Din dagligaMayakalender.

Må vi gå vidare med ett syfte att skapa, som använder vår gåva av medvetenhet, för att stiga ur askan i ett liv som vi aldrig valde för oss själva. Må vi gå vidare med ett syfte att skapa, som använder vår gåva av medvetenhet, för att stiga ur askan i ett liv som vi aldrig valde för oss själva.
8/10-2018
Dag 2 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Jord -
Altruistisk, rationell, kontroversiell, navigator, kopplad till naturen.
Jordens trädgårdsmästare. Djupgående synkroniska kopplingar till jordens naturliga cykler och energier ger kraften i skapelser och minnen från antiken. Jordpersoner hjälper till att skingra dåliga avsikter, vanor och idéer. Detta gör dem till mycket goda rådgivare och mästare av all konst. Flitiga och intelligenta, strävar jordpersoner efter att få ett naturligt flöde till alla aspekter av livet. Genom att vara kopplad till naturens dynamiska krafter behöver jordens personer mycket frihet för att underlätta deras uttryck för migration eller sändning av fjärrkommunikation som valar, elefanter, fåglar och många andra varelser. Ibland är jordens känsliga känslor upprörda, vilket resulterar i en jordbävning av känslor, och även vulkaniskt humör.

Periodens symbol: Visdom
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 2: Mystisk som frågan "att vara eller inte vara?" Två är erkännandet av självständighetens separering från allt annat och en önskan om att återkopplas. Att gå i balans när du gör val av alla slag, ljus / mörk, man / kvinna, bra / dålig, Yin / Yang, är energin i detta nummer. Att uppleva skillnaderna mellan varandra är användningen och syftet med detta nummer.

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Element Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt, och är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Eld adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga intention. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att kalla på gudomlig intervention.

Dag 197 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vår Mänskliga natur och vår Gudomliga natur.

Ton 2 representerar energin av dualitet. Grunden för mänsklig kunskap ligger i vårt sätt att jämföra en sak med en annan. I dualiteten ligger symmetrin i vår form och våra två sidor - vår mänskliga natur och vår gudomliga natur. 
Genom balanseringen av våra två naturliga "sidor", håller vi kraften att manifestera varje dröm vi väljer att föreställa oss. Ton 2 leder oss för att göra ett medvetet val.

Jord erbjuder oss ett gudomligt sätt att gå vidare. Jord är symbolen på Moder Jord som påminner oss om att hon är källan till allt som vi mänskligt kan veta om hela skapelsen. När vi har en fråga om hur saker fungerar, kan vi vända oss till Moder Jord för svaret. Jorden representerar den gudomliga kvinnliga som håller ansvaret att låta oss växa upp till visdomen, för att uppfylla vår Gudomliga mening och syfte.

En Portaldag.

En Portal Dag förtunnar slöjan till andra dimensioner. Det här är en dag när vi är kopplade till våra andliga gåvor av att veta. Genom en intention av medvetenhet kan vi känna de uppstigna mästarnas ledande närvaro, som tjänar oss som Skaparens gudomliga agenter. På ton 2 och dagsymbol Jord, erbjuds vi visdom att se att jorden i vår själ är ett och samma element som en gång höll vår farfar och farmödrars medvetenhet. Som Människans efterkommande är vi alltid En med varandra.

De äldste älskar att dela sin visdom med oss.

De andliga mästarna som har stigit upp i andens rike, håller sanningens visdom som människan levande på jorden bara kan känna och veta genom tillit. 
De äldste längtar efter att dela sin visdom, för vad de vet är en kollektiv insats för omvandling.

Visdomens period vill att vi ska använda vår gåva av  medvetenhet i den verkliga världen och tillämpa Nattens inspiration att alla våra drömmar är möjliga. Ton 1 erbjöd en anledning att skapa. Idag ser vi vårt eget sätt att utföra det på.

Den högre intentionen av denna period är att skapa ett vackert liv för oss själva. Vi lär oss att föreställa oss världen som den sågs i Skaparens dröm. Skaparen drömde att vi skulle vara helt fria att göra våra egna val, och vi skulle hedra andras val. Vår största lycka skulle vara att älska varandra. Vi skulle vara konstnärer av skönhet, eftersom alla drömmarna vi föreställde kom sanna. Vi skulle känna vår egen kraft att skapa en värld av ovillkorlig kärlek, för vi kunde se det i vår fantasi.

Genom rörelse skiljer vi en erfarenhet från en annan.

Cherokee´s dagsymbol Heron är en fågel av evig migration. Heron är också symbolen på Phoenix som stiger från askan av dess förflutna. Jorden påminner oss om att rörelsen är ett tecken på livet. Vi är gjorda av jorden. Det som är sant för jorden är sant för oss. Vad som är sant för oss, är sant för jorden. Så har Moder Jord en fysisk kropp och en andlig kropp av medvetenhet. Hon rör sig för ett gudomligt syfte. Hon bär oss från mörkret till ljuset för att känna till sanningen av gryningen.

Moder Jords rörelse skapar den tid genom vilken vi kan skilja en dynamisk upplevelse. Innan skapelsen var Omega allt-i-ett som en ren vibration av Kärlek och Ljus. Skaparen var alltid allt som någonsin var eller kunde vara - en "jag är" kapabel att bli vad som helst. Genom rörelse skiljer jorden en erfarenhet från en annan, och genom tiden kan människan uppleva Skaparens tankar. Genom ett mänskligt svar, kan Skaparen uppleva sin egen identitet.

