Egot, det idetifierade Självet.

För att försöka förklara vad egot är, behöver vi en plattform att utgå ifrån. Vi behöver dela upp oss själva för att se vart egot kan befinna sig.

Det mänskliga instrumentet består av tre huvudkomponenter: Den biologiska (fysiska kroppen), den emotionella (alla våra 6 sinnen) och den mentala (tankar). Dessa tre distinkta redskap tillsammans med själen, utgör vårt själsliga fordon som den interagerar med tiden, rymden, energin och materians fysiska dimensioner.

När vårt mänskliga instrumentet identifierar sig som det den upplever, likställer sig själv med att det jag upplever är den jag är, kallar vi det för Ego. Det yttrar sig som;
-Jag är ledsen! till skillnad från att uppleva ledsamhet. -Jag är arg! till skillnad från att uppleva ilska.
Då vi upplever att vi är det vi upplever, så förutsätter vi att alla andra också gör det. Vi agerar då ofta ut det på vår omgivning och bekyller någon annan för vår sammansatta upplevelse. För det måste ju vara vår omgivning som har orsakat att vi mår som vi mår. Eller?

När Egot kommer i formen av tankar, och vill övertyga dig om att du inte kan, att du inte duger till, att du inte har tillräcklig kunskap, att andra är bättre än du. Påminna dig om att du har försökt men misslyckades förra gången att du är värdelös och klarar ingenting, så beror det på att det mänskliga inte kan gå utanför det som det inte redan har upplevt. Det klarar inte av att processa kunskap som det inte känner till. Denna begränsning är Egot, och har funnits i miljoner år. Varje gång som du tror på lögnerna, så ger du iväg din kraft till Egot som nu får den näring det behöver för att överleva, och proceduren upprepar sig om och om igen.

Tankarna sätter igång känslorna som väcker smärtkroppen till liv, och den festar nu på den energin som du har gett, och du var aldrig bjuden.

Men det går att bryta denna cirkus.
Det är nu dags att se vad som verkligen håller oss tillbaka från att uppleva sann frihet.
Sann frihet, glädje och lycka handlade aldrig om vad du kan uppleva tillsammans med Egot. För varje gång som du tror på någonting utanför dig själv, så kommer du åka berg och dalbana. Ena dagen mår du bra, nästa dåligt..

Tankarna som kommer är inte dina utan finns som i ett kollektivt fält runt jorden. Alla tankar som någonsin har tänkts sedan tidernas begynnelse finns samlade där, och varje gång som du befinner dig i en situation, som du troligtvis har upplevt många gånger tidigare, så kommer tankarna som är associerade till den situationen. Det är därför som det kan verka som att de är sanna, för de passar ju så bra ihop med situationen. Då Egot i sin begränsning inte kan gå utanför det som det redan har upplevt, så drar det snabbt till sig de tankar som passar det perspektiv som Egot känner till. Det är därför som vi upplever att samma "tema" hela tiden upprepar sig, om än i olika situationer. Varje gång som du tror på lögnen som Egot serverar dig, och identifierar dig med att det är den du är, så föder du egot, och det kan fortsätta åka berg och dalbana tillsammans med dig.

Du är inte dina tankar, du är inte dina känslor, du är inte din kropp, du är inte din yrkesroll.. Du är ingen av de egenskaper som du kan benämna med en fast form.
Du är formlös.
Det formlösa har inga titlar eller benämningar utan det bara är. Det är den livgivande kraften/roten/energin inom alla livsformer, som alltid är ute efter högre förståelse och uttryck.
I från det formlösa kan vi uppleva formen, men aldrig tvärtom. I formen kan vi ex spela tennis och känna och uppleva hur det är. När vi har spelat klart, återgår vi till att vara det formlösa tills nästa form uppstår.
Vi har nu spelat något som vi kallar för tennis, men jag identifierar mig inte som tennisspelare, inte heller racketen jag använde eller kommentarerna som sas om min prestation. Jag har helt enkelt upplevt hur det är att spela tennis.

I skillnaden mellan att uppleva tennis och att vara en tennisspelare, ligger hela skillnaden.
Det förstnämnda är det formlösa, det sistnämnda är Egot.
Att kunna "bara spela tennis" är det som många professionella idrottare brukar benämna som att vara i zonen. De beskriver det som att alla tankar på prestation och nästa match bara försvann, och de var bara i spelet. De har många gånger även svårt att förklara vad det var som faktiskt hände efteråt.

Det är svårt att förklara det formlösa, och det är för att det inte går att sätta någon form på det. Det är verkligen suveränt och allestädes närvarande samtidigt, och därmed unikt. Det är inte dolt eller försiktig för livet på något sätt. Det är helt enkelt Unikt, och därför oförståeligt förutom genom den vibration som finns kodad inom dig.

Den enda koden som vi kan använda här ifrån Jorden, är den ovillkorliga kärleken. Det är den kod som tar oss igenom alla lögner och osanningar som vi har blivit matade med.
Och vet du vad?
Att ge den till dig själv, är det finaste du kan göra.

Om någon påstår att du är egoistisk för att du gör det, så är det för att deras Ego som talar genom dem, aldrig har upplevt det du nu gör. Och om något är okänt, så tycker Egot att det är mycket bättre att hålla sig till det som det känner igen, även om det innebär att invaggas i en falsk kontroll. Så de försöker egentligen bara "rädda" dig genom att försöka att dra in dig i lögnerna igen. Men du behöver inte bli räddad.

Din Själ är mycket starkare än Egot och Ditt Ljus är mycket starkare än mörkret, och har så alltid varit. <3

Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.