Din dagligaMayakalender.

Må vi gå vidare med ett syfte att skapa, som använder vår gåva av medvetenhet, för att stiga ur askan i ett liv som vi aldrig valde för oss själva. Må vi gå vidare med ett syfte att skapa, som använder vår gåva av medvetenhet, för att stiga ur askan i ett liv som vi aldrig valde för oss själva.
28/10-2018
Dag 9 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Jord -
Altruistisk, rationell, kontroversiell, navigator, kopplad till naturen.
Jordens trädgårdsmästare. Djupgående synkroniska kopplingar till jordens naturliga cykler och energier ger kraften i skapelser och minnen från antiken. Jordpersoner hjälper till att skingra dåliga avsikter, vanor och idéer. Detta gör dem till mycket goda rådgivare och mästare av all konst. Flitiga och intelligenta, strävar jordpersoner efter att få ett naturligt flöde till alla aspekter av livet. Genom att vara kopplad till naturens dynamiska krafter behöver jordens personer mycket frihet för att underlätta deras uttryck för migration eller sändning av fjärrkommunikation som valar, elefanter, fåglar och många andra varelser. Ibland är jordens känsliga känslor upprörda, vilket resulterar i en jordbävning av känslor, och även vulkaniskt humör.

Periodens symbol: Givande
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 9: Tålamod (Söker ett bredare perspektiv, knoppande, frambringa nytt liv)
Nians energi är att få ett bättre perspektiv på den större bilden. Med Nians energi börjar planer eller mönster att slutföras. Nio kräver tålamod och uthållighet som finns i den större bilden, annars finns det stort lidande av bristen på insikt. Slutförandet av handlingscykler är avgörande för Nio.

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Element Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt, och är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Eld adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga intention. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att kalla på gudomlig intervention.

Dag 217 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Se den större bilden.

Ton 9 är topptonen som fullbordar en transformation. Ton 9 erbjuder intentionen av tålamod för att seden större bilden. En omvandling av Anden fullbordas genom en realisering av högre syfte.

Dagens symbol väcker vår medvetenhet mot Moder Jords rörelse, som skapar tid genom vilken vi kan få en dynamisk upplevelse av Främsta Skaparens kärlek. Genom Moder Jords rörelse kan vi uppleva gryningen och soluppgången som ger ljus till mörkret.

Jord är Moder Jords dagsymbol, K'iche Maya kallar det Noj, Dagens Kunskapstecken. Moder Jord är källan till allt som människan vet. Noj är vördad som ett heligt ord, vilket betyder alla mänsklighetens förmågor. Noj är människans medel för att röra oss med en gudomlig betydelse och syfte. Noj är kraften som påverkar oss att röra oss genom gudomlig avsikt och ses i vår andes identitet.

Centrering.

Genom att se oss själva placerade i centrum av  Moder Jord, kan vi se hur snabbt vi rör oss. Jordens kärna av järn är omgiven av en flytande yttre kärna. Kärnan i Moder Jord roterar snabbare än dess yttre skorpa, och vår rörelse accelereras i den plats där det verkar som att vi står stilla.
När vi är centrerade är vi i balans och kan se alla de framsteg vi gör, än så små.
För att hålla oss där behöver vi mer än en tid och en plats att röra oss till.  
Den Gregorianska kalendern som vi i samhället har som vårt centrum idag, har bara två riktningar. Detta gör att vi kastas än hit och än dit, och utan djup eller höjd till vår upplevelse stressar vi runt och skapar mer av det vi redan vet.

En kalender är den absoluta mittpunkten i en civilisation. Allt som händer i den civilisationen rör sig runt denna mittpunkt. När det är tänkt att du ska betala räkningar, vara på jobbet, börja skolan, ta examen, hur gammal du är, osv. Alla dessa händelser är relaterade till kalendern, inkluderat utvärderingen av ditt utförande.
En kalender är ett samtycke i civilisationen om vilken tid det är eller vilken dag det är, och det är den absoluta mittpunkten av den civilisationens medvetande. Ditt medvetande om vad som har varit eller vad som kommer hända i framtiden, är allt relaterat till vår kalender.
Medvetande har alltid en plats, och orienterar sig genom att ta hänsyn. Det tar alltid hänsyn till hur någonting är. Det fungerar faktiskt just nu. För en tid sedan bestämde du dig för att söka en viss kunskap, och nu är du här och läser detta. Det har varit så här genom hela ditt liv. Allt har rört sig kring tid och plats, tid och plats.

Det den Gregorianska kalendern handlar om, är den fysiska mätbarheten av vår bana runt solen. Alla våra datorer är ex. programmerade efter den. Det den här kalendern gör, är att den fokuserar vårt medvetande, till enbart fysiska bevis. Den absoluta mittpunkten av vår civilisation, fokuserar enbart på fysiska bevis, och det är en obestridlig tro. Det är ett väldigt kraftfullt maktmedel att dominera människors medvetande med.
 
Så vad gör vi då om vi har haft andra, ibland ”obeskrivbara” upplevelser, och försöker sätta det i en kontext tillsammans med vår Gregorianska kalender.  Ja, antingen så blir vi sinnes-sjuka eller så känner vi att det är något som saknas..
Vad finns det då för andra kalendrar som kan resonera med dessa upplevelser? För jag gissar att det finns fler uppfattningar än den rådande, med tanke på hur många utsiktspunkter vi har. Jag ”springer” då på Mayakalendern.
Jag vill poängtera att jag inte utger mig för att vara någon expert på området. Där finns det andra som kan det här mycket mer i detalj än vad jag kan. Så vill du fördjupa dina kunskaper mer än den förståelsen jag försöker skapa här, så är jag säker på att din medvetenhet kan leda dig till den information du söker.

Det som Mayakalendern skapar är de tre pusselbitar vi saknar i vårt samhälle idag, nämligen djup, höjd och kontakt med Källans Intelligens.
Genom en inre kontakt med oss själva (djup) och en tillit till något större (höjd) adderar vi det som saknas för att kunna skapa en centrering, och i den centreringen koppla upp oss till Främsta Skaparen genom Källans Intelligens.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..