Underjordiska baser, D.U.M.B.

Underjordiska tunnlar fylls med vatten.

According to Simon Parkes, Water is now being pumped into all the tunnels below the Capitol building and National Mall in the US.
If that is the case, they are now done with the rescue of all the children under those buildings.
I have seen videos from the Whitehouse where rescued children were brought out in the cover of the night, and it´s just so inconceivable.

Someone suggested that they should just bulldozer all those buildings down, including the Whitehouse, and make it in to a wetmark for birds..

I don´t know what you think, but it sounds like a good idea to me.
With so much evil concentrated there for such a long time, I guess that might be the most reasonable thing to do.
-------------------------------------------------------------------------------------

Enligt Simon Parkes pumpas nu vatten in i alla tunnlarna under Capitol-byggnaden och National Mall i USA.
Om så är fallet är de nu klara med att rädda alla barn under dessa byggnader.
Jag har själv sett videor från Vita Huset där räddade barn togs ut i skydd av mörkret, och det är bara så otänkbart.

Någon föreslog att de bara skulle bulldoza ner alla dessa byggnader, inklusive Vita Huset, och göra det till en våtmark för fåglar ...

Jag vet inte vad du tycker, men det låter som en bra idé för mig.
Med så mycket ondska koncentrerat där under så lång tid, antar jag att det kan vara det mest rimliga att göra.

Kungligheterna har nu tagits omhand.

Hej älskade vänner! (in english further down.)
Det jag nu ska berätta om kan jag varken verifiera eller på något sätt bevisa, men jag delar det ändå.

Idag har jag känt en sådan enorm frihet, lycka och glädje, utan anledning.

Tidigare idag så körde jag en bil som inte är min egen. Jag hade inte ännu lärt mig alla dess funktioner och ville inte äventyra min körning så jag lät radion spela på den kanalen den var inställd på.
Där berättade dom om att Prins Philip, Duke of Edinburgh hade gått bort i en ålder av nästan 100 år.
Jag tänkte inte så mycket mer om det just då, annat än att vad skönt att ännu en ond person har lämnat denna planeten.

Senare på kvällen så undrade jag om annonseringen av denna händelse, just nu, kan betyda någonting annat då vi sedan tidigare vet att många, om inte alla kungligheter redan är borta..

Kung Carl Gustav XVI.

Silvia

Då slår det mig som en blixt från en klarblå himmel att betydelsen som den intelligenta operationen just nu vill visa oss är att de kungliga Draco nu har tagits ut.
När insikten slagit mig så går jag ut på trappan och hör helt plötsligt en hög röst från grannens hus.
Jag tror att det jag hörde var ett ja men var inte riktigt säker. Då med ännu klarare och högre röst så ropade hon -JA!

Med all Kärlek
Camilla
-------------------------------------------------------------------------------------
Hello dear friends!

What I am now going to tell you about I can neither verify nor in any way prove, but I will still share it.

Today I have felt such enormous freedom, happiness and joy, for no reason.
Earlier today I drove a car that is not my own. I had not yet learned all its features and did not want to jeopardize my driving so I let the radio play on the channel it was tuned to.
There they told that Prince Philip, Duke of Edinburgh had passed away at the age of almost 100 years.
I did not think much about it at that time, other than that how nice that another evil person has left this planet.

Later in the evening, I wondered if the announcement of this event, right now, could mean anything else as we already know that many, if not all royalty are already gone..

Then it strikes me like lightning from a clear blue sky that the significance that the intelligent operation right now wants to show us is that the royal Draco has now been taken out.
When the realization struck me, I went out on the stairs and all of a sudden I heard a loud voice from the neighbor's house.
I think what I heard was yes but I was not really sure.
Then with an even clearer and louder voice, she shouted -YES!

With all Love
Camilla

Försvara våra barn.

Den 31 mars 2020 så skrev Donald Trump en Proclamation on National child abuse prevention month. I den står det bl.a följande. (Du kan läsa den i sin helhet via länken här.)

"Varje barn förtjänar tryggheten i ett stabilt, kärleksfullt och vårdande hem. Under National Child Abuse Prevention Month erkänner vi vikten av att alla amerikaner arbetar tillsammans varje dag för att försvara de mest utsatta bland oss - våra barn. Vi måste göra allt för att se till att de behandlas med värdighet och respekt och har möjlighet att följa sina drömmar i säkra och hälsosamma miljöer."


Enligt National Center för saknade och exploaterade barn, så rapporteras det ungefär 800.000 saknade barn i USA varje år. Det är ung 2000 barn per dag. Av dem så är det ung 115 barn som blir tagna av en främmande person. / 7 Maj 2013.

Donald Trump sa i ett tal för några dagar sedan att det kommer att bli två väldigt smärtsamma veckor vi har framför oss. Och förhoppningsvis som experterna har förutsagt, och jag tror som många av oss har förutsett och studerat väldigt hårt, så kommer vi att se det verkliga ljuset i slutet av tunneln.

Det tysta kriget.

I USA fortsätter det tysta kriget i många underjordiska baser över hela landet. Och som framgår av denna video (Gene Decode) har de räddat 35,927 barn under området kring China Lake.
(Det går att få svensk översättning, men tyvärr så hänger inte texten med i samma takt som videon.)

Är det något som bara pågår där borta?

Enligt denna video från Phil Schneider,
(tid 51:30) så säger han att det just nu (1995) håller på att byggas en av dem största baserna i Världen i Sverige. 30,000 square miles = 48,280 kvadratkilometer. Och han säger att det kommer ta ungefär 5 år att bygga den och kosta 2 trillioner dollar som betalas av FN.

Mer information kring Phil hittar du via denna länk.

När jag i mars förra året (2020) skrev att vissa nyckelpersoner på den här Planeten kan kontrollera större delen av mänskligheten genom deras samarbete med interdimensionella entiteter, som jag liknade vid filmen V, så var inte det en vild gissning, åsikt eller tro, utan fakta. Jag visste att deras överlevnad hängde på hur länge de kunde få människor att stanna i rädsla. Därav att tidslinjen hela tiden har ändrats när dessa restriktioner ska få ett slut. 

Den mat som dom kräver har skapat det kaos som vi nu ser utspela sig. Men när nu fler och fler människor kliver in i sin egen suveränitet, tar sitt eget fulla ansvar för sin egen process och inte väntar på att någon annan ska rädda dom eller berätta vad dom ska göra, så höjer dom sin egen frekvens och på det sättet samtidigt det kollektiva medvetandet från rädsla till ett vetande, ett lugn, och på så sätt svälter vi ut dessa demoner som så länge har suttit länkade till oss.

Hur lång tid den här processen kommer att ta, är helt upp till oss själva. Att då sätta en tidsaspekt kan ju verka kontraproduktivt, men det är också viktigt att människor får veta att vi redan har vunnit det här kriget om skapandekraften/medvetandet. Vi är på tidslinjen till Paradiset och den nya Världen då vi är tillräckligt många som står i suveränitet och i kontakt med det Gudomliga.

Så tidsplanen att den nya tekniken (medicinsängar m.m.) kommer se dagens ljus i juni, har fortfarande väldigt hög trolighet.

Med all Kärlek
Camilla

Tack JC Kay för att du bekräftar, berättar och delar med dig för att hjälpa människor ur rädslan!
Du är guld värd. ❤️

Nu fick även min analog med garderoben svaret på vad det var som dom letade efter...