Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att varje uppenbarelse av Skaparens ovillkorliga kärlek är kraftfullare än den sista. Jag är tacksam för miraklet att få känna med hela kroppen vilka steg jag ska ta härnest. Jag är tacksam att varje uppenbarelse av Skaparens ovillkorliga kärlek är kraftfullare än den sista. Jag är tacksam för miraklet att få känna med hela kroppen vilka steg jag ska ta härnest.
29/5-2018
Dag 13 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Orm-
Livskraft, instinkter, stark vilja, extremistiska, kraftfulla.
Rörelse och skapande av tid. Sensuellt och dramatiskt, detta soltecken förkroppsligar intensiva instinktens visdom och skapar en förbindelse från jordbunden till himmelska strävanden. Genom uppriktig service till andra öppnar ormen sitt hjärta. Ormen anpassar auktoriteten och sanningen för att få rättvisa som är snabb och säker. Ormar är mycket anpassningsbara, även flytande tills de att de blir fast i ett hörn, då exploderar de. Ormars giftigt humör förgiftar både sig själva såväl som andra genom att skapa bedrövliga, undertryckande och till och med destruktiva attityder.

Periodens symbol: Kanal
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Cherokee: Serpent / DO'TSI VK: Ormfolk är himmelska människor som regelbundet kommer som lärare till jorden. Som ovan-Så nedan, på jorden är ormen rötterna för kunskapens träd. Ormkraft är vital energi, rörelsekraft, instinkt och önskan om kreativitet, den avtryckare som slår på åtgärden. Den tänder säkringen som förstorar och exploderar livskraften. Kunskap, som kombinerar vetenskap, teknik och psykologi, plus andlighet är sådd på planeten.

Galaktisk Ton 13: Uppstigning (Stiger till nästa nivå för transformation; fullbordan; Frukt)
Tretton hjälper oss att gå till nästa högre steg, driver oss för att pröva något nytt eller försöka igen. Trettons energi tar oss över nästa berg bara för att se vad som finns där efter. Tretton bär den senaste framgången till den senaste ansträngningen. Tretton är ett nummer som är associerat med de uppstigna mästarna, skapelsen, utvidgningen och manifestationen.

Aspekter: Färg-Röd (Initierar) Riktning-Öst,  Element- Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 65 av 260.

Håll gärna koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi uppstiger till högre mark.

På Ton 13 uppstiger vi till en högre medvetenhet. Uppstigning höjer oss till Högre mark som bygger på framgången för vår sista insats.Vår sista insats var ett nytt uppvaknande till Skaparens Ljus. Solen hjälpte oss att stiga upp till en högre medvetenhet om förståelsen av Skaparens ljus, ett ljus som alltid skulle tjäna en avsikt av gudomlig rättvisa.Vår nya ansträngning inspirerade oss att se hur Skaparens ljus dras genom våra relationer mellan familjen och hemmet. Som en i en gudomlig Skapares familj har varje människa potentialen att dela ljuset, som genereras av sin egen gnista av gudomligt ljus. Kanal inspirerade oss att se gudomligheten i varandra och att hävda vårt arv som den förstafödda i en ny generation av gudomliga andar.

Med hjälp av resurserna hos våra egna familjer hedrar vi och erkänner all den tro som har gått tidigare. Kanal hjälpte oss att upptäcka det gudomliga ljuset som inspirerade drömmarna som har ärvts ner från en generation till nästa. Ton 13 är associerad med de uppstigna mästarna, skapelsen, utvidgningen och manifestationen. Genom våra egna drömmar förökar vi nu till överflöd, fröna som planteras av våra far och morföräldrar.

Ormen är dagsymbol på "blixten i blodet." Den är katalysatorn som "tänder säkringen" av Liv, den gudomliga gnistan inom oss själva. Dess energi är den främsta källan till alla våra andliga gåvor ... intuition, telepati, klarseende, klarhörande, klarvetande och klarkännande m.m.

13 Orm och dag 65, markerar slutet av den första av de fyra årstiderna av 260-dagars Tzolk'in rundan.
13 Orm bevakade en årstid av födelse, förnyelse och andligt uppvaknande. Den föll in i under den 4: e månaden, då detta uppvaknande av Anden skulle lägga grunden för att stabilisera en ny tillväxtperiod som kommer att ge en ny medvetenhet av Anden till dess mognad. Vi är beredda att växa från en grodd till ett fullvuxet träd.

Orm är en helkroppsupplevelse av andlig medvetenhet. Som anden som "berör vårt blod att tala", är Orm den elektriska laddning som vi upplever i korrespondens med en uppenbarelse av anden. Den visar sig som Kundalini-energin som reser längs ryggraden, och får håret att resa sig i nacken och ge rysningar. Den är den kraft som genererar våra "magkänslor" av att veta sanningen av gudomlig inspiration. Vi känner till Sanningen, helt enkelt för att vi "vet" utan att behöva underbygga bevisen.

Tunkalendern inom Maya.

Tun-kalendern på 360 dagar är Maya-kalendern för profetior. Den definierar utvecklingen av människans omvandling till den högsta medvetenheten. Det sista steget i Tun´s pyramid är en transformation av Människan till intentionen av Etik. I Människans uppstigning av medvetenhet skulle vi uppleva glädjen genom Harmony och Etik. Innan detta sista steg skulle människan höja sig till sin egen personliga kraft. Fortfarande i mörkret av den här maktens högsta manifestation, skulle mänskligheten använda denna makt över varandra. I det sista steget skulle mänskligheten stiga upp för att använda denna kraft istället för allas bästa. Tun´en profeterade människans höjd till vårt högsta medvetenhetsbevis som en omvandling möjlig, genom att dela vår makt istället för att använda den till vår egen fördel. Genom gemensam kraft, skulle vi utföra vår egen mening och vårt eget syfte som medskapare i manifestationen av gudomlig rättvisa ... vårt gudomliga öde.

Tidpunkten för detta sista steg är en diskussionspunkt av många akademiker inom Maya-kalendrarna. Många enades om beräkningen att vi skulle nå det här sista steget den 21 december 2012. Vissa såg detta som en profetia av slutet för vår ras. Även om Mayan såg det som en död av en tid som funnits i 50 århundraden,så såg de också en ny början av en ny tid för mänsklig utveckling.

Vi kunde se hur denna förutsägelse återspeglas i världen runt omkring oss. Vi kan se maktens korruption som lyfter vår medvetenhet till mörkret och väntar fortfarande på att bli övervunnen av ljuset. Sedan 2012 har Människans perspektiv på makt utvecklats snabbt. Vi har börjat på nytt, ifrågasätter vem vi egentligen är, vad vi tror och sanningarna som är värdiga att stödja med varje essens av vårt väsen. Vi utvecklas i vår medvetenhet om vad vi är villiga att offra för harmoni, rättvisa och ovillkorlig kärlek. Vi hämtar lyckans visdom, och vi kommer att manifestera genom ett personligt offer till fördel för helheten. Kalendern drar våra ögon till ett ljus som lyser i vår framtid.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..