Intuitionen.

När vi nu har autenticiteten, intentionen och integriteten med oss ombord på resan, så kommer nästa verktyg hjälpa oss att förstå vad vi verkligen vill, tänker och känner. Den kommer även hjälpa oss att kunna följa den unika själ som vi verkligen är.
 
Intuitionen är verktyget som hjälper oss att till fullo uppleva vår resa i kroppen här på Jorden.
Utan intuitionen blir vi som ett blint skepp på ett öppet hav. Vi skulle kunna likna intuitionen vid en radarsändare. Vart vi än befinner oss på detta hav av upplevelser, så skickar vår inre radar hela tiden ut en signal som låter oss känna av vår omgivning. Informationen som kommer tillbaka till oss, blir den kompass som hjälper oss att bedöma vilken aktion vi behöver ta härnäst.
 
Intuitionen är vårt Sjätte sinne. Ett eget ”separat” sinne som använder vårt mänskliga fordon för att kommunicera information till oss. Allt detta vetande kommer från en källa och det kommer som ett flöde. Detta Vetande är det som kommer ihåg vårt hem, trots slöjan, och är oerhört kraftfullt i sin fulla form. En människa som har fått tillgång till detta vetande, kan inte längre manipuleras eller påverkas av yttre faktorer.
 
Intuitionen har många gånger lett oss ifrån en händelse som vi bara har känt på oss inte känns bra, och människor kan många gånger häpna över vilken tur de hade. Men det handlar inte om tur, utan dom följde helt enkelt sin intuition. Detta verktyg hjälper oss att veta hur vi ska handla, och i riktigt akuta situationer där våra övriga sinnen skulle slänga in allt och skapa kaos, så leder intuitionen oss lugnt och stilla. Vi kan uppleva det som att tiden saktar ner och vi ser klart vad vi ska göra. Vår intuition är alltid oavsett situation, lugn och utan rädsla. Ett lugnt vetande där vi utan en genomtänkt logik, vet vad vi ska göra. Den är som en nära förtrogen vän som bara vill oss väl i alla situationer. Var vi än befinner oss så är intuitionen alltid vid vår sida, och genom den kan vi uppleva saker här och nu och följa det naturliga flödet.

När människor försöker förklara intuitionen med andra ord så översätts den ofta till en magkänsla. Men det är bara ett utav fem sätt som intuitionen kommunicerar på. Dom övriga är vårt klara hörande, seende, doft, smak och så magkänslan, klara kännande. Alla dessa ord beskriver alla våra sinnen i vårt mänskliga fordon som ingår i vårt själsliga fordon.

Dessa ord associeras oftast ihop med en spirituell resa eller en speciell gåva som en person har (medium). Och genom att skapa denna begränsning säger vi att om vi inte är spirituella eller speciella, så har vi inte tillgång till dessa fem verktyg. Det är givetvis inte sant, för vi föds alla med dessa gåvor. Och precis som Roger Bannister gjorde för att spränga den magiska gränsen, så kan vi med fokuserad medvetenhet lära oss mer om hur intuitionen kommunicerar med oss, för att utveckla den relation som vi så många gånger har saknat.

Albert Einstein sade: ”Det enda av sant värde är intuition”

När det mänskliga fordonet lugnar ner sitt kontrollbehov och inblandning i allting och börjar lita mer och mer på intuitionen, så kommer vi inte längre uppleva det som ett verktyg utan som en trygg hamn vi alltid kan återvända till. När så denna relation fördjupas än mer, kommer vi inte längre behöva lägga till i denna trygga hamn, för tryggheten har nu blivit vårt skepp med fulla segel.