Vi är jordens lera i Skaparens händer. Vi bildades mirakulöst med alla element som var nödvändiga för att hålla medvetandet om att vara. Vi skapades som En i en obegränsad möjlighet att vara. Kärlek måste vara ett val. Vi kan inte vara givare av allt som efterfrågas från oss. Vårt eget uttryck av Skaparens kärlek kommer att vara valet av vår intention.

Guidade av de äldre, tänker jag på Yoda - som berättar för oss att välja klokt. Visdomen påminner oss om att använda vår gåva av medvetenhet. Den "mörka sidan" kommer alltid att leda oss till en impulsiv handling som är motiverad av rädsla. Det är lätt att se skillnaden mellan motivationer av kärlek och rädsla, om vi bara förblir uppmärksamma. Vi kan medvetet använda vår rädsla för att urskilja det som något vi ännu inte har förlåtit - mörker som håller potentialen för ljus.

Ollin.

Aztecernas tecken på Ollin betyder helt enkelt rörelse. Den centrala runda stenen i Aztec-kalendern visar K'inich Ahau, beskriven som Ahau/Sol som lyser upp ljusets ljus. K'inich Ahau firas i den första rörelsen i Haabs nyår, Wayebs slut och början på en ny cykel av Solens Ljus.

K'inich Ahau är solguden, porträtterad som en ung man med en styrka som den stigande solen. Ollinsymbolen markerar 20 positioner i kalendern, vilket återspeglar 20-dagars Alla-i-En-symbolerna. Den yttre cirkeln visar aztec-symbolerna för de 20 dagsymbolerna.

Leva ett liv av Passivitet eller Passion?

Människan mottar belysning genom vår egen medvetna rörelse genom tiden. 
Vi lär oss av våra erfarenheter när vi är medvetna om de val vi gjorde med ett syfte. Rörelsen genom livet ger möjlighet att testa våra val så att vi kan lära av dem. Vi kan inte lära oss någonting om vårt Själv när vi driver tillsammans med det omedvetna valet av helheten.

Aztekerna erbjuder ett omen för Ollins dagar som "otur" för den "passiva principen" och "lycka" för den "aktiva principen". Med andra ord uppmuntrar Ollin oss att röra oss med ett syftet.

Genom att leva livet som en omedveten erfarenhet, är vi inte i kontakt med hur få val vi faktiskt gör för vårt själv. Vi är blinda för alla de val vi aldrig ens tänker på eller som faktiskt är urskiljda från vår egen sanningen.

Vem bestämmer vad och hur vi konsumerar...  
Vem bestämmer att kläderna vi bär nästa säsong måste vara annorlunda än säsongen innan..
Vem bestämmer vad vi bör äta och vilket utbud som finns..

Frågorna är många, men om vi tar en i taget så blir vi inte överväldigade, vilket kan leda till att vi till slut inte orkar bry oss. (Vilket är en genomtänkt strategi från eliten.)

The äldstes fråga är, "Hur väljer du att gå vidare? Hur kommer du att veta skillnaden mellan de rörelser du tänker och rörelserna du passivt går längs vägen? Genom val har vi makt att stiga upp från askan av vårt förflutna.

På Ton 2 erbjuds vi ett val av rörelse. Vi erbjuds ett gudomligt försök att skapa. Genom vår medvetenhet som tillämpas på en avsikt att skapa, kan vi veta hur långt vi kan bära vår egen dröm. Vi kommer skapa Visdomen som mäter skillnaden mellan att leva ett liv av "Passivitet" och att leva ett liv av "Passion".

Detta är en dag att hedra Moder Jord, och att erkänna att tillsammans är vi En i en kollektiv medvetenhet av liv och erfarenhet. När vi vänder oss sig till henne för att urskilja vår enhet med hela skapelsen, hjälper hon oss att känna samma enhet med en annan. Må vi hitta ett sätt att ge vår kärlek till henne som vår gåva till helheten.

Ett nytt liv framträder för våra ögon.

I Tzolk'ins 10:e månad framträder ett nytt liv framför våra ögon. Det här är en helig tid att hävda en manifestation som äger rum i vår egen fysiska värld. Att producera vår Andes Frukt betyder en manifestation av överflöd som vi kommer att kunna se med mänskliga ögon. För att manifestera en värld av harmoni och jämlikhet måste varje människa hedras för sin egen rätt att vara.

Vi kallas för att lämna något i askan i vårt förflutna. För att manifestera enheten nedanför som inspirerades av vår enhet i ovan, måste "det andra" vara kvar i askens av vårt förflutna. "Det andra" måste upphöra att stiga till medvetandet av Enhet. Vi måste erkänna att vi alla bärs i rörelsen från mörker till ljus. Vi kommer att dra fram det som vi letar efter, och det vi föreställer oss. Som drömmare som är kapabla att manifestera drömmen, går vi våra "självuppfyllande profetior."

Genom en ny Gudomlig Intention, Visdom, vår personliga Yoda, kommer vi visas vägen för att använda kraften av skapelsen klokt.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..