Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag kan röra mig i ovillkorlig kärlek, för att behålla min Gudomliga identitet. Jag är tacksam för att jag kan röra mig i ovillkorlig kärlek, för att behålla min Gudomliga identitet.
16/11 -2018
Dag 2 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Visdom -
Krigare, allvarlig, djup, realistisk, influenser, visdomshållare. De äldres visdom. Visdomspersoner är på samma våglängd som de gamla minnena som väntar i templets sten och heliga platser över hela världen. Visdomsmänniskor odlar tur som en gröda med en balans av försiktighet och fasthet. Den enorma inre styrkan av detta tecken möjliggör tyst introspektion för att upptäcka områden av sig själv som innehåller visdom mer värdefull än något arv av arkeologisk skatt. Visdomspersoner är tappert försvarare av familj och samhälle. De kan bli hårda till livet och sentimentalt kalla. I dessa fall behöver de mycket förlåtelse för sina känslolösa fel. Att i perioder knyta an till naturen eller att besöka heliga platser kommer att ge stor stabilitet för visdom. En bra dag att sitta på en sten.

Periodens symbol: Örn
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 2: Mystisk som frågan "att vara eller inte vara?" Två är erkännandet av självständighetens separering från allt annat och en önskan om att återkopplas. Att gå i balans när du gör val av alla slag, ljus / mörk, man / kvinna, bra / dålig, Yin / Yang, är energin i detta nummer. Att uppleva skillnaderna mellan varandra är användningen och syftet med detta nummer.

Aspekter: Färg - Gul (Kompletterar), Riktning - Syd , Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - och använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 236 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Hur kan vi följa Andens Inspiration?

Ton 2 håller intentionen av dualitet. Vi började i Enhet i livmodern. Vår första medvetenhet var att vara en del av allting. Sedan hörde vi röstet utanför livmodern som väckte vår medvetenhet om att vi också var ett väsen för oss själva. 1 blev 2.

Vi fick Dualiteten att tänka på. "Om det finns något bortom helheten, vem är då jag? Denna sanning av Dualitet var en mycket viktig omvandling av vår medvetenhet.

Föreställ dig alla frågor som skulle inspireras från den här nya förståelsen. Vi skulle börja förstå vår egen identitet. I livmodern fanns inga regler, allt lämnades till vår egen fantasi. Från rösten som inspirerade oss, började vi föreställa oss vem vi var.

Ton 2 handlar om att definiera vår egen Sanning genom en jämförelse mellan en sak och en annan. I en materiell värld ser vi ett obegränsat antal olika sätt att vara. Världen delar inte samma kärlek utan villkor som var vår första erfarenhet av att vara. Vi är influerade i vårt omedvetna tillstånd av att vara och bli, och vad världen skulle älska. Världen kan aldrig återgälda den ovillkorliga kärleken vi först visste, på grund av vårt mänskliga medvetslösa tillstånd. Vi måste välja vår intention att vara, för att manifestera vår skapelse till en uppstigd medveten varelse.

Örnens period presenterar ett val av hur vi kan följa Andens Inspiration, för att skapa våra egna högsta ambitioner om vårt ursprungliga tillstånd av ovillkorlig kärlek.

"Vad vi uppmärksammar, är vad vi blir medvetna om." 

För att veta och komma ihåg vår villkorslösa kärlek måste vi ovillkorligt älska oss själva och andra. När vi glömmer, måste vi vända tillbaka till den som älskade oss först och som fortfarande minns.

Visdom är den dagsymbol som speglar vårt högsta tillstånd av medvetenhet. Symbolen illustrerar ljuset som härstammar från en medvetenhet som utstrålar kärlek och förlåtelse. Den är den kollektiva visheten av människor som gick på vägen före, och hävdade sin egen "jag är" gudomlighet.

Visdom lär oss att förlåtelsen rymmer andens "nycklar till kungariket". För att kunna fortsätta att vara en
"Jag Är" av ovillkorlig kärlek, måste vi förlåta dem som ser oss annorlunda än vi ser oss Själva. Vi måste röra oss i ovillkorlig kärlek för att behålla vår gudomliga identitet.

Cherokee´s dagsymbol är ugglan, och sägs vara den mystiska färjemannen som håller en fackla av ljus för att leda oss tillbaka till stjärnorna. Vi kan återvända till där vi först började, som en Gnista av Främsta Skaparen, hel inom Enheten. Förlåtelse erbjuder Ljuset att se saker klart. En värld av obegränsade val styrs av de två sidorna av vårt Själv - Det Mänskliga Fordonet, och Andens, Entiteten som vi kommer ifrån. En kommer alltid ihåg, medan den andra glömmer. Förlåtelse är det gudomliga uttrycket för kärlek som hjälper oss att komma ihåg att vi är något större än bara ett mänskligt fordon. När vi kommer ihåg vem vi egentligen är, kommer våra val att bli gudomligt vägledda av andens röst, i stället för att påverkas av det lägre medvetandet som glömmer.

Vår egen andliga överlevnad är beroende av förlåtelse, för att vi ska kunna fortsätta att vara en "Jag Är" av ovillkorlig kärlek. Förlåtelse handlar om liv och död för vår egen andliga identitet. Gud gjorde mänsklig förlåtelse till en gudomlig rörelse som skulle tjäna helheten. Genom förlåtelse skulle vi inte bara komma ihåg, utan det skulle också de som vi förlåter ... då de skulle ses och erkännas som något större än deras egna mänskliga misslyckanden.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..