Maya Kalendern.

Jag är tacksam för de äldre som tror på sin egen omvandling. Jag är tacksam att de visade att det är möjligt, och jag är tacksam för en gåva som kan läka varje hjärta. Jag är tacksam för de äldre som tror på sin egen omvandling. Jag är tacksam att de visade att det är möjligt, och jag är tacksam för en gåva som kan läka varje hjärta.
21/3-2018
Dag 9 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Visdom -
Krigare, allvarlig, djup, realistisk, influenser, visdomshållare.

De äldres visdom. Visdoms personer är på samma våglängd som de gamla minnena som väntar i templets sten och heliga platser över hela världen. Visdoms människor odlar tur som en gröda med en balans av försiktighet och fasthet. Den enorma inre styrkan av detta tecken möjliggör tyst introspektion för att upptäcka områden av sig själv som innehåller visdom mer värdefull än något arv av arkeologisk skatt. Visdoms personer är tappert försvarare av familj och samhälle. De kan bli hårda till livet och sentimentalt kalla. I dessa fall behöver de mycket förlåtelse för sina känslolösa fel. Att i perioder knyta an till naturen eller att besöka heliga platser kommer att ge stor stabilitet för visdom. En bra dag att sitta på en sten.

Periodens symbol: Stjärna
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Tone: 9
Tålamod (Söker ett bredare perspektiv, Budande, rita upp ett nytt liv)
Nians energi är att få ett bättre perspektiv på den större bilden. Med Nians energi börjar planer eller mönster komma till en fullbordan . Nio kräver tålamodet och uthålligheten som finns i den större bilden, annars blir det stort lidande av brist på insikt. Slutföra cykler av handling är avgörande för Nio.

Peakdag (Transformerar)

Aspekter: Färg - Gul (Kompletterar), Riktning - Syd , Element - Jord.

SYD: Fokusera på relationer med varandra och jorden

Dag 256 av 260.

"Uggla är den mystiska färjekarlen som leder jordborna på returvägen till stjärnorna och håller facklan uppe." ~ Cherokee Helig Kalender.

Ton 9 är en dag med hög energi som erbjuder en retrospektionsgåva. Avsikten är att slutföra vår Transformation genom en djupare förståelse. Vi kan lära oss av Intentionen 9 att det alltid finns mer att upptäcka genom att titta under ytan.
9 presenterar varningen om att det kan bli lidande om vi misslyckas med att se en djupare betydelse. Det här är ingen anledning att frukta att "något dåligt kommer hända". Det här är ett lidande vi redan bär, som kan läkas för alltid.

Visdom / CIB är dagsymbolen för de uppstigna och förbinder oss med deras kollektiva visdom. De delade samma erfarenhet av att vara människa och kom ihåg den "svåra vägen i livet".
CIB-symbolen illustrerar sinnet i sitt högsta tillstånd av medvetenhet. Vi erbjuds visdom som förlåtelse som är "nyckeln till kungariket" av Anden. Förlåtelse är den gudomliga gåvan som vi var avsedda att dela. Förlåtelse kan vara den svåraste mänskliga uppgiften, och även när vi väljer att förlåta, lider vi av orättvisor som vi inte kan glömma.
Människan känner igen förlåtelsen som gudomlig, och är vår mest uppskattade upplevelse och erbjuds som nåd från det gudomliga enhetsmedvetandet. Även om människan ser förlåtelse som sin egen räddning, är det inte i vår mänskliga natur att dela den. Vi kämpar för att överleva, och ser kränkningarna från andra som bakslag som är omöjliga att överkomma, och vi är då mer benägna att ge igen. 
Visdom  erbjuder ett sätt för förlåtelsen att multipliceras till överflöd i vår högsta uppstigning av medvetenhet.

Vishet  sägs "växa tur som en gröda." och håller förståelsen för vad det innebär att vara mänsklig, och leder oss för att upptäcka den arkeologiska skatten inom oss själva. Endast Människan har Retrospektionsgåvan - att se på en upplevelse igen för att se vad vi missade första gången. Bara Människa kan gå tillbaka för att omvandla all erfarenhet till en skatt av sanning och visdom, och Ton 9 och Visdom är perfekt placerade tillsammans, för vår högsta uppstigning.

Genom varje runda av Tzolk'in lär vi oss något djupare om förlåtelse. Att förstå att vi är de som skadas av vår egen förbittring, skrapar knappt på ytan. Vi kan aldrig "resonera" vår väg ur ångesten, och barnets orättvisor kan vara det svåraste "brottet" att förlåta, för vi vet att vi var oskyldiga. Vi vet att vi inte förtjänade det.

