Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för de som gått före mig och lämnat efter sig ett arv som jag kan följa. Jag är tacksam för de som gått före mig och lämnat efter sig ett arv som jag kan följa.

6/6-2018
Dag 8 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Kanal -

Kanal/Ledare: Ljuspelare, Andlig medvetenhet, hedervärd, starka rötter och övertygelser 
Kanalpersoner är de andliga väsen som skyddar och är det guidade ljuset för familj och hem. De är kompetenta talare som kommer att ta upp orsaker. Mycket hårda och analytiska, strävar dessa personer för att skapa fred, harmoni och ordning för alla sina relationer. De är välsignade med en stor skicklighet vid förhandlingar och vägledningar som väldigt ofta sätts på prov. Även om dessa personer inte behöver så mycket uppskattning, har många ett äktenskaps- eller affärsproblem på grund av oflexibla åsikter och höga förväntningar, vilket eroderar samhörigheten. Lärdomen för Kanal är att vara som en trädgårdsslang, inte ett stålrör.

Periodens symbol: Transformation
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 8: Rättvisa (harmoni mot jämlikhet / balans, rättvisa)
Harmoni och balans är syftet med Åtta, och väger noggrant allt bevis för att nå en balans av rättvisa.
Åtta är organisationsstyrkan som demonstreras i uttalandet "Som ovan, så nedan". Från enkelhet till oändlighet organiserar energin av åtta alla nivåer av skapande. 

Aspekter: Färg -  Röd, Riktning - Öst, Element - Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 73 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

En ton av Triumf.

På Ton 8 börjar en ny transformation, och är antalet av "ren ande". Det här är en dag när gudomliga andar träder in för att uppfylla ett löfte om gudomlig rättvisa. Ton 8 har för avsikt att fastställa harmoni och rättvisa.

Ansträngningen av vår klättring kommer att returneras i en helig utbyte. Samma ansträngning som tillämpades av en mänsklig avsikt kommer nu att tillämpas på en övernaturlig kraft. Vår tillväxt kan multipliceras till överflöd.

Kanal var ledare för vår föregående period, dagsymbolen som inspirerade oss att se oss som En i en gudomlig familj. Kanal representerar altaret inom där vi skulle hitta vår ljuskälla, och knäböja i ödmjukhet.
När vi drogs till medvetenheten av vår egen begränsning drog Kanalen vår uppmärksamhet till kraften ovanför. I ödmjukhet var det inte vårt ego, utan vår gudomliga natur som erkände ett ljus som skulle dras ovanifrån. Som en symbol för familjen och hemmet insåg vi att vi inte var de första som gjorde denna resa. Vi kommer ihåg att vår lycka är drömmen vi delar med varje generation som kom före.

Kanal återkommer i en ton av triumf. Höjd till sin högsta gudomlighet, leder den oss till knäna igen. Vi kan inse att vi inte var de första som gjorde ett offer till helheten. Vårt eget ljus blev gjort möjligt genom medvetandet hos alla som kom före. Vi är inte de första som håller kärlekens intentioner. Vi var inte de första som gjorde klättringen. Frukten som vi kommer att bära manifesterades från frön av tillit som planterades tidigare.

Dagen idag ökar vår medvetenhet till vår enhet med mänskligheten, och kan återställa vår medvetenhet om en dröm som vi åstadkommer tillsammans. Vi kan se det erbjudande som betalades fram genom våra förfäders drömmar om framtiden.
Vi kan se tillbaka genom tiden för att se den gudomliga investeringen som gjordes i vårt eget arv. Vi kunde se den ansträngning som gjordes för att bevara den visdom som de skulle dela. Altare och monument av sten byggdes för att hålla. De illustrerar en avsikt att bevara vad förfäderna lärde sig i generationer födda bortom deras livstid. De erbjuder bevis på vad Människan kan veta och utföra tillsammans.

Vi är benägna att tro att vi är den klokaste och mest innovativa generationen av mänskligheten. Det är svårt för oss att föreställa oss att någon var smartare än vi är. Det är så svårt att tro, så vi föreställer oss att det de visste måste ha kommit från någon annanstans.
Om vi fortfarande inte har funnit alla förflutna mysterier, hur kunde då våra förfäder vara kapabla att uppnå sådana prestationer?

Att dela vår visdom.

Så fullbordar vi en tid för mänsklig omvandling. Vi kan se hur långt vi har kommit. Jag kunde aldrig ha föreställt mig i min barndom, de leksaker som skulle ge en upplevelse av en alternativ verklighet. Forskare spekulerar nu att Människan rymmer all den visdom som är nödvändig för att skapa fred på jorden. Vi har tekniken för att ge mat till massorna och för att ge hållbar fri energi för planeten. Vi hålls bara tillbaka av motivet av världslig rikedom. Vi undertrycker vår egen mänskliga visdom och teknik för avsikten av personlig vinst. Vi fortsätter att tro att det inte räcker med det vi har, trots att vår visdom tvärtom accelererar i en exponentiell takt.

Det enda som står i vägen är avsikten att dela vårt ljus. De fördelar vårt ego skulle försöka hävda för sig själv, skulle kunna multipliceras till överflöd om endast vår visdom delades fritt med helheten ... om vi bara var villiga att dela det vi redan vet.

Idag kan vi hedra de som kom före, de uppstigna som delade sin visdom och bevarade den för kommande generationer. De satsade tid och ansträngning på att bilda sanningen i sten som monument till människans medvetenhetskänsla.
Människor fortsätter att lämna meddelanden huggna i sten. De huvudstenar som markerar vår plats i tid, är inte en epitaf till världsliga prestationer, utan ett testamente till familjen vi älskade och till de som kommer att fortsätta.
Så var templen och monumenten skapade som ett testamente om kärlek. De högg inte in instruktionerna om hur prestationerna uppnåddes, utan i stället är deras avsikt att dra mänskliga ögon till ljuset ovan och en väg till stjärnorna.

Kanal påminner oss om Hemmet som ligger inom, ett heligt rum av gemenskap med Skaparen som vi alltid kan vända oss till. Varje generation erbjöds auktoritet över mörkret. Varje generation fann sin källa av gudomlig kraft, nere på knäna i ödmjukhet.

Vi behöver inte vänta på att världen ska förändras.

K'iche´s dagsymbol Aaj, var en symbol för käpp, multiplikation och reinkarnation. Detta var en helig dag av böner för återupplivandet av saker. De födda under Aajs tecken var mästare, klarseende, bestämda och stolta. Det här är en dag att be för en återupplivning av våra fäders och mödrars tro. Vi kan dra till oss det ljus som uppenbarades förut genom ett erkännande av vår eviga medvetenhet. De drömmar som de höll när de gick vidare till andens rike fortsätter att leva vidare som en gudomlig vibration. Precis som vi drömmer om att lämna världen som en bättre plats för våra egna barn.

När vi har tilltro på våra egna böner, kan vi hålla samma tro i alla de böner som kom före. Det gudomliga enhetsmedvetandet rymmer varje bön som någonsin talats. Vi behöver inte vänta på att världen ska förändras för att acceptera gåvan av harmoni och rättvisa. Dagen i dag som baseras på gudomlig rättvisa, hjälper Transformation oss att se framtiden och veta att allt följer sitt schema och i enlighet med en gudomlig plan. Den hjälper oss att se bortom mörkret till ljuset ovanför.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..