Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att kärlek är ett val vi kan göra. Jag är tacksam att vi skapar något som är evigt när vi erbjuder vår ovillkorliga kärlek. Jag är tacksam att kärlek är ett val vi kan göra. Jag är tacksam att vi skapar något som är evigt när vi erbjuder vår ovillkorliga kärlek.

14/5-2018
Dag 11 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Hund -
Ovillkorlig kärlek, lojalitet, trogen, konsekvent.
Modig, lojal och varmhjärtad, väldigt vaken och tapper, människor som är födda av hund respekteras för sin rättvisa och deras skydd. Människor födda av solskenet Hunden är väldigt sensuella och vet hur man kan njuta av livet. Lekfullhet och en god förståelse för den grundläggande mänskliga naturen leder till välstånd för hunden. Hundar är bra lagspelare som älskar att resa och har en stark känsla av sin position i samhället. Hundpersoner delar karaktären av coyotes, spioner, vargar och advokater.

Periodens symbol: Sol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 11: Lösa (Slutlig granskning och ansökan, tydlighet, Blomstring)
Upplösning; 11 hjälper varje ny sak att hitta sin plats i universum och i processen att "passa in" måste vissa ändringar ske. Elva är energin av dynamiska åtgärder som underlättar förändring, förenkling och förbättring.

Cherokee, Varg/KANA'TI: Varg är symboliserad av Sirius (Hund stjärna) och Antares, den ena eller den andra alltid synlig men aldrig samtidigt. Vargen är vår bror och delar våra väldiga rötter. Alla hundar är domestikerade vargar, kamratskap och vägledning. Vargar är en förbindelselänk mellan världarna; dem som inspirerar lojalitet, diplomati och humor för obegränsad potential. Varg är dagens tecken på lärare, läkare, sökare och transformatorer; skarp som obsidian, mild som ett lamm. Totem -Hund: Lojalitet och trofasthet som överlever bortom döden. Detta var den första dagen av skapelseenergin i denna 4: e värld, och sätter energin för kärlek, lojalitet och trohet i 5200 årscykeln. Hjärtchakraenergi är inblandad så att vi kan flytta till tillståndet av "ovillkorlig kärlek" med medkänsla. Alla problem med sexuell lust som inte är i harmoni kommer att bli rensad.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?
 
Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Medicinsk väg: "Äta ljuset".
Ett traditionellt sätt att dra näring från solen illustreras i en Soluppgångs-övning som de äldste hänvisade till "Äta ljuset". På så sätt hälsar vi gryningen av en ny dag i en helig ceremoni. 
Vi börjar med att ta majsmjöl i vår vänstra hand och andas in våra böner fyra gånger. Fyra representerar alla riktningarna av vårt liv, och kastar det sedan upp till ljuset.
Därefter drar vi ljuset till våra läppar 4 gånger genom att svepa vår högra hand över horisontens ljus.

Dag 50 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Bestående kärlek.

11 Hund  leder oss till ett högre perspektiv på ovillkorlig kärlek. Hunden representerar en bestående kärlek, vår ständiga följeslagare, även bortom döden. Ton 11 ger upplösning och klarhet för en ny förståelse, och är den dag då shamanen klättrar till det högsta altaret för att söka gudomlig inspiration. Ton 11 visar oss var vi "passar in" i en högre plan, och ger klarheten i ett sätt för dynamisk utveckling.
11 Hund är en portaldag som förstorar vår erfarenhet genom att tunna ut slöjan. En kanal är öppen för andens rike. Vi kan uppleva skaparens närhet genom en förstoring av ovillkorlig kärlek.

Mästartalet 11.

Mästartalet 11 är tecknet på ett andlig uppvaknande. Ängel nummer 11 uppmuntrar dig att hjälpa och inspirera människan genom dina naturliga förmågor och lita på din inre visdom och intuition för att vägleda dig. 

Hunden är en arketyp av Skaparens Kärlek som varar. Hunden lever för nästa utbyte, och ser livet som ett obegränsat tillfälle att dela med sig. Vi var tänkta att känna en kärlek som gör allt vackert, och hunden lever livet till fullo, och "rullar" sig i sevärdheter, dofter och erfarenheter från varje ögonblick.

Vår egen kärlek av livet är en gåva som vi kan erbjuda. Det finns tillräckligt med kärlek och skönhet runt omkring oss som vi kan dela. Människan skapades för förhållanden, och lycka var tänkt att delas. Kärlek gör alltid livet värt att leva. Hunden är en utredare som följer ett spår, och vi kan uppmuntra andra i de saker de älskar. Om vi är medvetna kommer vi att höra det, för kärleken visar ett intresse och vårdar vad andra älskar.

Delad kärlek är dubbel kärlek.

Ett utbyte betyder kärlek som delas från båda sidor. Flockmedlemmar är beroende av varandra. Vi är alla ledare menade att gå sida vid sida. Som ledare kan vi märka ut spår av kärlek. Hundstjärnan markerar vår övergång till andens dimensioner som ett ljus i Vintergatan, "platsen där hunden sprang."

Som medlemmar i en flock är den tid vi måste bära som den "hårda vägen i livet" lättare gjord tillsammans.
Vi erbjuder kärlekens välsignelse när vi både tar emot och ger. Vi har alla något att lära av varandra. Var och en av oss har något viktigt att skapa. Hunden tävlar inte, utan arbetar i en anda av samarbete.

Vår plats för att "passa in" är precis där vi är. Vi var gudomligt placerade i vår egen sfär av inflytande, och kärlek var menat att vara en helig utbyte. Vi är välsignade när vi vet att vår kärlek gjorde en skillnad, när vi skapar kärlek både i mottagen och i givande. Vi behöver varandra.

Var och en av oss kan tjäna som en stråle till lycka. Genom att arbeta med saker vi älskar visar vi sätt att vara lyckliga. Var och en med våra egna talanger delar en oändlig mängd olika sätt att vara lyckliga. Vi inspirerar andra att följa sina egna drömmar, och glädje multipliceras alltid när vi delar det med varandra.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..