Barndomsförbittring var mina största hinder av förlåtelse. Jag ville förlåta och vara fri. Jag grät och var väldigt arg, kontemplerade över vad jag själv kunde förändra, gick till regressionsterapeut för att försöka förstå och lägga bort skulden. Jag hade väldigt svårt att förstå "vuxenvärldens" nycker och spel. Det sades en sak men jag kunde se att de ljög för att hålla uppe den fasad de så heligt skyddade. Att som liten se och förstå vad som pågår utan auktoritet, skapar en frustration som vanligtvis leder till att man lägger skulden på sig själv. 
Min rädsla var att min skada skulle beröva andra människor dess frihet, och att även om jag kunde förlåta, var det inget sätt att återställa det som förlorades.
Genom hårt arbete har jag skalat av mig de präglingar och trosuppfattningar jag blivit tilldelad för jag visste att det inte var den jag ÄR. 
Att välja att födas in i en liten värld för att visa på en större är min Gudomliga avsikt. Jag har tagit del av många av den fysiska och mentala världens upplevelser, så jag förstår människans vedermödor. Men det är dags att gå vidare nu, att lägga till den tredje världen, och genom att förlåta dig själv och se den större bilden, bidrar till en värld i enhet och harmoni.

Genom en Andens omvandling multipliceras vår förmåga att förlåta till överflöd. Vi drogs till Skaparen genom vårt eget behov av förlåtelse. Vår egen omvandling gjordes genom ett val att "ge upp" i ödmjukhet. Vårt genombrott var sanningen att vi accepterades precis som vi är. Skaparens kärlekgåva har aldrig sett oss som felaktiga. Från den kollektiva visheten av mänskligheten, känner Skaparen till att den "svåra vägen i livet" är översållad med orättvisa.
Vi kan transformeras att förlåta genom att titta mer djupt på vår egen erfarenhet av förlåtelse.

Vi blev läkta av Skaparens ovillkorliga kärlek. Skaparens ovillkorliga kärlek gjorde det möjligt för oss att älska oss själva och vårt liv i världen. Att veta att vi är förlåtna var nyckeln till vår mänskliga räddning. Förlåtelse är den gåva som varje människa längtar efter, den högsta gåvan vi kan dela med oss av. Vi kan dela den, med vetskapen om hur djupt vi önskade det för oss själva.

Vårt genombrott kommer att vara att se hur trasiga vi var innan vi visste att vi var förlåtna. I vår omedvetna kamp för att bara överleva var vi ambitiösa. Utan att veta, har vi utnyttjat vår position. Det är lätt för mig att döma dem som spenderar överdådigt på sin egen bekvämlighet, medan så många andra lider. Samtidigt finns det "många sätt att uppnå samma sak." Inte en månad går utan att jag tittar på vad jag har spenderat och ser förlusten till ett högre syfte ... även för mitt eget intresse. Vem bland oss kunde inte hävda samma sak?

Detta är vårt vanliga lidande. Hur kan vi förvänta oss att göra för någon annan, vad vi inte ens kan göra för vårt Själv. Vi söker "förlåtelse" när vi blir medvetna om vårt eget fel. När vi ser djupt in i mänsklighetens hjärta, ser vi smärtan som genererar våra emotionella reaktioner på orättvisor, och vi kan inte förlåta så länge vi slickar våra egna sår. Förlåtelse blir lätt när vi är medvetna nog att se att vi är ALLA brutna, ALLA lidande, ALLA i smärta.
Genom denna sannings medvetenhet kommer våra hjärtan att vändas av medkännande kärlek mot varandra. Vi kommer inte längre se andras orättvisa som ett personligt brott, utan som ett tillstånd av ett brustet hjärta. När vi kan se att hjärtan är brustna, kan vårt mänskliga hjärta förlåta och glömma.

Förlåtelse är nyckeln till all visdom. När vi förlåter, ser bortom det fel som är detsamma som vårt eget, börjar vi se klart. När vi  vet hur förlåtelse förändrat vårt eget liv, har vi en högre anledning att förlåta. Vi kan se gudomligheten i presenten som vi har att erbjuda. Vi ser läkningen som det kan ge. Vi kan bli den "sårläkare" som kan läka sig själv genom att förlåta andra. Vårt lidande är upphöjt i sitt högsta syfte. Vi är kapabla att förlåta som "Kristus Ande" förlät "eftersom de vet inte vad de gör." När vi skiljer oss från världen för att leva i medvetandet om vår gudomliga natur är Förlåtelse omvandlat till gåvan Vi längtar efter att Ge.
Vår tolerans mot orättvisa kommer att förstoras till överflöd,och i vårt tillstånd av vår högsta medvetenhet kommer vi inte längre se orättvisa, inte mer kasta skuld, även när såren var avsedda.

Som vi förlåter, så kommer vi att bli förlåtna om och om igen. Att leva i Anden betyder inte att vi kommer att vara immuna mot vår mänskliga natur. Skillnaden blir att vi bara behöver förlåta en gång. Vi kan fortfarande komma ihåg sorgen, men våra tårar kommer att delas lika för varandra.

Cherokee´s dagsymbol är ugglan. Totem Uggla ses som "dödens tillkännagivare". Ugglan meddelar vår gamla själs död, när vi fullbordar vår nya andes födelse. Guidade till stjärnorna på "andra sidan",  är vi födda som de äldre, siarna, de vise och de mystiska. Vi kommer att engagera våra högsta tankar för mänskligheten för att motverka världens allvar. Vi tar Ugglans Högre Identitet ... intuitionen och förmågan att se vad andra inte ser. Vi kommer att se bortom bedrägeri och illusion. Vi kommer att hålla Ljuset högt för att signalera närheten till en övergång från Död till Liv.


Källa: Ian Xel Lungold