Din dagliga Mayakalender.

Idag är jag tacksam för obegränsade möjligheter till lycka, och medvetandet att veta att jag håller kraften att medskapa det. Idag är jag tacksam för obegränsade möjligheter till lycka, och medvetandet att veta att jag håller kraften att medskapa det.

25/8-2018
Dag 10 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Kanal -

REED/BEN: Ljuspelare, Andlig medvetenhet, hedervärd, starka rötter och övertygelser 
Kanalpersoner är de andliga väsen som skyddar och är det guidade ljuset för familj och hem. De är kompetenta talare som kommer att ta upp orsaker. Mycket hårda och analytiska, strävar dessa personer för att skapa fred, harmoni och ordning för alla sina relationer. De är välsignade med en stor skicklighet vid förhandlingar och vägledningar som väldigt ofta sätts på prov. Även om dessa personer inte behöver så mycket uppskattning, har många ett äktenskaps- eller affärsproblem på grund av oflexibla åsikter och höga förväntningar, vilket eroderar samhörigheten. Lärdomen för Kanal är att vara som en trädgårdsslang, inte ett stålrör.

Periodens symbol: Frö
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 10: Manifestation. Vad som en gång var avsikter eller idéer, förhoppningar eller rädslor blir fysiskt närvarande med Tians energi. Vad som fokuseras på med uppmärksamhet och avsikt blir verkligt med Tians Ton. Tio är en kraftfull energi som bär ett stort ansvar.

Aspekter: Färg -  Röd, Riktning - Öst, Element - Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 153 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi återskapar ett nytt frö från vår egen skörd.

Ton 10 håller intentionen av manifestation. Frö/KAN perioden guidar en årstid av skapandet. KAN representerar kraften inom fröet som identifierar dess design och identitet. Denna kraft i fröets hjärta upprätthåller integriteten hos designen och den frukt som den kommer att bära från sin egen skörd.

I kärndagarna av den 7: e månaden återskapade vi ett nytt frö av vårt eget. I 8: e månaden gick vi in i en 20-dagars cykel av Transformation. 8 är antalet "ren ande" som innehar en avsikt av gudomlig rättvisa. Från andens dimension ingriper en gudomlig myndighet för att manifestera vår dröm.

Vår dröm var att återskapa vårt själv, och tro på kraften att skapa vår egen verklighet av fred, harmoni och jämlikhet i världen. Vi höll vår tro i vår avsikts gudomlighet, och Skaparens gudomliga rättvisa. Vår medvetenhet höjdes till Sanningen att inom oss har vi kraften och bemyndigandet att skapa lycka, genom att skina ljuset av ovillkorlig kärlek runt omkring oss. I hjärtat av alla våra drömmar finns längtan att veta att vi är sedda och älskade, och att våra liv skulle betyda något för någon annan. Det här är världen vi längtade efter att leva i, där vi alla skulle göra något för varandra.

10 Portaldagar, dag 8.

Portaldagar förstorar våra övernaturliga upplevelser genom en förtunning av slöjan till andens rike. På 10 Kanal förstorar en portal upplevelsen av en helig samvaro med skaparen.

Vår högsta mening och vårt högsta syfte.

Den 8: e månaden representerar manifestationen av en större livsförändring, som omvandling utförd av gudomlig intervention. 
Kanal ligger i öst, soluppgångens riktning, vårt ljus, liv och lycka. Den håller elementet av eld, och färgen röd representerar den heliga medicinen, den heliga gnistan och "blixten i blodet" som underlättar en påtaglig upplevelse av Skaparens kärlek. På medicinvägen hålls heliga föremål och läkemedelspaketet i rött tyg för att identifiera dem som Helig Medicin.

Dagvaktare presenteras med röda bönor på dagen för deras initiering. Dagvaktare är bönbärare med en påse med 260 röda bönor, en för varje Dag. Några talar om de Visioner som de mottar, genom att med fingrarna gå igenom påsen med de 260 bönorna. 

Så är vi inslagna i Skaparens kärlek. Elden av Skaparens kärlek flödar som det heliga vattnet i vårt blod. Idag mottar vi markeringen av vår andliga identitet. Genom att drömma om den högsta aspirationen avslöjade vi vår egen identitet som ljusets barn. Anden höll en magisk lampa och löftet om en önskan som kunde bli verklighet. Vi väljer önskan som skaparen drömde för oss. Vi väljer att identifieras som en gnista av Skaparens kärlek.

