Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skaparen välsignade människan med den gudomliga gåvan att veta, och genom den kunna urskilja sanningen och se ljuset i mörkret. Jag är tacksam för att Skaparen välsignade människan med den gudomliga gåvan att veta, och genom den kunna urskilja sanningen och se ljuset i mörkret.
27/5-18
Dag 11 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Natt/Hjärta-
Intuitiv, drömmande, logisk, organisera, drömmare, modig, riklig.
Bröderna av gryningen. Drömmare som tar den nya solen för att klargöra och belysa livets väg. Således försvinner de osäkerheter och tvivel som är födda i det undermedvetna sinnets mörker. Dessa personer reser genom tomheten. En plats där ingenting finns kvar men all potential ligger, skapelsens livmoder. Från detta tomrum frambringar Nattpersoner nya lösningar och konstnärlig inspiration. Nattens drömmar bygger förtroende och lycka med en känsla av välbefinnande. Om natten inte modigt går in i tomrummen, kan de finna sig att vandra i mörkret av självtvivel och osäkerhet.

Cherokee: Hearth / O'YA: Hjärtats symbol är eldstaden i centrum, sammet svart som natten. Triangeln i Orion. M42-nebulosa (hem för den centrala rasen från WingMakers) i centrum av triangeln i Orion är elden i hjärtat, som också matchar Mayan. Hjärtat är fackelbäraren som håller ljuset och värmen hela natten.
Tron är så stark att de omgivande elementen blir förknippade med deras rytm och allt motstånd faller bort. Med respekt och ära av intuition kombinerad med kunskap, skapar denna energi centrumets magi i denna dimension. AKBAL-Natt-Totem-Uggla: Nattsolens väktare. Energier för öppnandet av mystiska hemligheter, genom att se genom bedrägeriets masker. Hög förmåga att urskilja. Portaler öppnar för andra världar och dimensioner för ditt lärande och andliga tillväxt. Magiska förmågor är möjliga.

Periodens symbol: Kanal
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 11: Lösa (Slutlig granskning och ansökan, tydlighet, Blomstring)
Upplösning; 11 hjälper varje ny sak att hitta sin plats i universum och i processen att "passa in" måste vissa ändringar ske. Elva är energin av dynamiska åtgärder som underlättar förändring, förenkling och förbättring.

Aspekter: Färg-Blå (Omskapare) Riktning-Väst,  Element- Vatten

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 63 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

En ny förståelse.

Ton 11 för med sig avsikt att upplösas. Det här är den dag som shamanen klättrar till högsta altaret för gemenskap med Skaparen. Ton 11 ger en klarhet om medvetenheten, eftersom nya kunskapsdelar vävs samman för att lösa en ny förståelse.

Natt  är ljuset som lyser i mörkret. Symbolen representerar mörkret med gardiner som dras tillbaka för att avslöja ljuset. Natt förbinder vår intellekt och intuition, vårt omedvetna och vår medvetenhet, och ser vad som är osynligt och uttrycker sig som en röst som talar i våra drömmar. Natt är drömmaren som tror på drömmen. Som ett dagsymbol i väst och elementet av vatten kan den röra djupt vid våra känslor som hänför sig till vår rädsla för det okända. Den kan hjälpa oss att medvetet komma in i mörkret genom att påminna oss om det som ännu inte är känt, existerar i obegränsade möjligheter. Mörkret håller potentialen för skapandet av ljus. Cherokee´s dagsymbol hjärtat är den heliga elden som brinner genom natten. 

Hedra våra känslor och dela dem med Skaparen.

Idag kan en röst tala med oss i våra drömmar, om vi så sover eller är vakna. Dagen idag kan vara en känslomässig dag. Genom att hedra våra känslor och dela dem med Skaparen kommunicerar vi vårt sanna tillstånd. Genom ett språk i hjärtat hör Skaparen vårt samtal och kan dela svaret som läker vår själ.
Våra känslor av självtvivel kan läkas och hjälper oss att lösa vårt nya sätt framåt. Varje rädsla och tvivel, varje illusion att vara värdelös eller otillräcklig, och vår värsta rädsla för framtiden kan läkas när vi delar dem med Skaparen. 

Kanal har visat oss sättet att ta med ljuset till familjen, och Natt visar oss hur detta ljus kan bära oss in i framtiden. Vi kan stå på den här sanningen för att nå våra högsta drömmar, såväl som att läka vår sorg. Dagens symbol är det ljus som alltid kommer att lysa för att visa vägen. Vi kan omvandlas för att uppfatta det okända som en möjlighet i stället för något vi fruktar.

Altaren som finns på jorden är en återspegling av altaret skapat ovanför. Våra liv är balanserade av två världar. Dagen idag hjälper oss att se att det vi skapade Nedan är uppenbart ovanför, och vad vi skapar ovanför är uppenbart nedanför.

Kärleken vi skapar i våra egna hjärtan och tankar kommer att balanseras som en återkomst av Kärlek i fysikens rike. Att älska fåglarna utanför mitt fönster har förändrat mig. Fyllda av Kärlek, har vi mycket att dela. Jag har lärt mig att jag kan ha ett meningsfullt kärleksförhållande alldeles själv. Det behöver inte vara ett mänskligt "föremål för min kärlek." Att älska något gör mig lycklig.

Vi leddes för att se hemmet och familjen som alltid är med oss i Anden. Vi behöver inte klättra upp för ett berg, eller göra en pilgrimsfärd till ett ställe långt bort för att hitta ett helgedom. Vårt altare är byggt för att finnas överallt där vi är.

Dagen idag har potential för mystiska upplevelser av kärlek.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..