Din dagligaMayakalender.

Jag är tacksam för den oändliga Skönheten av Moder Jord, som återspeglar skönheten av Skaparens dröm för människans lycka och harmoni med helheten. Jag är tacksam för den oändliga Skönheten av Moder Jord, som återspeglar skönheten av Skaparens dröm för människans lycka och harmoni med helheten.
18/9-2018
Dag 8 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Jord -
Altruistisk, rationell, kontroversiell, navigator, kopplad till naturen.
Jordens trädgårdsmästare. Djupgående synkroniska kopplingar till jordens naturliga cykler och energier ger kraften i skapelser och minnen från antiken. Jordpersoner hjälper till att skingra dåliga avsikter, vanor och idéer. Detta gör dem till mycket goda rådgivare och mästare av all konst. Flitiga och intelligenta, strävar jordpersoner efter att få ett naturligt flöde till alla aspekter av livet. Genom att vara kopplad till naturens dynamiska krafter behöver jordens personer mycket frihet för att underlätta deras uttryck för migration eller sändning av fjärrkommunikation som valar, elefanter, fåglar och många andra varelser. Ibland är jordens känsliga känslor upprörda, vilket resulterar i en jordbävning av känslor, och även vulkaniskt humör.

Periodens symbol: Hund
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 8: Rättvisa (harmoni mot jämlikhet / balans, rättvisa)
Harmoni och balans är syftet med Åtta, och väger noggrant allt bevis för att nå en balans av rättvisa.
Åtta är organisationsstyrkan som demonstreras i uttalandet "Som ovan, så nedan". Från enkelhet till oändlighet organiserar energin av åtta alla nivåer av skapande. 

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Element Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt, och är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Eld adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga intention. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att kalla på gudomlig intervention.

Dag 177 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Erfarenhetens visdom.

Ton 8 håller intentionen av rättvisan av harmoni och rättvisa. 8 är antalet "ren ande" och tonen som börjar periodens fas av transformation genom ton 8-13. En uppåtgående energi växlar till en nedstigning. Genom en gudomlig intervention dras vi fram av en osynlig kraft av ande.

8 Jord är en helig dag firad som "Medvetenhetens dag / Kunskap." Aztekerna hänvisar till 8 Ollin (jorden) som "Renat hjärta", vilket innebär det ögonblick när människor håller Medvetandet att uppfatta vad de blir.

I den sista perioden av Jorden/KABAN inspirerades vi att komma nära Moder Jord och att se vårt Själv som En i medvetenheten av en skapelse av kärlek. 
Hundens period är applikationscykeln som följer, för att erbjuda oss erfarenhetens visdom. Jorden som återvänder i 8:e tonen återspeglar sin zenit position av belysning. Gudomlig inspiration och mänsklig intention dras tillsammans som det heliga utbytet som börjar en omvandling.

8 Jord kan hjälpa oss att tydligt se vårt öde på jorden och vårt gudomliga syfte för att vara. Vårt öde är livets pilgrimsfärd, en kärleksexpedition. Jorden påminner oss om att vi är En med Moder Jord, källan till allt som människan någonsin kunde veta. Vi är gjorda av jorden och håller alla samma element och krafter för att vara. Precis som jorden kan dra vår medvetenhet, så håller människa kraften för att dra harmonisk rättvisa.

Vi kastar av oss våra förutfattade tankar.

8 Jord samlar Moder Jords krafter för att dra vår medvetenhet. Det här är en dag som ändrar saker. Som en jordbävning kan Jorden skaka upp saker så att vi kan kasta av oss våra egna uppfattningar. Våra förutfattade tankar som dras av resonemang kan ge plats åt en ny medvetenhet i anden. Idag kan vi "veta" att anden är verklig och den primära kraften i alla saker i universum.

Elementet Eter är den gudomliga balansen ovan, för all materia nedan. Genom Eter delar Skaparen kärlekens gnista och medvetenheten om att vara. Eter är den osedda kraften i varje sak.

Jorden höjer vår medvetenhet till en gnista inom, som genererar vår passion för att älska, växa och förändras. Vår gudomliga natur kallar oss alltid till Högre Jord.

Som en världslig manifestation bor människan i en evig konkurrens för att vara bäst - att springa snabbast, hoppa högst, att vara bäst och ha det mesta av allt. När vi skiftar till ett Gudomligt Medvetande kan vi se detta som ett omedvetet kall att öka till en högre identitet. Vårt lägre medvetande leder oss inte någonstans. När vi stiger till vår gudomliga natur förändras vår anledning. När vår klättring blir en ansträngning för helheten, flyttar vi från att gå i cirklar till en spiral som leder oss till en högre kärleksupplevelse.

Aztek Ollin är den dagsymbol som helt enkelt kallas rörelse. Dagar ledda av Ollin genererar en avsikt att vidta åtgärder. Aztekerna definierade detta som otur för den "passiva principen" och en lyckodag för den "aktiva principen." Det här är inte en dag att bara gå med, utan att verka och leva vår egen Sanning.

Vi börjar se resultaten av att bara driva med.

Aztekerna identifierar hundens period som Xipe Totec. Detta är 13 dagar av hängivenhet, följeslagare, självuppoffring och kärlek. Detta är en period som leder oss att kasta av oss vår mänskliga identitet för att bli hel genom vår andes identitet. Vad du än beslutar under den här tiden, så kommer du att hitta fördelar och framsteg. Dessa är goda dagar för att fira de döda och dåliga dagar för att hålla fast vid de levande. (Aztekernas Kalender). 8 Jord guidar oss för att leva för vår Evige Ande.

Plötsligt kan vi inse vad det innebär att försöka mäta oss med en världslig standard som vi inte skapade för vårt Själv. Vi kan se resultatet av att driva med. Jorden kan hjälpa oss att se att vi inte har förlorat vår heliga rätt att välja. Vi kan välja igen, och veta auktoriteten av en gudomlig intention. Genom att välja att röra oss i vår egen gudomliga sanning, har vi en gudomlig kraft av kärlek i vårt hörn.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..