Din dagliga Mayakalender.

Genom att se det bästa i varandra, ger vi varandra chansen att skina vårt fulla ljus. Genom att se det bästa i varandra, ger vi varandra chansen att skina vårt fulla ljus.

3/11 -2018
Dag 6 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Kanal -

REED/BEN: Ljuspelare, Andlig medvetenhet, hedervärd, starka rötter och övertygelser 
Kanalpersoner är de andliga väsen som skyddar och är det guidade ljuset för familj och hem. De är kompetenta talare som kommer att ta upp orsaker. Mycket hårda och analytiska, strävar dessa personer för att skapa fred, harmoni och ordning för alla sina relationer. De är välsignade med en stor skicklighet vid förhandlingar och vägledningar som väldigt ofta sätts på prov. Även om dessa personer inte behöver så mycket uppskattning, har många ett äktenskaps- eller affärsproblem på grund av oflexibla åsikter och höga förväntningar, vilket eroderar samhörigheten. Lärdomen för Kanal är att vara som en trädgårdsslang, inte ett stålrör.

Periodens symbol: Stjärna
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 6: Flöde (Stiga in i rytm/mönster av rörelse, flöde)
Ton 6 är lyhördhet och konsten att förhandla. Det är volymrörelsen genom rymden som skapar tid. Denna energi i åtgärd är som dansen eller en bra idrottsman på gång. Ton 6 underlättar dynamisk utveckling i alla aspekter av livet.

Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Aspekter: Färg -  Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 253 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi är under träning.

Vi har varit under träning för att tillhandahålla en gudomlig tjänst till helheten. Genom att vi fortsätter att vända oss till våra högsta tankar, kan servicen bli centrum för alla val som vi gör som en naturlig rörelse. Vi kan automatiskt ta hänsyn till andras behov som vårt sätt att röra oss i världen.
Denna enkla handling av Medkännande kärlek kan förändra våra liv mer än vi kan föreställa oss. 

Människan tycker om att tro att detta är vad vi gör, när det faktiskt är "höjdpunkter" av den mänskliga naturen. Det krävs en "ordentlig genomgång" och en ärlig bedömning av vår egen medvetenhet, för att inse hur mycket denna tankegång är ett undantag till våra naturliga mänskliga instinkter. Vi måste vara medvetna bara för att manifestera dessa slumpmässiga gärningar av vänlighet. De är inte en "regeln" utan snarare våra mänskliga "undantag". Om vi ser ärligt, så kan vi se hur otillräckligt och sporadiskt vi faktiskt utför denna Intention.

Mänsklighetens framtid.

Kanal är den dagsymbol som speglar familj och hem. Barnens välfärd hos vår nästa generation är viktig för Kanal, och bär vårt uppdrag bortom de människor vi tjänar i vår egen livstid, för att skapa ett sätt för mänsklighetens framtid.

Människan vet att vi kommer att misslyckas förr eller senare. För att göra det "perfekt", desto fler misslyckade försök skulle vi behöva bära, och desto mer skulle vi veta vår egen begränsade kapacitet för ovillkorlig kärlek. Det är särskilt svårt att möta när misslyckandet blir en orättvisa för de små, för vilka vi håller den Största Medkännande Kärleken.

Kanal erbjuder några råd om barnuppfostran. Även om den sägs ha de Högsta Idealerna, guidas den till att leda som en "trädgårdsslang" istället för ett "stålrör". Den hjälper oss att leda som ett levande exempel. Barn lär sig genom att se vad sina föräldrar gör. De är också mycket medvetna om de ord som inte stämmer överens med det autentiska sättet att vara, och de kommer också att säga exakt vad de tänker på. Vi kan lära oss lika mycket av dem som de kan lära av oss.

Erkänn nederlaget från början.

Det enda sättet att känna till en Gudomlig Skapare av ovillkorlig kärlek, är att närma sig i ödmjukhet. I ödmjukhet erkänner vi gudomligheten av ovillkorlig kärlek - det är inte en mänsklig konstruktion eller instinkt. I varje försök som den mänskliga naturen kommer att försöka, kommer den att misslyckas. 
Kanal förkroppsligar denna medvetenhet om att ovillkorlig kärlek endast kan vara en gudomlig sak, utöver människans egna kraft.

Det enda sättet att vara en kanal av denna kärlek till andra, är att erkänna nederlaget redan från början. De äldste kallar detta ett försök att vara det "ihåliga benet". Att veta att Människan är aldrig Författaren till ovillkorlig kärlek. Det enda sättet att hålla denna kanal helt öppen är att avlägsna köttet från benet. Det "ihåliga benet" är en kanal som är fri från förväntningarna av Egot och fri från personlig stolthet där vi sätter oss på våra höga hästar, för att användas på ett sådant gudomligt sätt. Endast på våra knän i ödmjukhet skulle vi kunna dra ner Skaparens fulla ljus genom en "ihålig kanal".