På 9 Väg förstorar en portal vår medvetenhet om vårt gudomliga förhållande till Skaparen. Vår andliga släktforskning återspeglar oss som de första ättlingarna. Vi var avsedda för mer än bara en överlevnadsresa. Idag förstärker en portal medvetandet om vår högsta mening och syfte.

Den 8: e månaden representerar Skaparens intentioner om gudomlig rättvisa. Skaparen visste att vi skulle bära orättvisor i vår materiella värld av existens. Vi föddes som ett levande offer för att balansera ljuset från ovan till nedan. Genom att erbjuda vår dröm till Skaparen gjorde vi vår egen dröm möjlig. Vi gav tillstånd för en manifestation av gudomlig vilja.

Kanal är tecknet på ett altare. Symbolen illustrerar kanaler av ljus från ovan. Nedan finns de mattor där Människan skulle knäböja i ödmjukhet. De äldste kallar Kanal den "Ihåliga ben." Vi är avsedda att vara en öppen kanal till enhetens medvetenhet. När vi lever i en avsikt av ovillkorlig kärlek är vår kanal öppen för obegränsade möjligheter.

Vår styrka och makt dras av att tro på något större än vad vi är, en högre skapelsekraft som älskar oss tillräckligt för att hjälpa oss att manifestera våra drömmar. Om vi bara kan tro det, kommer vi att hålla all den kraft vi behöver för att skapa en universell erfarenhet av ovillkorlig kärlek. Ett mirakel är precis lika möjligt som ett annan.

Att lysa inifrån.

Vi omvandlas genom att röra oss genom vårt eget mörker i tillit och välja vad vi önskade att vi kunde tro. När vi väljer att känna Skaparen är det en helig önskan, en dröm som är värdig för gudomlig rättvisa.

Kanal är dagsymbolen för familjen och hemmet som hedrar barnen. Barn är alltid hoppet för framtiden för familj och hem. Hem är ett altare Inom där vi håller myndigheten av vår egen identitet. När vi är "Hemma" behöver vi inte vara något annat än vårt Själv.

Kanal kallar oss till ett altare i en position av ödmjukhet. Vi kommer som mänskliga barn av en gudomlig Skapare, som bär alla ärr av vår fysiska erfarenhet. När vi överger vårt själv ser Skaparen vårt val som gudomligt. Vi knäböjer i Skaparens Ljus, sedd som helig för att välja en dröm av lycka för helheten.

Kanal sägs vara en dag att välsigna hemmet. När vi sätter foten in i vår värld av drömmar, kallar kanalen på oss för att erbjuda en välsignelse. Vi kan kalla på Skaparens ljus för skydd till vårt hem och familj. Vi kan se vår plats vid Skaparens fötter som "Hem" och "Familj", en plats vi kan vända oss till och som alltid väntar med en gåva av ovillkorlig kärlek. Vi kan tro på en gåva som vi skulle veta i vårt hjärta, och som skulle mer än kompensera för den mänskliga kärleken vi en gång sökte efter. Ifrån cirkeln av hemmet, kan vi hävda vårt syfte att lysa inifrån.

Från tillit till tro.

Ton 10 av Manifestation har en stor välsignelse och ett stort ansvar. Manifestation kräver att vi hävdar vad vi har skapat. Vi måste tro att drömmen kommer att manifesteras i varje område. Detta är en kraftfull manifestationsdag, markerad för överflöd och välstånd i den 8: e gudomliga rättvisan och förstorad av en portal. Vår dröm om harmoni och jämlikhet är den dröm Skaparen inspirerade oss att välja.

På 10 Kanal ingriper en gudomlig myndighet i vårt ställe för att omvandla vår tillit till tro. Vi kan se gudomligheten i vår strävan, även när vi är trasiga, drömmer vi om lycka för helheten.

"Som ovan, så nedan" är "Skapelsens stora lag". Den hävdar de universella andliga principerna om balans och karma, att det som skapas i ett rike kommer att balanseras i alla andra världar. Allting som vi materialiserar börjar först i tanke och fantasi. Genom en gnista av gudomlig medvetenhet får vi makt att välja de tankar som skapar vår egen verklighet. Idag är vi välsignade med att veta att allt ljus ovanför kan manifesteras nedan. 
Vi kan hävda vårt Själ som Skapare, som gjorde sitt åtagande att tjäna som kärlekens hand i världen.

Vi kan hävda att våra avsikter om ovillkorlig kärlek alltid kommer att bära kärlekens, harmonins och jämlikhetens frukt. Vår kraft att skapa ovillkorlig kärlek försäkrar våra drömmar om att harmoni kommer att bli sant. Vi gör det oförstörbara fröet fulländat genom Skaparens hand.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..