Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att vi är ovillkorligt älskade, precis som vi är. Jag är tacksam att vi är ovillkorligt älskade, precis som vi är.

1/10-2018
Dag 8 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Hund -
Ovillkorlig kärlek, lojalitet, trogen, konsekvent.
Modig, lojal och varmhjärtad, väldigt vaken och tapper, människor som är födda av hund respekteras för sin rättvisa och deras skydd. Människor födda av solskenet Hunden är väldigt sensuella och vet hur man kan njuta av livet. Lekfullhet och en god förståelse för den grundläggande mänskliga naturen leder till välstånd för hunden. Hundar är bra lagspelare som älskar att resa och har en stark känsla av sin position i samhället. Hundpersoner delar karaktären av coyotes, spioner, vargar och advokater.

Periodens symbol: Natt/Hjärta
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 8: Rättvisa (harmoni mot jämlikhet / balans, rättvisa)
Harmoni och balans är syftet med Åtta, och väger noggrant allt bevis för att nå en balans av rättvisa.
Åtta är organisationsstyrkan som demonstreras i uttalandet "Som ovan, så nedan". Från enkelhet till oändlighet organiserar energin av åtta alla nivåer av skapande. 

Cherokee, Varg/KANA'TI: Varg är symboliserad av Sirius (Hund stjärna) och Antares, den ena eller den andra alltid synlig men aldrig samtidigt. Vargen är vår bror och delar våra väldiga rötter. Alla hundar är domestikerade vargar, kamratskap och vägledning. Vargar är en förbindelselänk mellan världarna; dem som inspirerar lojalitet, diplomati och humor för obegränsad potential. Varg är dagens tecken på lärare, läkare, sökare och transformatorer; skarp som obsidian, mild som ett lamm. Totem -Hund: Lojalitet och trofasthet som överlever bortom döden. Detta var den första dagen av skapelseenergin i denna 4: e värld, och sätter energin för kärlek, lojalitet och trohet i 5200 årscykeln. Hjärtchakraenergi är inblandad så att vi kan flytta till tillståndet av "ovillkorlig kärlek" med medkänsla. Alla problem med sexuell lust som inte är i harmoni kommer att bli rensad.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?
 
Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 190 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Våra djupaste drömmar.

Nattens period styr ett uppvaknande av ande som inspirerar våra djupaste drömmar. Vi fullbordade trons mänskliga ansträngning för att nå en högre nivå av andlig tillväxt. På Ton 8 växlar vår klättring till energin i en nedstigning. Nu i en omvandlingsfas av en våg av energi, drar en osynlig kraft av Anden oss fram genom hjälp av gudomlig ingripning.

Vår kärlek är evig.

Den förra perioden som var Hund, guidade som ett levande exempel på hur vi skulle dela vår kärlek i världen och hitta vår egen glädje i vardagen. Den vägleder oss för att se att vår kärlek är evig, att all kärlek vi har gett är en gudomlig vara som lagras upp och blir hela tiden ett ljusare ljus. 

Vår omvandling börjar i den ovillkorliga kärlekens högsta energi. Idag kan vi ses och erkännas i vår egen sannings integritet. Omformningen av världen runt oss är alltid en personlig förändring av sinnet. Obegränsade möjligheter kan mirakulöst uppstå, när vi tittar på någonting från en annan synvinkel.

Idag förändras vi av en högre medvetenhet om Skaparens ovillkorliga kärlek. När vi vet att Skaparen önskar ett förhållande med oss, precis som vi är, kan vi våga vara vårt äkta själv. Vi kan stå på vår Sanning, tro på Sanningens gudomlighet ... att genom att följa vår egen Sanning kan det bara leda oss till lyckan och kärleken som Skaparen avsåg som vår erfarenhet.

Välsignelse av kärlek.

Hunden vilar i norr, riktningen av vår kollektiva vishet.
Det enda som varje människa längtar efter, är att bli ihågkommen för den kärlek som de lämnade efter, och hunden delar den kollektiva visdomen av Skaparens kärlek.

Hunden är ett flockdjur, och ser hur viktig det är att alla trivs, för sin egen lycka. De äldste säger att när hunden kommer in i ditt liv som ett totem, kommer du alltid att vara en del av flocken. Hunden är trogen, till och med efter döden, och den leder oss på vår resa tillbaka till stjärnorna. Idag är en välsignelse av kärlek genom en gudomlig intervention.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..