Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att den största gåvan vi kan ge och ta emot, skapades som en lika möjlighet för varje människa. Jag är tacksam för att den största gåvan vi kan ge och ta emot, skapades som en lika möjlighet för varje människa.
13/10-18
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Vind -
Kommunicerar, mentalt, smidigt, livets andetag, andedräkt.
Andens andetag, livets ande. Vind belyser kraften i spridning och plantering av goda frön eller idéer. De är drömmare och planerare med kraftfulla fantasier, stora talare och sprider ordet av andlig inspiration som bärs av vinden. Vind är kraften bakom rörelsen för naturliga cykler som väder, erosion och kulturförändring. Som vinden är dessa personer extremt ombytbara och anpassningsbara, och de kan tyckas inkonsekventa eller ombytliga för andra. När Vind kråmar sig och skryter, baserat på fakta och prestationer, bygger de mörka moln av problem som kan bli orkaner.

Periodens symbol: Visdom
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 7: Reflekterande. Sju står som en spegel för att dela ljus och mörk och att reflektera allt som är och inte är. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer Tonen syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg-Vit (Raffinering) Riktning-norr,  Element- Air

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?

Element Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 202 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

Vår värld är en mental konstruktion.

Vår värld är helt och hållet en mental konstruktion. Vår hela upplevelse av livet på jorden definieras av vår uppfattning om skapelsen. Vi definierar parametrarna för vår egen lycka genom det sätt vi ser den. När vi talar om vad vi ser i vårt sinne, uppenbarar vi en skapelse som definieras av vår egen uppfattning. Vi gör det till verklighet.

Varje människa fick sin egna suveräna kraft.

Vi erbjuds ett tillfälle av Vind att tala om skapelsen som kommer att manifesteras av ett nytt frö av oss själva, ett frö som har en högre medvetenhet om vår makt att skapa den kärlek som skulle vara vår egen upplevelse av att leva. På toppen av pyramiden förtunnas slöjan för att avslöja att illusionerna från världen nedan inte spelar någon roll. Varje människa fick sin egen suveräna kraft av skapelsen. Endast vi håller kraften över vår egen medvetenhet och den värld vi föreställer oss i andens rike. Vi kommer att bli den nya generationen uppstigna mästare när vi hävdar sanningen att vi är mästarna i en skapelse som vi manifesterar i vårt sinne.

Vi förblir visa när vi är medvetna om att den värld som skapas av mänskligheten, kommer att erbjuda ett obegränsat antal "berättelser om skapelsen". Endast genom vår egen vaksamma medvetenhet om kraften i våra egna tankar, kan vi hävda vår egen historias sanning. Om vi inte har någon uppmärksamhet alls, är världen redo och villig att berätta för oss att vår lycka ligger i att manifestera ett berg av fysisk materia, saker vi kan uppleva genom alla våra fysiska sinnen. Vi kan tillbringa en livstid där vi försöker samla mer och mer saker som vi inte behöver, utan att ens erkänner offret det representerar för en annan levande sak.

Vind har befogenheten att förändra våra livslandskap. Genom de tankar som finns som Anden i vår egen luft, kan vi förändra hela landskapet i vår mänskliga erfarenhet på jorden. Cherokee´s dagsymbol Virvelvinden, är den dubbla helixen som bär röken från våra böner till Skaparen. Virvelvinden symboliserar de uppstigna, den 13:e dansaren som existerar ovanför i andens rike, som leder stegen till de 12 dansarna nedan. 13 är numret för uppstigning, Löftet om förbundet med Skaparen att ingripa på våra vägnar, när vi kallar på Anden genom våra böner och heliga ceremonier.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..