Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra. Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra.

6/10-2018
Dag 13 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Örn -
Intermediär, visionär, oberoende, ambitiös, eskapist,
brett perspektiv.
Mellanled mellan himlen och jorden. På grund av Örnens överlägsna synvinkel och skarpa intelligens, uppnår de materiell överflöd och lycka.
En budbärare med tålamod och en djup känsla av värde. Örnen för med sig hopp och förtroende på Andens vingar. Örnpersoner är mycket detaljerade och tekniskt benägna. Medkännande service till andra upprätthåller välståndet för Örnpersoner, eftersom rörelsen av vingarna bistår sina "fågelbröder". Om Örnen blir orubbligt konkurrenskraftig eller girig, ger girigheten och svartsjukan ett fall från höjderna. Örnar, som är välsignade med fri rörlighet, borde vara medvetna om verklighetsflykten. Örnar kan frestas att flyga iväg från problemen för sitt eget nöjes skull .

Periodens symbol: Natt/Hjärta
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 13: Uppstigning (Stiger till nästa nivå för transformation; fullbordan; Frukt)
Tretton hjälper oss att gå till nästa högre steg, driver oss för att pröva något nytt eller försöka igen. Trettons energi tar oss över nästa berg bara för att se vad som finns där efter. Tretton bär den senaste framgången till den senaste ansträngningen. Tretton är ett nummer som är associerat med de uppstigna mästarna, skapelsen, utvidgningen och manifestationen.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning -Väst , Element - Vatten.

Väst:  Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår?" "Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?"

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sättet att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 195 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Tack för en insiktsfull period!

Idag firar vi en ny uppstigning av medvetenhet! 

Nattens period drog våra djupaste drömmar för lycka och harmoni från vår medvetslöshet till vårt medvetna sinne. Natten hjälpte oss att höra den röst som kallar oss till drömmen. Genom vår dröms ökade medvetenhet, utlöste vår kärlek till den, den rädsla som var dold och illusionen av maktlöshet som hindrade oss från att någonsin våga följa den. Genom att ansluta vårt sinne, själ och ande hjälpte Natten oss att se Främste Skaparens löfte och sanning, att ingripa på vilken dröm som helst, som vi skulle välja att manifestera tillsammans.

Nu måste människan "bära tiden" för att se ett mirakel som skapades i Anden, manifesteras på jorden som vår Andes Frukt.

Händelser - små och stora - kommer från en enda tanke, som blir ett ihärdigt minne, som i sin tur blir ett orsaksmässigt energicenter, som leder utvecklingen och materialiseringen av tanken till verkligheten ... in i horisontell tid.

Det är därför vi behöver uthållighet och tålamod på Jorden, för det går så trögt.
Trögheten beror på att vi befinner oss bland de lägre dimensionerna i Multiversumet. För att få tillgång till ett snabbare flöde behöver vi alla, dels gå in i en högre dimension, men framför allt få tillgång till en flödande intelligens.

Vår dröm är redan manifesterad.

Avslutningen som lovades från början av skapelsens säsong av denna Tzolk'in rundan, var att från ett högre perspektiv skulle vi se vår dröm redan manifesterad i vår framtid.

Detta kan yttra sig på olika sätt, men för mig innebär det att jag helt plötsligt kan befinna mig i en framtida verklighet av min dröm. Den är så verklig att jag fysiskt flyttar på mig, så människor kan passera.
Jag har kommit på mig själv med att börja prata och svara, för att några sekunder senare i horisontell tid, upptäcka att jag faktiskt står i min egen hall. Det som är intressant är att jag alltid blir lite "tids-stressad" när jag kommer tillbaka, för det känns som att jag har upplevt så mycket att det måste ha gått jättelång tid.

Tiden är inte uteslutande linjär som när den avbildas i en tidslinje. Tiden är vertikal med varje ögonblick i existensen staplat på nästa och alla sammanfaller med varandra. Med andra ord är tiden kollektivet av alla ögonblick av all erfarenhet samtidigt inom icke-tid, vilket vanligen kallas evigheten.

Vertikal tid innebär att man kan välja ett ögonblick av erfarenhet, och använda tid och utrymme som portalen igenom. När valet är gjort blir tid och utrymme kontinuitetsfaktorn som ändrar vertikal tid till horisontell tid eller konventionell tid. 

Vertikal tid har att göra med den samtidiga upplevelsen hela tiden, och horisontell tid har att göra med kontinuiteten i tiden i linjära, moment-för-moment-upplevelser.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..