Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att de andliga upplevelserna jag har, inte bara stärker mitt liv utan också andras. Jag är tacksam för att de andliga upplevelserna jag har, inte bara stärker mitt liv utan också andras.
26/9 -2018
Dag 3 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Orm-
Livskraft, instinkter, stark vilja, extremistiska, kraftfulla.
Rörelse och skapande av tid. Sensuellt och dramatiskt, detta soltecken förkroppsligar intensiva instinktens visdom och skapar en förbindelse från jordbunden till himmelska strävanden. Genom uppriktig service till andra öppnar ormen sitt hjärta. Ormen anpassar auktoriteten och sanningen för att få rättvisa som är snabb och säker. Ormar är mycket anpassningsbara, även flytande tills de att de blir fast i ett hörn, då exploderar de. Ormars giftigt humör förgiftar både sig själva såväl som andra genom att skapa bedrövliga, undertryckande och till och med destruktiva attityder.

Periodens symbol: Natt/Hjärta
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Cherokee: Serpent / DO'TSI VK: Ormfolk är himmelska människor som regelbundet kommer som lärare till jorden. Som ovan-Så nedan, på jorden är ormen rötterna för kunskapens träd. Ormkraft är vital energi, rörelsekraft, instinkt och önskan om kreativitet, den avtryckare som slår på åtgärden. Den tänder säkringen som förstorar och exploderar livskraften. Kunskap, som kombinerar vetenskap, teknik och psykologi, plus andlighet är sådd på planeten.

Galaktisk Ton 3: Handling. (rörelse/kommunikation) Åtgärd.
Ton tre är grundläggande rörelse och kommunikation som börjar som en vibration. Treans energi är mycket vältalande i alla typer av självuttryck. Kommunikation är hur tre etablerar en punkt för överenskommelse mellan vilken punkt "A" och vilken som helst punkt "B". Tre personer är rytmiska mot kärnan och är ofta rastlösa, eftersom rörelse är deras natur. Genom att arbeta nära med Treans energi, blir varje person mer kapabel att förutse rörelser av alla slag.

Aspekter: Färg-Röd (Initierar) Riktning-Öst,  Element- Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 185 av 260.

Håll gärna koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

En gudomlig inspiration blir till liv, genom vår rörelse.

Ton 3 är dagen av rörelse som ger liv till vår intention. Genom att agera genom rörelse- eller kommunikation blir en intention av Anden en vibration i fysikens rike. En gudomlig inspiration från ovan sätts till liv i världen nedan.

Liksom drakens energi av fröet, får vi kraften att "se tydligt". Ormen är kraften hos kundalini-energin som vi kan känna när den reser upp längs ryggraden. Det här är en dag att uppmärksamma en rörelse av Anden, våra magkänslor och uppenbarelser, som åtföljs av fysiska känslor. 

Vi öppnar våra hjärtan.

Ormen är en nahaul som överlever genom sin känsla av vibration. Genom att leva i samklang med Moder Jord känner den sitt byte genom vibrationer som kommer genom marken. Vi kan känna Anden genom jordens vibrationer av vem vi är.

Cherokee´s beskrivningen av ormen är rörelsen av anden som blir sådd på jorden.
Ormfolk är himmelska människor som regelbundet kommer som lärare till jorden. Som ovan-Så nedan, på jorden är ormen rötterna för kunskapens träd. Ormkraften är en vital energi, rörelsekraft, instinkt och önskan om kreativitet, den avtryckare som sätter saker och ting i rörelse. Den tänder gnistan som förstorar och exploderar livskraften av sig själv. Kunskap, som kombinerar vetenskap, teknik och psykologi, plus andlighet är sådd på planeten.

Ormen kommer att kalla vår ande för att gå framåt i en helig avsikt, och förenar ovan och nedan. Vi kan hedra Ormen med vår tacksamhet för livet som ges till en avsikt att öppna vårt hjärta för Skaparen. Må vi känna känslan i vårt hjärta som längtar efter något mer, och veta att det är passionen som kommer att manifestera en högre skapelse av kärlek. Må vi acceptera var vi är i ögonblicket, som den plats där vi var gudomligt guidade att vara. Genom att ömsa skinn, så fortsätter vi framåt.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..