Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag har en plats att kalla mitt hem i den materiella världen. Jag är tacksam för Hemmet som hålls av Skaparen, där dörren alltid är öppen, och där jag alltid hör hemma. Jag är tacksam för att jag har en plats att kalla mitt hem i den materiella världen. Jag är tacksam för Hemmet som hålls av Skaparen, där dörren alltid är öppen, och där jag alltid hör hemma.

23/5-2018
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Storm -
Ungdomlig, rastlös, tröstande närvaro, katalysera, salighet av att vara.
Dag av välsignelse av regn, givare av allt liv och ljus, en givare av kväve till Moder Jord och ozon till Fader himmel. Storm är också associerad med månen och månens cykler, som är mätaren av den kvinnliga aspekten av skapelsen. Stormens väsen är känslan av enhet, säkerhet och värme som upplevs i hemmet, medan ovädrets bekymmer rasar i världen utanför. Ständigt ungdomliga, existerar stormar för att uppleva frihetens extas. De har stor förmåga att både lära och undervisa. Deras ständiga strävan efter nya erfarenheter leder ofta till svåra tester och stormar av känslor. Titta på dessa svårigheter för de lektioner de verkligen är, så kommer de att berika våra liv snarare än att förstöra. Stormindivider lär mycket genom sin elektricitet av att vara. Blixten ger ström till jorden, och samma energi aktiverar människor, och Gudomliga anslutningar kan nås.

Periodens symbol: Kanal
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 7: Reflekterande. Sju står som en spegel för att dela ljus och mörk och att reflektera allt som är och inte är. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer Tonen syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. "Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 59 av 260

Ton 7 i Mayakalendern.

På Ton 7 har vi slutfört vår klättring av andlig tillväxt. En ton av reflektion hjälper oss att skapa framtida mål genom att se saker som de verkligen är. Ton 7 återspeglar allt som är, och allt som inte är. Allt som uppnås i Anden kommer att försonas genom en balans mellan ovan och nedan.

Storm symboliserar blixten som förbinder himlen och jorden. Blixt är en spektakulär kraft från himlen som välsignar jorden med kväve för att få nytt liv. Dagen idag erbjuder gåvan för förnyelse och förnyelse av ande.
Ton 7 är en helig plats på toppen av pyramiden. Vi gör ett erbjudande av vår dröm som reflekterar över allt vi hoppades på och vad vi faktiskt uppnådde. Vi mäts för en transformation som kommer att slutföra vad som behövs av en gudomlig intervention.
Stormens blixt är en otrolig kraftkälla. Blixten känner inga gränser och kan nå oss vart vi än är, och skickar en gnista som laddar upp vårt "andliga batteri".

Nummer 7 är associerat med ett andlig uppvaknande, och bemyndigar mystik, intuition och psykiska förmågor. Dagen idag återställer tro och hopp i vår dröm genom en Peakerfarenhet av ande och vår sjätte känsla av att veta.

Ödmjukhet.

Storm leder erfarenheten av att återvända hem, som är platsen för vår auktoritet. När vi stänger dörren bakom oss kan vi skilja oss från det som pågår i den yttre världen. Hem är vår plats av styrka, trygghet, lugn och där vi definierar vår egen erfarenhet. Precis som Flinta lärde oss Sanningens känsla, delar Storm känslan av att komma hem. När vi lär oss att associera andens rike som platsen för vår näring och komfort, kommer vårt återvändande dit att bli en vana. Vi kommer att känna igen riket med Anden som Hem, den plats där vi mest vill vara.

Storm ger oss komforten av hemma, den plats vi naturligtvis vänder oss till när vi ser en storm komma. Hem är vår plats av auktoritet och integritet i världen. Inom Andens rike är vårt hem, vårt altare inom. Det här är en plats där vi alltid kan hitta förnyelse och förnyelse av kärlek. Hem är vårt center av balans och där vi kan se världens kaos som pågår.

I den 3: e månaden av rörelsen ser vi den åtgärd som behövs för att ge våra drömmar ljus, liv och lycka. Just när vi trodde att vi var maktlösa och nere på botten av oss själva, kan vi se att ödmjukhet är det som ger ett genombrott. När vi har gett allt vi hade att ge och inser att våra mänskliga ansträngningar aldrig kommer att räcka till, har vi inget annat sätt att se, än upp till Skaparen. Han är mer än villig att hjälpa till, och gör det genom alla de andliga gåvor som du har fått. Du kan se, känna, förnimma, höra, och veta att du är så välkommen hem!

Jesus visar vad som krävs för att vi ska klara av att stå upp när det stormar. Två män byggde var sitt hus. Den ene grävde djupt och lade sin grund på berget. Den andre slarvade med grundarbetet och byggde på sand. Hans hus hade inget fäste. De stod där sida vid sida, varje ljus och lugn dag, och ingen märkte någon skillnad. Ingen märkte någon skillnad för det som skilde husen åt låg under ytan. Skillnaden mellan de två husen var ingenting man såg med blotta ögat. Inte förrän himmelen mörknade och stormen kom. Den tog det ena huset, men lämnade det andra. Det som ger ditt liv stabilitet är det som ingen ser. Det som är under ytan. Det som är i det fördolda.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..