer inte behöver så mycket uppskattning, har många ett äktenskaps- eller affärsproblem på grund av oflexibla åsikter och höga förväntningar, vilket eroderar samhörigheten. Lärdomen för Kanal är att vara som en trädgårdsslang, inte ett stålrör.

Periodens symbol: Givande
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 5: Styrka (Områden av styrka aktiveras, grödan gror och drar till sig solen)
I mitten av kuben hittar vi fem. Fem är en intelligent organiserande kraft som hanterar kommunikation och material, kunskap och tillämpning. Femmor är naturliga nätverkare som samlar vad som behövs. Dessa personer kan ta sig direkt till kärnan i vilken situation som helst, och det gör dem till utmärkta utredare.

Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Aspekter: Färg -  Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 213 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi har fullt förtroende att skapa vår egen verklighet.

Ton 5 har innebörden av bemyndigande. Och som ni vet via förklaringarna av de ord som WingMakers har förklarat, så innebär bemyndigande att vi har fullt förtroendet att skapa vår egen verklighet.
Vi fick stabilitet genom 4 Väg genom att hedra Människans val att erbjuda vårt ego i en gudomlig avsikt att älska och förlåta. Under hela den här perioden av givande kommer det många gånger handla om egot å ena sidan och entiteten å den andra. Vi har hela tiden ett val att göra. Om vi har intentionen att varje dag göra det som är det bästa för oss själva och helheten, tonar vi in i Källans Intelligens och blir därifrån vägledda via inspiration genom alla våra sinnen i det mänskliga fordonet. Det handlar inte om att vi kommer dö eller bli slavar under någon gudstro och ligga på en matta hela dagen för att någon annan har bestämt det. Du rullar ut din egen matta när du känner att du vill göra det, eller sätter dig på en parkbänk och är här och nu, för att känna in vart du ska gå härnäst.

Ett erbjudande för kärlekens skull kommer att återvända välsignelsen av intoning med Främsta Skaparen. Genom medvetandets milstolpar leder Skaparen riktningen av den stigning vi gör genom mörkret. Mörkret representerar det vi inte kan se och behöver inte betyda att allt kommer vara tungt och jobbigt. Ton 5 är kubens centrum, den centrala organisationsstyrkan som hanterar alla våra andliga verktyg och resurser för applikation. Ton 5 samlar vår styrka för klättringen.

Det vi uppmärksammar är det vi blir medvetna om.

Kanal har höga förväntningar på sig själv och andra och är villig att ta upp orsaken. Kanal har höga förväntningar för andra, med förtydligandet att det är bäst att leda som en trädgårdsslang och inte ett stålrör. Den skapar enighet genom att förvänta sig det bästa från andra, och styr inte genom att vara auktoritär, utan leder genom exempel.
Att ge först kommer att generera kraften för rätt relationer.

Kanal har gudomliga förväntningar på människan. Genom att hålla kraften för att skapa det vi håller i vår fantasi, kan vi lyfta andra genom att hålla dem i sitt högsta ljus. Vi skapar det vi tror och ser i vår fantasi. Som Ian sa, "Vad vi uppmärksammar, blir vi medvetna om." Om vi letar efter det goda i varandra, så är det det som vi ser. När vi ser och erkänner andra i sitt högsta ljus, dras de naturlig till sympati.
För er som befinner er i destruktiva relationer, som ex narcissism och psykopati, så hjälper det inte att se det goda i den andra och hoppas att saker och ting ska bli bättre. Den ovillkorliga kärleken handlar om att där kärleken inte tas emot, går man vidare till där den tas emot, utan att för den skull hålla något agg mot personen. Fortsätt gå..

Gudomliga förväntningar måste vara annorlunda än våra mänskliga förväntningar. Som Människan, är vi benägna att döma andra när de inte uppfyller våra normer eller regler. Som ett gudomligt väsen tar vi en bredare åsikt. Om vi lyfter blicken lite, kan vi se att vårt "bra" och "dåliga" beteende bara är en fråga om vad vi är medvetna om just nu. Resan som leder genom mörkret av våra rädslor kommer alltid att avslöja de sätt som vi är trasiga på. Från vårt ego jämför vi det "värsta beteendet" i en annan till det "bästa beteendet" i vårt Själv, trots att vi misslyckas i våra egna bästa avsikter.

Kanal ligger i öst, riktningen av soluppgången, en ny början av gudomlig belysning. Genom en avsikt av ödmjukhet kan vi vända om saker. Och för er som befinner er i en destruktiv relation så handlar det om att bli ödmjuk med sig själv. Sluta att vända ut och in på er själva för att ta hänsyn till den andres konstanta behov. Att bli ödmjuk med sig själv innebär att det som har varit kan du inte göra någonting åt just nu, men ditt nästa steg framåt kan du ta i en annan riktning. En riktning som innebär det bästa för dig. I din nya riktning kommer du att må mycket bättre och ditt helande bidrar till helheten. 
Snyggt jobbat!

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..