Global Eldceremoni.

Inom Mayakulturen så utför Maya-prästen en ceremoni fyra gånger om året som kallas för Brännardagar. De markerar en frigöring av uppbyggd restenergi som annars kan generera stress som påverkar alla våra relationer. Eldceremonin utförs av Maya-prästen i syfte att återställa harmoni och balans i gemenskapen.
Brännardagar och heliga ceremonier under 2021 är följande; 

FEB 27,2021, Kin 30
4 Dog/OC Global Burner, Community Fire

MAR 16, 2021, Kin 47
8 Deer/MANIK Initiation, Spiritual Energy/Destiny of Mayan Priest

MAY 03, 2021, Kin 95
4 Eagle/MEN Global Burner, Community Fire

MAY 20, 2021, Kin 112
8 Road/EB Day of Destiny, Sacbe, the Sacred Road (Tzolk’in)

JUN 02, 2021, Kin 125
8 Serpent/CHICCHAN Serpentine Day, Spiritual Strength

JUN 28, 2021, Kin 151
8 Monkey/CHUEN K’iche New Year, Daykeeper Initiation

JUL 07, 2021, Kin 160
4 Sun/AHAU Global Burner, Community Fire

JUL 24, 2021, Kin 177
8 Earth/CABAN Day of Awareness/ Consciousness and Knowledge

AUG 07, 2021, Kin 191
9 Monkey/CHUEN Initiation of the Mayan Priestess

SEP 10, 2021, Kin 225
4 Serpent/CHICCHAN Global Burner, Community Fire

SEP 27, 2021, Kin 242
8 Wind/IK Day of Purification

OCT 10, 2021, Kin 255
8 Eagle/MEN Holy Communion

Att bygga en helig eld inomhus av tändstickor.

Detta är en ceremoni som du kan använda dig av på samma datum som ovan eller när du själv känner att mycket energi har ansamlat sig.

1) Du behöver en säker grund som kan vara ett abalone skal, askkopp, eller något eldfast material.
   Jag använde en upp och nervänd marschall.

2) 20 tändstickor

3) Gåva till elden - En liten bit choklad eller kryddväxt.

4) Bön - Böner kan erbjudas på en liten bit papper.

Alla element som används för elden erbjuds en välsignelse och rening. Vår välsignelse är ett erkännande av heligheten av eldens element och vår avsikt att använda den för ett gudomligt syfte. Vi ber alltid om tillåtelse, och låter röken från elden rena oss för en helig gemenskap.

Varje helig ceremoni ger en välsignelse till de 4 riktningarna, och vi erbjuder en välsignelse till den plats där elden kommer att byggas.
 

Att lägga grunden för elden.

Öst Öst

ÖST
De första två tändstickorna läggs ned i riktningen mot Öst. Vi kommer ihåg riktningen av vår gudomliga inspiration, den riktning där solen stiger upp för att ge oss en ny dag.

Väst Väst

VÄST
Den tredje uppsättningen tändstickor lägger vi mot Väst, riktningen för vår okända erfarenhet av livet. Här hedrar vi de erfarenheter som vår Moder Jord gav oss, genom vilken vi kommer att förvärva vår gudomliga Visdom.
 

Syd Syd

SYD
Den andra uppsättningen tändstickor läggs ner i riktning Syd för att erbjuda en välsignelse till våra relationer med varandra och med den naturliga världen. Vi ber för dem i vårt samhälle och för vår miljö.

Norr Norr

NORR
Den fjärde uppsättningen tändstickor lägger vi mot norr för att hedra de uppstigna mästarnas visdom, farmödrarna och farfäderna som delade vägen och vår egen erfarenhets visdom. Vi hedrar gåvan av medvetenhet för att förvärva visdom.

De återstående 12 tändstickorna läggs i samma ordning och riktning för att skapa tornet som kommer att ligga till grund för vår eld. Elden brinner snabbt, så ett tips är att förbereda era gåvor och välsignelser så att de kommer att vara närvarande när ni tänder elden.ELD
Eld är ett element som drar oss in i sin kraft. När elden brinner, kan vi titta på den för att bli en kraft utan substans, en vision av ren energi. Elden kommer att inspirera oss att se hur vi förvandlas genom Andens eld.
 

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..