Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skaparen använder alla mina egna begränsningar, för att hjälpa någon annan. Jag är tacksam för att Skaparen använder alla mina egna begränsningar, för att hjälpa någon annan.

30/9-2018
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Givande -
Givande / MULUC: Emotionell, fantasifull, psykisk, rening.
Även känt som tecken för vatten. Ceremoniellt använder Maya vatten som ett offer i dop och reningar. Dessa ceremonier görs för att ge en kollektiv styrka, anpassningsförmåga och harmoni. I uppriktig uppskattning ger Givande människor gärna mer än de ber om för sig själva. Dessa personer är dynamiska kommunikatörer med stor intelligens som gör dem till en utmärkt arbetsgivare. Som ett skakat vattenkärl, erbjuds folk snabb återvunnen jämvikt. Liksom en vattenkropp kan det finnas djupa underströmmar av känslor och dolda faror. Andra kan uppfatta att dessa givande människor har dolda agendor så de ger dem litet förtroende och kan till och med klandra dem.

Periodens symbol: Natt/Hjärta
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 7: Reflekterande. Sju står som en spegel för att dela ljus och mörk och att reflektera allt som är och inte är. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer Tonen syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 189 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Den stora lagen i Skapelsen.

På Ton 7 fullbordar vi vår klättring av andlig tillväxt. Intentionen som innehas av Ton 7 är Reflektion. Nummer 7 återspeglar allt som är och allt som inte är. Pyramidens topp symboliserar den heliga principen, "Som ovan, så nedan", känd som den stora lagen i skapelsen. Det som skapas i ett område är balanserat i alla andra.Ton 7 är en energi som "väger in" ett försök av Intention. Födelsen av en ny skapelse hänger i balansen.

Nattperioden har dragit fram våra djupaste undermedvetna drömmar om vem vi ville vara och världen som vi skulle älska att uppleva. Den ansluter vårt medvetna och vårt omedvetna, vårt intellekt och vår intuition för att hjälpa oss att se med våra mänskliga ögon, drömmen vi alltid längtade efter, men aldrig kunde föreställa oss.

Portaldag.

Balansens högsta energi förstoras av en portal som ansluter till alla dimensioner. Vid Peak Ton 7 är erbjudandet av vår Vision sedd och bekräftat av Skaparen. En portal kommer att förstora att vi vet att vi har setts och hörts av Skaparen. Vi kan se bortom slöjan så att vi vet att drömmarna som begravdes i vårt hjärta, är de drömmar som Skaparen har för avsikt att bli sanna. En portal förstorar våra andliga gåvor av att veta, för en urskiljning av en gudomlig sanning.

Vi lär oss att skapa.

Cherokee´s dagsymbol är floden, de levande vattnen på jorden som dras till en gudomlig återförening när de dras till en kropp av helheten. Floden kallar oss till att hoppa i som vi är, för att bäras av Andens Flöde.

Dagens symbol illustrerar en droppe vatten som höjs ovanför helheten. När vi gör ett heligt erbjudande skapar vi en tid och en plats för gemenskap med Skaparen. Vi är uppväckta från helheten för att ses för vem vi är. I samklang med enhetsmedvetandet, kan vi se vårt Själv såsom Skaparen ser oss.

I vår Jordliga Vision gjorde vi "fotarbetet" i den fysiska världens rike, för en gudomlig avsikt att skapa i anden.
Vi har lärt oss att vi kan skapa från andens rike, och Nattens period lär oss hur man skapar från världen nedan.

Att skapa i världen är en utmaning för våra känslor. Vi ser allt som står på spel genom våra mänskliga ögon. Vi lider för den ansträngning som görs utan några bevis av materialiseringen. Vår dans är helig eftersom vårt mänskliga själv valde ett hopp av tro, att Skaparen skulle se vårt erbjudande som värdigt.
Vad tror du är värdigt och inte?

Vår högsta strävan.

Dansen som händer i världen nedan visar skapelsen av vår Andes nya generation. I den 10:e månaden av manifestationens slut, är vi i reproduktionscyklerna för att skapa frukt av vår andliga skörd. Det här är en tid av överflöd, utlovat av våra blommor av ande. Vi manifesterar skönheten som lovar skörden av en ny och högre medvetenhet.

I synkronitet har våra ögon dragits till äktheten hos vem vi är. Vi ser tydligt det orättvisa lidandet som har dolts runt oss. Vi är alla överfallna och överfallare. Vi har alla varit medvetslösa för den gudomliga kvinnliga, den gudomliga delen av vårt själv som vill erbjuda medkänsla och kärlek. Vi ser smärtan som begås av alla, när lidandet är osynligt och inte erkänt.

Världen längtar efter en gudomlig förlåtelse som kommer att föra oss alla i försoning med varandra. Vi håller på att övervinna rädslans illusion att vi är ovärdiga, om människor bara kände till hela sanningen. 

Världen väntar på att få veta miraklet, att lösningen av orättvisa, inte var avsedd för att redogöra för syftet eller mäta följderna, utan att när sanningen ses och erkänns, är vi dragna av Anden till Förlåtelse. Det heliga utbytet mellan den gudomliga maskulina och den gudomliga feminina, är den maskulina aspekten av att se och den kvinnliga aspekten av att känna. Genom en försoning kan dessa två aspekter av vårt Själv skapa vår högsta strävan.

Det gamla självet dör bort.

Givande som är dagens symbol kan ge ett helande till våra känslor. Det är en dag att betala tillbaka och betala framåt, dagen för ett helig utbyte. De äldste sade alltid att när vi ger någonting, bör det alltid återspegla värdet av vad vi förväntar oss att ta emot. Det enda erbjudandet som människan är kapabel att göra och som kan komma nära balansen, är ett totalt erbjudande av vårt själv. Givande på toppen av pyramiden, är språnget till en ny dimension av varelse.

Som en dans som utförs av Människan som lever i den fysiska världen, är vårt största erbjudandet att vara oss själva. Ton 7 och dagens gåva är ett helhjärtat erbjudande av våra äkta känslor - alla de delar av vårt själv som vi trodde var nödvändiga att täcka över, för rädslan att vi aldrig kunde bli älska för vem vi egentligen är.

På toppen av pyramiden ser vi allt som är och allt som inte är. Natten nådde in i vårt undermedvetna för att hjälpa oss att se att det gamla självet som dör bort, var aldrig vem vi var. Vi kommer från vår egen personifiering av vem vi trodde att andra ville att vi skulle vara. Löftet som kodades in i vårt utsäde av Skaparen var att bli vem vi var designade för att vara. Genom Skaparens ögon ser vi att vi var avsedda att vara olika, att varje droppe Ande höll något speciellt för sig själv som Skaparen ville se och uppleva. Varje droppe av helheten skulle berätta sin egen berättelse om en omvandling från mörker till ljus.

I försoning kan vi se skönheten i vem vi är. Vi kan se att vi inte mäts av gränserna för vår mänsklighet, utan av drömmarna om lycka som finns i vårt hjärta. När vi ses i vårt eget äkta lidande för Kärlek, är vi beredda att tro att en Skapare av ovillkorlig kärlek kommer att manifestera ett sätt att läka vår smärta i en gudomlig avsikt. Läkningen av En är läkningen för helheten. En röst som hörs, kan läka alla röster som aldrig hördes. Dagsymbolen illustrerar kärlekens krusningar som skapas genom en droppe heligt vatten ... ett enda autentisk uttryck för Anden Inom.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..