Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Skaparens Kärlek aldrig tjänas, utan lovats utan villkor. Jag är tacksam att vår framtid av gudomlig rättvisa är garanterad av valet av vår avsikt. Jag är tacksam att Skaparens Kärlek aldrig tjänas, utan lovats utan villkor. Jag är tacksam att vår framtid av gudomlig rättvisa är garanterad av valet av vår avsikt.

3/10-2018
Dag 10 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Väg / EB -
Avslappnad, artig, försiktig, intelligent, fri vilja, vägen till ödet. 
Tidens bärare och ledare av ödet; även känd som Människan. Dessa personer öppnar vägen och styr till framtida grupper, samhällen och individer som är lika. 
Likvärdig, lydig, dedikerad hårt arbetande och organisatörer, är Vägpersoner lyckliga i affärer och resor. Många blir vårdtagare för de fattiga, sjuka eller gamla, där de kan göra personliga uppoffringar. Vägen kallas ibland gräsets tecken, som är den mest rikliga av alla livsformer, men är också den mest ödmjuka. Vägpersoner är tillgivna och eftertänksamma, har lätt för att bli sårade men långsamma till ilska.
Att hålla inne med negativa känslor och outtryckt vrede kan leda till sjukdom.

Periodens symbol: Natt/Hjärta
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 10: Manifestation. Vad som en gång var avsikter eller idéer, förhoppningar eller rädslor blir fysiskt närvarande med Tians energi. Vad som fokuseras på med uppmärksamhet och avsikt blir verkligt med Tians Ton.Tio är en kraftfull energi som bär ett stort ansvar.

Aspekter: Färg - Gul (komplett), Riktning - Syd, Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Elementet Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 192 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Våra djupaste drömmar.

Nattens period leder en resa mot våra djupaste drömmar. Genom att koppla våra medvetna och omedvetna tankar, avslöjar Natten/Hjärtat de drömmar som vi aldrig erkände, eftersom vi trodde att de var omöjliga. Dess avsikt för oss är att vi ska få känna kraften i våra drömmar. Natten är den drömmare som tror på drömmen, och vet att inspirationen för att skapa en dröm, delas av Skaparen. Den vet att rösten i våra drömmar är Skaparens röst, och genom Skaparens gudomliga natur inspireras vi av drömmar om vår högsta aspiration och drömmar som manifesteras av ett mirakel. 

Vi ser bevis på vår egen utveckling.

Ton 10 är manifestationsdagen. På Ton 10 ser vi bevis på vår egen utveckling från en "högre plats". På Ton 10 hävdar vi ett nytt perspektiv på Sanningen, och presenteras ofta med en känd uppsättning omständigheter som vi har mött tidigare, bara för att upptäcka att vi ser det på ett helt nytt sätt. Ett hinder som vi en gång trodde alltid skulle stå i vägen, ser inte längre ut som omöjligt. Genom att erkänna vårt gemenskap med Skaparen från ett djupare plan av medvetenhet, erkänner vi en gudomlighet som alltid är med oss för att göra vår väg lättare.

Ton 10 av Manifestation innehåller en stor välsignelse och ett stort ansvar. 
För att manifestera drömmen krävs det av oss, att vi hävdar och erkänner att den är sann. Det här är en dag då vi erbjuds bevis som kan ses av mänskliga ögon, att det gudomliga har arbetat på våra vägnar. Genom ett val att tro och att hålla tilliten, gav vi tillstånd för Skaparen att ingripa. De äldste talade ofta om helande som utförs från andens rike, helande som äger rum utanför våra egna mänskliga medvetenhet. Idag är vi begåvade att se en förändring som inte gjordes av en mänsklig avsikt. Vi kan upptäcka en gåva av tro som var bortom gränserna för en mänsklig dröm, en gåva som inte hölls på grund av en mänsklig begränsning att tro.

Mästartalet 1010.

Ton 10 i den 10:e månaden i Mayakalendern, representerar mästertalet 1010.
Nummer 1 hänför sig till attributen till ny början, skapande och kreativitet, motivation, framsteg, intuition och inspiration, lycka och positivitet, initiativ och självförtroende, uppnåelse, uppnå framgång och personlig uppföljning. Nummer 1 påminner oss om att vi skapar våra verkligheter med våra tankar, övertygelser och handlingar.
Nummer 0 representerar potential och/eller val, en andlig resa, utvecklar dina andliga aspekter, lyssnar på din intuition och högre själv, evighet och oändlighet, enhet och helhet, fortsatta cykler och flöde och början. Nummer 0 hänför sig också till Skaparens kraft / Universella energier / Källa, och förstorar inverkan av de siffror som de visas tillsammans med.

Vi definieras av de val vi gör.

På Ton 10 blir vi medvetna om att våra drömmar inte är föremål för våra mänskliga begränsningar. När drömmen vi är inspirerade att skapa är något vi skulle älska att manifestera, kan vi urskilja med mänskliga skäl att den som inspirerade det, kände oss tillräckligt bra för att veta vad vi skulle älska mest. När vi tror på Skaparens ovillkorliga kärlek kan vi veta att vi aldrig skulle bli inspirerade att drömma om något som var bortom vår räckvidd.

Vårt öde representerar den kollektiva summan av vem vi har blivit. I slutändan kommer våra liv att definieras av alla de val vi gör. Natten visar oss att det enda valet som förändrar allt, är ett val att tro att vi skapades av en gudomlig medvetenhet, och att en gudomlig medvetenhet konstruerade vår design för att uppfylla vår skapelses mening och syfte. Det val vi gjorde för att tro, även om vi befann oss i det okända mörkret, är beviset på en gnista vi höll inom.

Många är de berättelser från människor som har haft en nära döden upplevelse. Det utmärkande i alla de olika vittnesbörden är att under mötet med "Ljusvarelsen" framgår det att det enda riktiga mål som räknas i livet är att lära sig älska andra människor och att förvärva kunskap.
Det vi har gjort av våra liv, gör oss till det vi är när vi dör. Och allting, varenda dugg, räknas.

Vi vet aldrig vad som kommer först - Morgondagen eller nästa liv.-

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..