Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för gåvan att kunna stå stadigt i min egen integritet. Jag är tacksam för gåvan att kunna stå stadigt i min egen integritet.

19/8 -2018
Dag 4 av 13 i Mayakalendern.

- Hjort -
Fredlig, generös, kooperativ, shaman, healer, fullbordande. 

Hjort/Manik är ett spirituellt verktyg, och tystnad är en andlig upplevelse för Hjort, för hjortlivet är en pilgrimsfärd. Hjort är dominerande personer som försvarar folket och kommer att göra uppoffringar för andra. Hjortens ande upprätthåller de fyra riktningarnas pelare, och med kraften som är inneboende i nummer fyra trycker Hjort bort dåliga influenser eller negativa energier. Färdighet och kvalitet i arbetet är mycket viktigt för hjortar. De presenteras med verktyg för varje uppgift i livet och det är med dessa de kan stiga ovanför begränsningar. Hjort har en vana att behålla alla verktyg som någonsin använts. Detta leder till oreda och obeslutsamhet, förlust och att förhala saker. När de konfronteras med löften som inte hålls, blir hjort envis, manipulerande och undvikande.

Periodens symbol: Frö
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 4: Stabilitet (Etablering av fundament, odla behov, helheten)
Kuben är den mest stabila i alla former och fastställer volym per definition av höjd, längd, djup och bredd; 4 riktningar upprättar orientering. Energin hos 4 sätter parametrarna, som fastställer de friheter och hinder som behövs för att skapa ett spel, arbete eller förhållande.

Aspekter: Färg - Blå  (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Elementet Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 147 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Intentionen om stabilitet.

Ton 4 ger intentionen om stabilitet. Kuben är den mest stabila formen, som erbjuder dimensionerna av höjd, längd, djup och bredd. Ton 4 ställer in reglerna och parametrarna för att skapa en känsla av riktning och orientering. Hjort kommer att vägleda vägen för det nya Fröet att stå på fast mark och att uppfylla sin gudomliga grund för att vara. Den sägs "upprätthålla pelarna i de 4 riktningarna", och kan lära oss hur man står i sanningen för att upprätthålla den värld vi skapar från andens rike. Hjorten är givaren av de spirituella verktyg, och sägs ha behållit varje verktyg som det användt. 

Hjorten ligger i väst, riktningen av våra okända upplevelse, och elementet av vatten som håller Andens eter. Den talar till oss genom hjärtats språk, och kan dra rädslan för våra begränsningar till ytan så att vi kan få det andliga verktyget som övervinner dem. Den kan tvätta bort våra illusioner av maktlöshet genom vår anslutnings medvetenhet till en gudomlig kraftkälla.

10 Portaldagar, dag 2.

10-Dagsportal, Dag 2: 
Portaldagar håller kraften att förstora våra övernaturliga upplevelser genom en förtunning av slöjan till andens rike. Vi blev välsignade med en förstoring av vår medvetenhet i syfte av vår högsta skapelse, en verklighet av lycka, harmoni och kärlek. På 4 Hjort förstorar en portal ljuset av de andliga verktyg som vi fick för att uppfylla vår heliga anledning till att vara. Hjorten delar kraften att stå i vår egen Andes Sanning.

Fast mark under fötterna.

Dagsymbolen Hjort är också känd som Hand. Symbolen illustrerar en hand där pekfingret och tummen griper en tråd av eter för att slutföra en krets av gudomlig kraft. Cirkeln är Hjortens öga, och en symbol för dess vaksamma observation och fakultet för gudomlig skönhet. 

Hjorten representerar människans gudomliga mening och syfte vilket är att guida helheten. Den är Maya prästens dagtecken, Guds hand i världen. Shamanen/Prästen observerar alla de heliga ritualer och ceremonier som markerar viktiga milstolpar av erfarenhet. De drar människor i rätt relation, och lever som en demonstration, så att andra kommer ihåg. Genom gåvan av harmonisk resonans guidar hjorten en andes resa till en högre sanning. 

Ton 4  och Hjort talar sanning till vårt hjärta från andens dimensioner. En portal är öppen och andens eter ligger inom vår grepp för att vara kopplad till Skaparens sanna gudomliga medvetenhet. Framförallt de saker som Skaparen vet är vårt hjärtas tillstånd. Skaparen vet hur vi lyser när vi är medvetna om vår anslutning, och Skaparen vill att vi ska använda vår medvetenhet för att se bortom våra mänskliga begränsningar. 

Prästen erbjuder en helig tid och plats. Genom ritual och ceremoni finns vi i gudomligt förhållande med skaparen och gjort medvetna om varandra. 4 Hjort kan dela med sig gåvan av fast mark under fötterna. Uppvaknade till vår egen gåva av medvetande för att veta sanningen, guidar den oss att bygga vår Grund på Sanningen som vi urskiljer för vårt Själv.

Vår egen sanning.

Det finns inget som är lika mycket värt som vår egen sanning. Medvetenhet möjliggör erfarenhetens vishet, mer värdefull än visdom som vi lär oss av någon annan. All Sanning kommer att stråla ut från vår egen enhetssanning om ett Gudsmedvetande som skapat oss, älskar oss ovillkorligt och etablerat en gudomlig plan för oss från början till slutet. Vi lär oss av vår egen upplevelse av skapelsen. Så definierar vi upplevelsen för ett nytt frö för oss själva.

Det här är en dag att dra det du behöver från din direkta anslutning till skaparen. En portal kan förstora upplevelsen, och genom att följa mayaprästens sätt skulle vi observera en helig ritual för helheten. Den högsta bönen vi kan erbjuda är en bön för helheten, att alla får ta del av sanningen om sin gudomlig anslutning till skapelsen.
Vi är alla skapade från olika gnistor och för att Skaparen skulle kunna veta allt-i-ett, splittrades det ena ljuset för att representera alla möjliga gudomliga sätt att vara. Vi är olika, men lika i alla våra sätt att vara. Var och en av oss Helig, för att reflektera våra egna gudomliga aspekter av Skaparen.Vår egen Sanning är viktig. Den gudomliga Sanningen som vi skildrar på egen hand återspeglar vårt eget gudomliga perspektiv och ett uttryck för kärleken vi skapades för att dela med helheten. Vi kan bara stå på Sanningen som vi har bevisat för vårt Själv. Vi kan bara "för det mesta stå" på Sanningen delad av någon annan. Vår Sanning måste vara oklanderlig, som Sanningen vi känner med varje fiber i vårt väsen. 

Slutet på dagen.

Genom att bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, så tackar du för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..