Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för välsignelsen i hemmet. Jag ber för en värld, där det finns ett hem för alla. Jag är tacksam för välsignelsen i hemmet. Jag ber för en värld, där det finns ett hem för alla.

4109-2018
Dag 11 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Kanal -

REED/BEN: Ljuspelare, Andlig medvetenhet, hedervärd, starka rötter och övertygelser 
Kanalpersoner är de andliga väsen som skyddar och är det guidade ljuset för familj och hem. De är kompetenta talare som kommer att ta upp orsaker. Mycket hårda och analytiska, strävar dessa personer för att skapa fred, harmoni och ordning för alla sina relationer. De är välsignade med en stor skicklighet vid förhandlingar och vägledningar som väldigt ofta sätts på prov. Även om dessa personer inte behöver så mycket uppskattning, har många ett äktenskaps- eller affärsproblem på grund av oflexibla åsikter och höga förväntningar, vilket eroderar samhörigheten. Lärdomen för Kanal är att vara som en trädgårdsslang, inte ett stålrör.

Periodens symbol: Natt/Hjärta
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 11: Lösa (Slutlig granskning och ansökan, tydlighet, Blomstring)
Hjälper varje ny sak att hitta sin plats i universum och i processen att "passa in" måste vissa ändringar ske. Elva är energin av dynamiska åtgärder som underlättar förändring, förenkling och förbättring.

Aspekter: Färg -  Röd, Riktning - Öst, Element - Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 193 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Utan förväntningar.

Dagens symbol är den öppna kanalen genom vilken Människan upprätthåller gemenskapen med Skaparen. De äldste sade att vi är avsedda att vara som "ihåliga ben." När vi är fria från vårt världsliga ego, är vi öppna för gudomlig urskiljning av sanningen. Utan förväntningar knäböjer vi i ödmjukhet för att erkänna en gudomlig medvetenhet, högre än vår egen med drömmar bortom vår fantasi.

Vi behöver inte längre lida.

Ton 11 är den dag som shamanen klättrar till det högsta altaren. Vårt heliga erbjudande är vår mänskliga visdom av erfarenheten. Vi erbjuder vår Sanning med ett öppet sinne, och är villiga att forma en ny uppfattning om vår Sanning.

När vi söker Skaparens Ljus, det som finns där alldeles under ytan, kan vi tro på drömmarna som är anpassade till Skaparens vilja om harmoni och jämlikhet. När vi väl tror, finns det ingen anledning att vända tillbaka. Vi kan acceptera misslyckanden och motgångar som en del av upplevelsen. Vi behöver inte längre lida, eftersom resan leddes av Skaparen.

Kanal är en dag att "välsigna och reparera hemmet." I ödmjukhet kan vi acceptera sanningen för vår egen oförmåga att leva upp till de förväntningar vi ställer på andra. Som Människor är vi alla partners i vår omedvetenhet. Vi kan erbjuda välsignelser till varandra för alla mänskliga begränsningar som vi måste bära på vår resa genom mörkret. Vi kan förlåta på helhetens vägnar.

Maya observerar Kanal som en dag för att frivilligt erbjuda sin tjänst till stöd för samhället.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..