Din dagliga Mayakalender.

11/4-2018
Dag 4 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Jord -
Altruistisk, rationell, kontroversiell, navigator, kopplad till naturen.
Jordens trädgårdsmästare. Djupgående synkroniska kopplingar till jordens naturliga cykler och energier ger kraften i skapelser och minnen från antiken. Jordpersoner hjälper till att skingra dåliga avsikter, vanor och idéer. Detta gör dem till mycket goda rådgivare och mästare av all konst. Flitiga och intelligenta, strävar jordpersoner efter att få ett naturligt flöde till alla aspekter av livet. Genom att vara kopplad till naturens dynamiska krafter behöver jordens personer mycket frihet för att underlätta deras uttryck för migration eller sändning av fjärrkommunikation som valar, elefanter, fåglar och många andra varelser. Ibland är jordens känsliga känslor upprörda, vilket resulterar i en jordbävning av känslor, och även vulkaniskt humör.

Periodens symbol: Jaguar
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 4: Stabilitet (Etablering av fundament, odla behov, helheten)
Kuben är den mest stabila i alla former och fastställer volym per definition av höjd, längd, djup och bredd; 4 riktningar upprättar orientering. Energin hos 4 sätter parametrarna, som fastställer de friheter och hinder som behövs för att skapa ett spel, arbete eller förhållande.

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Element Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt, och är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Eld adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga intention. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att kalla på gudomlig intervention.

Dag 17 av 260

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Synkronicitet.

Ton 4 ger energin att stabilisera vår klättring av ny andlig tillväxt. Ton 4 anger regler, orientering och parametrar för ett nytt sätt framåt. Vi får en tydligare känsla av vårt själv, vart vi är och vart vi ska. Jorden drar oss in i Enhet med Moder Jord, och den naturliga världen gavs till oss som platsen för vår utveckling. Jorden är en symbol för evig rörelse. Vår mänskliga transformation flödar i synkronisitet med sin rörelse, och tillsammans synkroniseras vi inom Himmelens och Jordens universella rörelser. Jorden erbjuder en medvetenhet om oss själva som En i en universell rörelse, och kan ge oss en upplevelse av synkronisitet. Vi kan hitta oss på rätt plats vid rätt tidpunkt för någonting oväntat. Jordpersoner hjälper till att skingra dåliga avsikter, vanor och idéer, och hjälper oss att gå vidare från gamla sätt att vara. Cherokee Heron är jämfört med Phoenix som stiger från askan i sitt förflutna.

Stabilitet.

4 Jord erbjuder oss stabiliteten i de 4 riktlinjerna. Rörelsen av hennes rotation upprätthåller balansen som håller oss mellan ovan och nedan. Både Aztec och Cherokee känner igen Jorden med dess symboler för rörelse. Aztec Ollin betyder helt enkelt "rörelse". Ollin illustreras i centrum av Aztecs stenkalender och markerar 20 betydande sätt att förflytta sig. Cherokee Heron är totemet som lever livet som en migration. De båda återspeglar transformationens dynamik som en process av evig rörelse.
Genom varje fas av ny andlig tillväxt (Toner 1-6) befinner vi oss oundvikligen i mörkret. Det är svårt för människan att hålla tilliten till det osedda, och vi börjar glömma vad som var så tydligt i Anden. Vi måste investera oss i tillit för att se några framsteg. Jorden påminner oss om att vi alltid rör oss, även när det verkar som vi fastnat på ett ställe. Jorden hjälper oss att se de framsteg vi kan göra, just genom att gå med flödet, och genererar tilliten att jorden satts i rörelse av en gudomligt hand. I varje riktning väntar vi på att presentera en noggrant beställd upplevelse av Tid och Plats. Själva tiden skapas av jordens rörelse, och om vi följer hennes rörelser kan vi komma ihåg att från mörker vänder vi oss alltid till ljuset.

Jordbävning.

Aztec 4 Ollin är uppmärksammad som en dag av det renade hjärtat, vilket innebär de tillfällen där människor kan uppleva vad de blir. En bra dag för omvandling, vilket kommer som en jordbävning som lämnar ruinerna av rationalitet, ordning och förutseende. /Aztec Calendar
Azteken kallar detta en lovande dag för den "aktiva principen" och en dålig dag för den "passiva principen. Platsen av stabilitet i vår eviga rotation ligger i vårt andliga centrum. Ollin kan flytta vår uppfattning om att vara "fast" på ett ställe genom sanningen i våra framsteg.

Centrering.

Genom att se oss själva placerade i centrum av  Moder Jord, kan vi se hur snabbt vi rör oss. Jordens kärna av järn är omgiven av en flytande yttre kärna. Kärnan i Moder Jord roterar snabbare än dess yttre skorpa, och vår rörelse accelereras i den plats där det verkar som att vi står stilla.
När vi är centrerade är vi i balans och kan se alla de framsteg vi gör, än så små.
För att hålla oss där behöver vi mer än en tid och en plats att röra oss till.  
Den Gregorianska kalendern som vi i samhället har som vårt centrum idag, har bara två riktningar. Detta gör att vi kastas än hit och än dit, och utan djup eller höjd till vår upplevelse stressar vi runt och skapar mer av det vi redan vet.
Genom en inre kontakt (djup) och en tillit till något större (höjd) adderar vi det som saknas för att kunna skapa en centrering.

Dagens symbol hjälper till att stabilisera en intention för framåtriktad rörelse, och vi kallas av Moder Jord att stå i centrum och titta på de 4 riktningarna när vi behöver veta att vi gör framsteg. Grundelementen i vårt liv och vår erfarenhet kommer att återspegla en förändring av positionen.
Ton 4 och dagens symbol Jord påminner oss om att vår balans bibehålls av rörelse. Vilken riktning som helst kommer att duga så länge vi fortsätter att flyta med. Moder Jord kommer att bära oss till den tid och plats vi behöver vara på.

Slutdestination.

Idag kan vi dra vår medvetenhet till synkronisiteten i våra liv. Människan måste bära tiden, och vi kan vända oss till visdomen av vår egen erfarenhet för att se den. Vi kan kalla på ett mirakel från vårt medvetande, ett mirakel från det förflutna till ett mål som vi väntade på att nå, men var rädda för aldrig skulle komma. När den tiden slutligen kom, var det en större välsignelse för det tog tid att uppnå. Människan uppfattar ett högre värde i de prestationer som tar tid. Idag kan vi se att drömmarna som tar tid, bygger vår inre styrka. Vi förvandlas till ett högre Vision av oss själva, när vi vågar nå utöver det enkla.

Att göra det som är lätt gör att vi är mer benägna att falla in i samma gamla mönster - för att vi kan.

När vi når något högre, kan vi inte det längre då samma gamla saker inte fungerar. Våra högre intentioner påskyndar vår förändringsprocess, och vi kan komma ihåg att en kropp i rörelse tenderar att fortsätta. Vi kan också komma ihåg sanningen att när vi rör oss, kommer små anpassningar i vår riktning, att leda till helt olika destinationer.

Låt oss följa Jaguarens fotspår och hålla tacksamheten för Moder Jord. Låt oss se att alla erfarenheter som hon förvandlar oss till, är en välsignelse av gudomlig timing.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.