Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för en ny värld av det okända, en värld som jag kan uppleva och lära mig att navigera, genom den visdom som förfäderna och Främsta Skaparen delar. Jag är tacksam för en ny värld av det okända, en värld som jag kan uppleva och lära mig att navigera, genom den visdom som förfäderna och Främsta Skaparen delar.

31/10-2018
Dag 12 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Sol -
Visdom, styrka, kärleksfull, hängiven, beständig, upplysande.
Förfädernas dag och kopplingen till deras vägledning. Solens gudomliga ansikte - herre, musiker, sångare, dansare och marksman. Solar är konstnärliga, heroiska idrottare, visionärer med klokt omdöme som leder och försvarar folket. Så mycket förväntas av dem ifrån sig själva och av andra människor, att ouppfyllda förväntningar är en visshet. En ackumulering av dessa besvikelser kan leda Sol att undvika ansvar, inte acceptera korrigeringar och till och med bygger motstånd och förakt mot andra. Solar bör förenkla sina liv för att åter igen kunna stiga och lysa med ovillkorlig kärlek.

Periodens symbol: Givande
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 12: Förstå (Transformation / sanning sätter in, förståelse)
Tolv är en gåva med stor kapacitet för retrospektion. Det är denna förmåga som gör det möjligt för tolv att sätta ihop icke associerade delar till en (ny) fungerande helhet. Tolvans energi är den som presenterar en ny del av föstådd information eller ackumulerad erfarenhet som ska tillämpas.
Aspekter: Färg, Gul (Kompletterar); Riktning-Syd, Element-Jord
Öst: Fokus på början, inspiration, nytt liv, ljus. Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Aspekter: Färg-Gul (Fullbordar) Riktning-Väst,  Element- Vatten

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkroniseringar i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 220 av 260. 

Vi ändrar vårt perspektiv, en sanning i taget.

Ton 12 håller intentionen av att förstå. I den 11:e månaden är det uppenbara högre sammanhanget, klarhet för en lösning av vår egen kraft som skapare och en ny riktning för att vara.

Hittills har vi fortfarande arbetat på en teori av Sanningen. Vårt perspektiv har förändrats en Sanning i taget.
Vi kan känna sanningen av en ny början, och den 11:e månaden drar alla våra gradvisa sanningar i fokus för en totalsumma. Vi får tydligheten för att se hur varje sanning guidade oss i samma riktning. Vi kommer att känna till ett nytt öde när vi förstår hela sanningen tillsammans.

Sol är den ljusaste stjärnan på vår himmel och ger den högsta belysningen till alla saker. Sol är en symbol för den Främsta Skaparen, Omega, Allt-i-ett. Solens Ljus avslöjar sanningen som fortfarande är gömd i skuggorna, och Sanningen som har gömt sig rakt framför våra ögon.

Alla våra möten med Solen förutspås som dagar för personlig uppenbarelse. Så är tonen 12 en dag för uppenbarelsen. Tonen 12:s intention att förstå, manifesterar en erfarenhet som vi definierar som kunskap som rör sig från huvudet till hjärtat, och ton 12 placerar den nya visdomen av vår erfarenhet. Idag firar vi detta ljus som skiner genom Ian Xel Lungold och manifestationen av hans dröm för dem som skulle följa ljuset av hans belysning.

Denna dag är en Ödes dag, observerad för att hedra Skaparen och de uppstigna mästarna som bevarade vårt andliga arvs visdom. Sol förbinder oss genom medvetandet av Alla-i-En.

Vi har en enorm supportcirkel ifrån de som gått före.

Ian Lungold erbjuder ett speciellt tillfälle, som en uppstigen ljusarbetare som delade sitt ljus i vår livstid. Ian skiner ett ljus på Sanningen om förfäderna som gick denna väg tidigare. Även om de var människor som uppstod med högre medvetenhet, kan det vara svårt att verkligen bekräfta vår gemensamma mänsklighet. Det är svårt att se vårt Själv i samma ljus. Ian ger sitt eget uttryck av ljus för en högre klarhet i vår förståelse av de mänskliga andarna som vill vara vår supportcirkel från "den andra sidan". 

När vi  ställer vår egen förståelse av Ians medvetenhet och passion åt sidan kan vi överväga ett världsligt perspektiv på Ians liv. Han var precis som oss. Han var inte uppvuxen i ett kloster och han var inte född Frälsare. Med "världens regler" var han inte "kvalificerad" för uppgiften. Han drivs inte av sin egen akademiska kunskap, utan delade visdomen av Carl Johan Calleman, Ph.D., den välkända Maya Akademikern som blev hans vän. Ians Passion föddes genom sin egen mänskliga erfarenhet. Han var "i lak'ech" (en annan du), en annan av oss alla. Ian ger relevans för vår egen erfarenhet av att vara en vanlig Människa, som står inför samma problem som vi har mött, och i vår egen livstid. Ian lyser Ljuset att "Människa" är allt vi måste "vara" för att kvalificera oss för Skaparens gåva av gudomligt medvetande.

Vi hedrar Ian för en intention av medvetande att dela sanningen av en tid för alla ändamål. Genom Tzolk'ins ljus riktas våra tankar till sanningen som vi blir. Detta var den gåva som Ian delade som förändrade mitt eget liv. Innan jag sattes på denna kurs, var allt jag kunde se mina egna misslyckanden vid varje försök att vända runt saker. När jag nådde mina mänskliga begränsningar kunde jag bara se illusionen att det var en återgång till början. Jag kunde inte se sanningen för min egen förändring. Inte heller insåg jag att förändringen skulle manifesteras nedan, genom att hävda det. Jag kunde bara se misslyckandet.

Våra Mirakel ligger strax bortom vårt misslyckande, när vi håller Passionen som insisterar på att vi ser högre och djupare in i vår egen erfarenhet. Ian delade kalendern som markerar våra framstegs milstolpar. Genom att hedra Ian, hävdar vi sanningen att Ian manifesterade sin dröm för oss. Han var en gudomlig medskapare, som levde som en annan människa, precis som oss. Han höll en dröm i sin fantasi, precis som vi. Precis som vi så behöll Ian kraften för att manifestera sin dröm. Han transcenderade mänskliga gränser för att bli identifierad genom hans erbjudande till helheten. Hans gudomliga öde var att bli ihågkommen för sin Ande.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..