Egot, det identifierade Självet.

För att försöka förklara vad egot är, behöver vi en plattform att utgå ifrån. Vi behöver dela upp oss själva för att se vart egot kan befinna sig.

Det mänskliga instrumentet består av tre huvudkomponenter: Den biologiska (fysiska kroppen), den emotionella (alla våra 5 sinnen) och den mentala (tankar). Dessa tre distinkta redskap tillsammans med själen och intuitionen utgör vårt själsliga fordon som den interagerar med tiden, rymden, energin och materians fysiska dimensioner.

När vårt mänskliga instrumentet identifierar sig med det som den upplever, likställer sig själv med att det jag upplever är den jag är, kallar vi det för Ego.

Det yttrar sig som;
-Jag är ledsen! till skillnad från att uppleva ledsamhet.
-Jag är arg! till skillnad från att uppleva ilska.

Då vi i vår begränsade form upplever att vi själva är det vi upplever, så förutsätter vi att alla andra också gör det. Vi anser oss ofta då ha rätt att agerar ut våra känslor på vår omgivning och många gånger beskylla någon annan för våra sammansatta upplevelse. För det måste ju vara vår omgivning som har orsakat att vi mår som vi mår. Eller?

Själen minns att saker och ting kan bli bra.

Då vi är så vana vid att saker och ting inte har fungerat under en så väldigt lång tid, (om du inte agerar som eller tillhör den "utvalda eliten" Kabalen), så känner vårt mänskliga instrument ännu inte till att saker och ting faktiskt kan bli bra. Själen minns och gör det, men inte det mänskliga instrumentet.
Så när det begränsade Egot hör tankar är det ofta tankar som vill övertyga oss om att vi inte kan, att vi inte duger till, att vi inte har tillräcklig kunskap, att andra är bättre än jag. Påminna oss om att vi har försökt men misslyckades förra gången, att vi är värdelösa och klarar ingenting.

Detta beror på att det mänskliga instrumentet inte kan gå utanför det som det inte redan har upplevt. Det klarar inte av att processa kunskap som det inte känner till. Då Egot i sin begränsning inte kan gå utanför det som det inte redan har upplevt, så drar det snabbt till sig de tankar som passar det perspektiv som det känner till. Det är därför som vi upplever det som att samma "tema" hela tiden upprepar sig, om än i olika situationer. Varje gång som vi tror på lögnen som serveras, och identifierar oss med att det är den jag är, så föder vi egot, och det kan fortsätta åka berg och dalbana tillsammans med oss. Varje gång som vi tror på lögnerna som någon annan serverar oss, så ger vi iväg vår kraft och de får nu den näring de behöver för att överleva, och proceduren upprepar sig om och om igen.
Tankarna sätter igång känslorna som väcker smärtan/saknaden till liv, och den festar nu på den energin som vi har gett, och vi var aldrig bjudna.

Men det går att bryta denna cirkus.

Sann frihet, glädje och lycka handlade aldrig om vad vi kan uppleva genom Egot. För varje gång som vi tror på någonting utanför oss själva, så kommer vi åka berg och dalbana. Ena dagen mår vi bra, nästa dåligt..beroende på hur vår omgivning agerar.

Är tankar sanningen?

Tankarna som kommer är inte dina utan finns som i ett kollektivt fält runt jorden. Alla tankar som någonsin har tänkts sedan tidernas begynnelse finns samlade där, och varje gång som vi befinner oss i en situation, som vi troligtvis har upplevt många gånger tidigare, så kommer tankarna som är associerade till den situationen. Det är därför som det kan verka som att de stämmer, för de passar ju så bra ihop med situationen. Men bara för att en tanke passar bra ihop med en situation, så behöver ju inte det betyda att den är sann.

Vi är inte våra tankar, vi är inte våra känslor, vi är inte vår kropp, vi är inte vår yrkesroll.. Vi är ingen av de egenskaper som vi kan benämna med en fast form. De är alla verktyg i våra upplevelser, men de är inte den vi är. Vi är formlösa.
Det formlösa/medvetande har inga titlar eller benämningar utan det bara är. Det är den livgivande kraften/roten/energin inom alla livsformer, som alltid är ute efter en högre förståelse och ett högre uttryck.

Det formlösa och formen.

I formen kan vi exempelvis spela tennis och känna och uppleva hur det är. När vi har spelat klart, återgår vi till att vara det formlösa tills nästa form uppstår.
Vi har nu spelat något som vi kallar för tennis, men jag identifierar mig inte som tennisspelare, inte heller racketen jag använde eller kommentarerna som sas om min prestation. Jag har helt enkelt upplevt hur det är att spela tennis.

I skillnaden mellan att uppleva tennis och att vara en tennisspelare, ligger hela skillnaden.
Det förstnämnda är det formlösa, det sistnämnda är Egot.
Att kunna "bara spela tennis" är det som många professionella idrottare brukar benämna som att vara i zonen, (intuitionen, 0-punkten). De beskriver det som att alla tankar på prestation och nästa match bara försvann, och de var bara i spelet. De har många gånger även svårt att förklara vad det var som faktiskt hände efteråt.

Det är svårt att förklara det formlösa, och det är för att det inte går att sätta någon form på det. Det är verkligen suveränt och allestädes närvarande samtidigt, och därmed unikt. Det är inte dolt eller försiktig för livet på något sätt. Det är helt enkelt Unikt, och därför oförståeligt förutom genom den vibration som finns kodad inom dig.

Den enda koden som vi kan använda här ifrån Jorden, är den ovillkorliga kärleken. Det är den kod som tar oss igenom alla lögner och osanningar som vi har blivit matade med.
Och vet du vad?
Att ge den till dig själv, är bland det finaste du kan göra, och om någon påstår att du är egoistisk för att du gör det, så har de alldeles rätt! Egoistisk men absolut inte självisk, då det du ger till dig själv ger du också till alla andra för vi är alla sammanlänkade via det undermedvetna.

Du håller nu på att själv ge dig den kärlek som ingen yttre form kan ge.

Yttrandet kommer för att deras Ego som talar och agerar genom dem, aldrig har upplevt det du nu gör. Och om något är okänt så blir Egot rädd och tycker att det är mycket bättre att hålla sig till det som det känner igen, även om det innebär att invaggas i en falsk kontroll. 
Så de försöker egentligen bara "rädda" dig genom att försöka att dra in dig i lögnerna igen. Men du behöver inte bli räddad.

Din Själ är mycket starkare än egot och Ditt Ljus är mycket starkare än mörkret, och har så alltid varit. ❤️

Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.