Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för de obegränsade upplevelserna av kärlek som Moder Jord delar genom hennes skönheten. Jag är tacksam för de obegränsade upplevelserna av kärlek som Moder Jord delar genom hennes skönheten.

4/11 -2018
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Jaguar -
Jaguar / IX: smygande, jordälskare, känslig, intelligent, mottaglig, tidlöshet, myndighet, shaman. Född med en djup kärlek till Moder Jord, är Jaguar eller Shaman direkt knuten till källan för all jordmagi. De innehar en stor kraft av intellekt, styrka eller karaktär genom integritet. Jaguarens energi är kvinnlig i naturen och är den härskande anden av djungler, slätter och berg. Jaguarens ande bevarar Maya-templen och uppmanas att hjälpa såväl spirituellt som materiellt. Jaguar är också gud / gudinnan av tacksamhet. Tålamod som är född av styrka och skicklighet och kan snabbt vända sig till ett beslut och handling. Både djärv och smidigt, attackerar jaguaren inte ofta direkt och kommunikationer från dem innehåller vanligtvis lite mystik. I avsaknad av integritet korrumperar jaguarens kraft och den blir en sökare efter rikedom och berömmelse.

Periodens symbol: Givande
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 7: Reflekterande. Sju står som en spegel för att dela ljus och mörk och att reflektera allt som är och inte är. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer Tonen syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg - Vit  (Förfinar), Riktning - Norr, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och de kollektiva visdomarnas plats.
Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 254 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Håll i din inre styrka och stå fast vid den.

Peak Ton 7 representerar toppen av pyramiden och slutet av en mycket lång klättring av Anden. Nummer 7 representerar den stora Skapelsens lag, att det som manifesteras i ett område av att vara, kommer att balanseras i alla andra. Denna korrespondens definierar balansen i universum. Det betyder att vi kan skapa från det fysiska, mentala eller andliga. "Som ovan så nedan."

Jaguar / IX är det mest andliga av dagens symboler, och är den gudomliga kvinnliga av medkänsla och gudomlig skönhet. Jaguaren håller den inre styrkan av den andliga sanningen, och som är kapabel att stå fast vid den.

Jaguaren är en sak av skönhet och älskar Moder Jords skönhet. Jaguarens tacksamhet för Moder Jord är den "Jordmagi" som ger kraften till att formförändras och som kan korsa dimensionerna av tid och plats.

Moder Jord är Jaguars enda ständiga följeslagare, och hon hör Moder Jords Hjärtslag, och delar sitt höjda sinnestillstånd. Jaguaren har den energin som ser allt ovan och allt nedan.

Denna balanseringsplats är en bedömning av skapelsen vi höll i vår fantasi. För att denna Transformation ska börja, behöver det finnas någon urskiljning av alla saker ovan och alla nedan. Ton 7 balanserar alla de gudomliga avsikterna för att manifestera harmoni och jämlikhet

Vi höll en dröm att älska en annan utan några villkor. Många av de framsteg vi gjorde var att se hur vi i vårt mänskliga fordon misslyckades. Allt vi behöver ta med till det "högsta altaret" är vår tacksamhet. Allt annat som tillhör det mänskliga fordonet har ingen plats där. Vi kan lämna alla våra rädslor vid tröskeln, och kliva in. Jag lovar att du inte kommer att bli besviken!

Vår största rädsla för att verkligen kliva in, ligger i att om vi ger upp allt, vad har vi då kvar. Och vad innebär det att ge upp allt? 
Det hela handlar egentligen om vem Du vill vara. Du har ett val.
Men det är inte förrän vi blir medvetna, som vi aktivt kan medskapa det vi väljer att uppleva. Annars förlitar vi oss på flocken, arbetsgivaren, en dömande Gud, regering, andlig mästare m.m för att de ska se oss och bekräfta allt det hårda arbete vi har gjort. Ironin i detta är att i en flock, så syns du inte. I en flock kan ingen utmärka sig för då utmanar du ledarna av denna hierarki, om det så är en regering, din arbetsplats, eller andra sociala ställningar. Du förväntas följa de riktlinjer som flocken har satt upp "för allas bästa".

Så, för att kunna minnas den du verkligen är behöver du stå på egna ben. Du behöver bli Mästaren över ditt eget liv. Här påvisar Mayakalendern 20 olika sätt att göra det på. 

När ni har läst det här, kommer vissa av er att känna att det där gör jag redan, och vissa av er kommer känna,
fy så läskigt. 

Till er som känner att det där gör jag redan, vill jag dela med mig av lite visdom.
Människor är rädda, väldigt rädda för dem som känner sig själva. Ni har en särskild kraft, utstrålning, magnetism och karisma som kan locka andra ur samhällets fångenskap.
Varje geni som har lärt känna sitt inre blir svår att införliva i vårt samhälle, för de kommer alltid att vara en omstörtande kraft. 
Den stora massan vill inte bli störd, även om de lever på minimum. De är vana att leva så, och vem som helst som inte lever i detta minimum blir en främling.

Fortsätt att lägga energin där din passion finns och följ ditt levande hjärta. Var stolt över dig själv och vet att de som fortfarande är rädda är inte ditt ansvar. Det kan vara svårt att "begränsa" sig själv när man har känt sanningen, och den skatt som man så gärna skulle vilja dela med sig av. Dela den med de människor som uppskattar den, och lägg sedan resten på dig själv. Den omsorg och tid du lägger på dig själv, ger du automatiskt till helheten då vi alla sitter ihop energimässigt. Så om du just nu inte kan "nå ut" till den fysiska världen, så vet att det du skapar i ett rike, balanseras i alla de andra. <3

Till er som känner, fy så läskigt så vill jag med största ödmjukhet säga att det är helt ok att vara rädd. Men jag vill också visa för dig att rädslan du känner är en del av strukturen i flocken. För att hålla ihop flocken måste samhället kväva individen, den måste göra dig rädd för att våga gå din egen väg. Så bilden du har av dig själv kommer inte ifrån din egen erfarenhet utan ifrån andras åsikter. Det ger dig en personlighet, en trevlig personlighet, snäll, mycket bekväm, mycket lydig. Samhället vill ha slavar, för makt kräver lydnad.

Om du nu istället känner att du blir förbannad, så använd den kraften till att bryta dig loss från alla föreställningar och pålagor och gå ut som en fri människa och lev ditt liv så som du vill leva det. Ett steg i taget..

Jag kan säga dig att det du tror att du förlorar, är ingenting du skulle sakna. Du som en mänsklig varelse försvinner inte, men däremot alla dina begränsningar som håller dig tillbaka från att vara fantastiska Du.
En unik varelse med enorm potential att faktiskt lämna ett avtryck som blir bestående. Du visar för nästa människa vad som är möjligt. Låt inte nästa generation gå miste om den möjligheten. <3

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..