Detta är den verkliga välsignelse av ovillkorlig kärlek, som ger friheten att vara. Genom att veta att vi alltid kommer att misslyckas, kan vi glömma våra egna "styva regler" som definierar vad vi "borde göra" för att visa vår ovillkorliga kärlek. Det finns ingen mänsklig erfarenhet eller resurs av medvetenhet, genom vilken Människan helt enkelt kan klara av det. Eftersom det går emot alla våra mänskliga instinkter, måste vi erkänna att vi inte vet hur man ska älska ovillkorligt.

Våra kärleksord spelar ingen roll om de inte följs upp av ett levande exempel. I ödmjukhet, medger vi vårt misslyckande, och vi demonstrerar "effekten av ovillkorlig kärlek" på oss. Vi skulle visa att ovillkorlig kärlek alltid kan ses som Skaparens hand, som arbetar genom människan.

Vi behöver se värdet av att vara trasig.

Vi är också benägna att bära vårt eget "stålrör" och använda det på oss Själva.
På något sätt måste vi älska vårt själv i detta trasiga tillstånd av att vara.

Genom vår egen erfarenhet av ovillkorlig kärlek, delad genom ett Gudomligt förhållande, uppfyller vi en Skapares dröm att dynamiskt uppleva sin egen identitet som den allt-i-ett gudomliga källan till evig kärlek.
Vi reflekterar tillbaka till Skaparen, dess eget fulla ljus, när vi hävdar att Ljuset inte är vårt eget.

Genom denna gåva är vi fria att misslyckas. Vid varje misslyckande skulle vi se att vi är ovillkorligt älskade.
Vi kunde till och med se vårt misslyckande som nästa möjlighet att uppleva ovillkorlig kärlek. De misslyckanden som garanterar upplevelsen, är de misslyckanden av Gudomlig intention. Den gudomliga gåvan av ovillkorlig kärlek är returen för att se var vi har misslyckats att älska, brutna av kärleken som vi misslyckades med att ge. Först då kan vi känna igen sanningen som vi menade, men misslyckades med att genomföra.

Nederlaget öppnar upp den ovillkorliga dörren.

Det Mänskliga egot är så säker på att det vet allting. Övertygad om att om vi försöker tillräckligt hårt, kommer vi alltid hitta något sätt att lyckas. Det är ett hårt slag mot vårt ego när vi måste erkänna nederlag. Ändå är det detta erkännandet som öppnar upp dörren till den ovillkorliga kärleken.

Jag är övertygad om att oavsett hur mycket du älskar dina barn, kommer du en dag att känna din besvikelse i dina misslyckanden. Vi kan ärligt se på vårt Själv för att se hur vi, när vi definierade vårt Själv, jämförde oss själva med dem som uppfostrade oss och föreställde oss hur mycket bättre vi skulle vara. Förutom att visa kärlek, demonstrerar våra mänskliga föräldrar alla saker vi skulle vilja göra på ett annat sätt.
Även om vi kan rättfärdiga våra egna skillnader med våra egna föräldrar, verkar det omöjligt att motivera i våra egna barn, för vi vet hur mycket vi älskar dem.
Låt oss "betala framåt" välsignelsen och förlåta våra egna föräldrar för att inte veta vad de gjorde, även då de hade för avsikt att bevisa sin mänskliga kärlek men misslyckades med att utföra den.

Vår mänskliga kärlek behöver dö.

Vi behöver varandra på så många sätt, och det är lättare att se Kärleken genom mer än ett perspektiv.
Det är Tzolk'ins gåva, en väg som leder oss att se på saker från många olika håll och perspektiv på att vara.
Mot orättvisa måste vi visa att vi med visdom och medvetenhet har fått den inre styrkan att ta den Högre Vägen.

Det svåraste människan kan göra är att ödmjuka sig själv. Hur ofta kan vi säga "Jag är ledsen" utan att ange orsaken till misslyckandet. Vi försöker mildra slaget till vårt ego genom att försvara vår brist på kärlek. Vi kan komma med en miljon skäl till varför vi misslyckas med att tjäna varandra. Vi var för upptagna. Vi upplevde en "svår tid". Eller vi glömde bara vad vi lovade att göra.
Genom att ödmjuka oss själva inför Skaparen, kan vi hävda sanningen att vi inte vet vad vi gör. Trots vår bästa ansträngning, förorsakar vi orättvisa på varandra på sätt som vi inte ens kan se.

I totalt erkännande av alla våra förväntningar kan vår mänskliga kärlek dö ... och upphöra att vara den kärlek vi automatiskt sträcker oss efter. En ny generation kan nå bortom mänsklig kärlek.

Vi föddes med syftet att bära en gudomlig gnista av kärlek, en gnista som vi alltid skulle identifiera med gudomligheten. Att dela den, är det enda sättet att se att människan är kopplad till gudomligheten. Vi delar evig kärlek när vi hävdar att kärleken som kunde ses i oss inte var en gåva som vi skapat, utan en gåva från Skaparen. Vi kan erkänna att vår kärlek är ett trasigt exempel på ovillkorlig kärlek.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..