Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för de obegränsade upplevelserna av kärlek som Moder Jord delar genom hennes skönheten. Jag är tacksam för de obegränsade upplevelserna av kärlek som Moder Jord delar genom hennes skönheten.

15/9-2018
Dag 5 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Jaguar -
Jaguar / IX: smygande, jordälskare, känslig, intelligent, mottaglig, tidlöshet, myndighet, shaman. Född med en djup kärlek till Moder Jord, är Jaguar eller Shaman direkt knuten till källan för all jordmagi. De innehar en stor kraft av intellekt, styrka eller karaktär genom integritet. Jaguarens energi är kvinnlig i naturen och är den härskande anden av djungler, slätter och berg. Jaguarens ande bevarar Maya-templen och uppmanas att hjälpa såväl spirituellt som materiellt. Jaguar är också gud / gudinnan av tacksamhet. Tålamod som är född av styrka och skicklighet kan vända sig till ett snabbt beslut och handling. Både djärv och smidigt, attackerar jaguaren inte ofta direkt och kommunikationer från dem innehåller vanligtvis lite mystik. I avsaknad av integritet korrumperar jaguarens kraft och den blir en sökare efter rikedom och berömmelse.

Periodens symbol: Hund
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 5: Styrka (Områden av styrka aktiveras, grödan gror och drar till sig solen)
I mitten av kuben hittar vi fem. Fem är en intelligent organiserande kraft som hanterar kommunikation och material, kunskap och tillämpning. Femmor är naturliga nätverkare som samlar vad som behövs. Dessa personer kan ta sig direkt till kärnan i vilken situation som helst, och det gör dem till utmärkta utredare.
Aspekter: Färg -Röd  (Initierar), Riktning- Öst, Element - Eld
Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Aspekter: Färg - Vit  (Förfinar), Riktning - Norr, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och de kollektiva visdomarnas plats.
Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 174 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vårt gudomliga perspektiv.

Människan bär ärren i vår gudomliga avsikt att älska. Oavsett hur hårt vi tillämpar vårt Själv i Intentionen att älska, kommer vi alltid att "falla kort". Vår räddning finns inom vår gudomliga natur. Från ett gudomligt perspektiv kan vi tydligt se varandra, och vår gudomlighet är inte förtjänad av "bra jobbat", utan manifesterad av Intention. Istället för att jämföra oss själva med varandra, leder Jaguar oss till att vara tacksamma för gudomligheten som ligger i varje människa.

Vår Intention av kärlek är förstärkt av vår tacksamhet för varandra. Vi kan välja att se varandra i alla våra mänskliga misslyckanden, eller så kan vi erbjuda magin av tacksamhet. Allt vill ses och erkännas i sitt bästa ljus, och när vi investerar vårt Själv i att försöka se det Goda, håller vi Shamanens helande kraft. Vi omvandlas från Människa till vår gudomliga identitet, som är medkännande kärlek.

Hundens period guidar en intention om ovillkorlig kärlek. Vår klättring av andlig tillväxt, kallar på vår gudomliga natur att vara trogen och lojal för en avsikt att dela vår kärlek ovillkorligt. Vi är i passionen dragna bortom våra mänskliga misslyckanden till andlighetens gudomlighet, som ligger inom var och en av oss.

Jaguar är ett vittne för den gudomliga naturen hos människan och ser det bästa som vi har att ge. Genom tacksamhet håller vi magin för att höja det ljus vi håller inom.

Bland Människans största lidande är våra egna begränsningar och misslyckanden. När vi är omedvetna om vår gudomliga natur är vårt misslyckande det enklaste för människan att se. Genom ett försök att se andra och erkänna deras ljus, håller vi magin för att stärka varandra.

Vår tacksamhet återspeglar en intention att se ljuset i varandra. Tacksamhetens magi är att när vi skiner kärleksljuset på varandra, blir vår andes ljus synligt för vårt själv.

Vi hittar alltid det vi söker.

Jaguaren lyfter vår medvetenhet till Moder Jords kärlek, hur hon ger även när hon inte ses eller erkänns. Att ses är inte ett villkor för hennes kärlek. Hennes skönhet minskar inte genom brist på erkännande. Hon är modern som tror på vår gudomliga natur och uppmuntrar oss till vår högsta potential.

Genom medvetenhet kan vi se att medan vi utmärker oss i riktningen mot vår Intention, misslyckas vi fortfarande med de begränsningar vi ännu inte har upptäckt. Varje mänsklig erfarenhet är annorlunda. Var och en av oss delar ett annat perspektiv på resan. I Egots försök att ses, mäter vi vårt ljus genom mörkret vi ser i andra. I ett gudomlig försök av medkännande kärlek, söker vi efter kärlekens intentioner i varandra. Vi hittar alltid det vi söker, och det vi ser är måttet på vår egen sinnesstämning. Mörkret vi ser är mörkret inom vårt själv. Ljuset vi ser i andra hjälper oss att se och erkänna vårt eget ljus.

Modet att se våra egna begränsningar.

Vi håller på att bygger en våg av andligt momentum. Jaguar kan hjälpa oss att se från andens rike, att en gnista av kärlek i varje hjärta, alltid kommer att antändas av ovillkorlig kärlek. Hunden guidar oss för att lämna vår Kärlek bakom, intakt för nästa möjlighet att älska. Vi kan lämna våra fotspår bakom för att ses i framtiden.

Jaguaren rör sig bland skuggorna där Människan skiner sitt största ljus på våra knän i ödmjukhet. Med modet att se vår egen begränsning kan vi vara som "ihåliga ben" som inte ställer någon förväntan på någon annan för att de ska se saker från samma sinnesstämning som vi gör.

Skönheten på vår väg är att vi fick välja vår riktning. Jaguar leder en själsresa, och bor ensam i samklang med Moder Jord. Genom gåvan av medvetenhet är varje människa begåvad med att kunna urskilja sin egen sanning. Liksom Jaguaren försvinner vi i skuggorna, för att vara vittne till det ljus som lyser i andra.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..