Maya Kalendern.

Jag är tacksam för den nåd att både vårt högre och lägre själv är ovillkorligt älskat. Jag är tacksam för den nåd att både vårt högre och lägre själv är ovillkorligt älskat.

1/3-2018
Dag 2 av 13 i Mayakalendern.

- Visdom -
Krigare, allvarlig, djup, realistisk, influenser, visdomshållare.

De äldres visdom. Visdoms personer är på samma våglängd som de gamla minnena som väntar i templets sten och heliga platser över hela världen. Visdoms människor odlar tur som en gröda med en balans av försiktighet och fasthet. Den enorma inre styrkan av detta tecken möjliggör tyst introspektion för att upptäcka områden av sig själv som innehåller visdom mer värdefull än något arv av arkeologisk skatt. Visdoms personer är tappert försvarare av familj och samhälle. De kan bli hårda till livet och sentimentalt kalla. I dessa fall behöver de mycket förlåtelse för sina känslolösa fel. Att i perioder knyta an till naturen eller att besöka heliga platser kommer att ge stor stabilitet för visdom. En bra dag att sitta på en sten.

Galaktisk Ton 2: Mystisk som frågan "att vara eller inte vara?" Två är erkännandet av självständighetens separering från allt annat och en önskan om att återkopplas. Att gå i balans när du gör val av alla slag, ljus / mörk, man / kvinna, bra / dålig, Yin / Yang, är energin i detta nummer. Att uppleva skillnaderna mellan varandra är användningen och syftet med detta nummer.

Aspekter: Färg - Gul (komletterar), Riktning - Syd, 
Element - Jord

Syd: Fokusera på relationer med varandra och jorden.

Örnen kommer att vara delaktig på vår väg som mellanhand. Vi blir upplyfta för en högre vision och uppmuntras att satsa på våra högsta förhoppningar.

Idag förenas vi av de gamla som gick som mänskliga och uppsteg till det högsta nivåerna av medvetande.
De känner till våra utmaningar och rädslor, och vi är sammankopplade till deras visdom.
På Ton 2 etablerar vi vår egen anledning till skapelsen, och kommer ge oss den passion vi behöver för att utföra det.
Örnen uppmuntrar oss att följa våra högsta önskningar och lyfter oss upp till ett gudomligt perspektiv. För att skapa måste vi först se "priset" i vår fantasi. Vi behöver föreställa oss den uppfyllande känsla som Mening och Syfte skulle ge oss i skapelsen.
Vår andliga omvandling är en process där vi dör i världen för att återfödas i vår andliga natur. Vi måste ge upp vägarna för vår mänskliga natur, för att leva efter vår själs högsta uttryck.

De uppstigna mästarna förstod sinnets makt och vår förmåga att skapa vår egen erfarenhet. Genom högre medvetenhet upptäckte de att Människan fick ett val mellan två världar.. en av anden och en av fysikalitet. Mästarna valde andlighetens rike som deras verklighet - deras viktigaste värld.

Vishetens symbol, illustrerar sinnet i sitt högsta tillstånd av medvetande. Utstrålningen från det mänskliga sinnet är medvetandet och förlåtelsens upplysande strålar, och förlåtelse är nyckeln till andens rike. Genom förlåtelse kan vi släppa de band som binder oss till världen, och öppna dörren till en evig framtid av lycka och harmoni.
Visdom kan hjälpa oss att se att allt vårt lidande är associerat i den materiella världen. Att bo i en dualitets-värld kan aldrig ge oss harmoni och rättvisa. Livet skulle alltid vara "orättvist", för det kommer alltid finnas någon med mer eller mindre. Vårt mänskliga ego känner vrede mot upplevelserna av ojämlikhet. Att leva som Människa, definierar vi oss själva genom vad andra tycker, och när vi behandlas orättvist tar vårt nedre själv det personligen. Vi ifrågasätter varför vi uppfattas som ovärdiga för de fördelar andra har.

Vårt Mänskliga sinne orienterar sig efter grund och skäl, och för att rädda sig försöker det omedvetna sinnet ta reda på vad som är så annorlunda med oss. Det försöker förena orsaken till nackdelen och gör det till en mission att räkna ut varför. Sinnet är en fantastisk sak. Oavsett vilken fråga du ställer så fortsätter den att vara i funktion tills den hittat svaret.
Det finns inga svar på världens orättvisor, så samma fråga tas upp om och om igen. Något som kan vara särskilt svårt att släppa är våra kränkningar i barndomen, eftersom vi vet att vi var oskyldiga och oförmögna att försvara oss själva. Det enda sättet att avsluta den upprepande cykeln av lidande, är genom den gudomliga lösningen av förlåtelse.
Förlåtelse är det enda sättet att förena vår fred med det förflutna. Att leva i anden är den plats där vi hittar svaret i en andlig mening och med ett andligt syfte. När vi frivilligt förlåter, frigör vi oss från världens orättvisa och binder samman våra band i andens rike, den gudomliga rättvisans plats. 
Världen förlorar sitt grepp om oss när vi inte längre ser det som platsen att söka rättvisa.

Vår mänskliga erfarenhet av lidande är oändlig. Lidande är vårt enda mänskliga svar på orättvisorna vi är så maktlösa att förändra. Genom förlåtelse får vi kontakt med vårt högre medvetande och våra andliga ögon öppnas. Vi kan se att medan människor utnyttjade sin position över oss, så utnyttjade vi också andra. Vi är skyldiga till det vi ogillar hos andra, och vi begraver det djupt i vårt undermedvetna sinne.

I andens rike så välsignas helheten av vårt helande. Vår ande har kraften att skapa harmoni, och vår egen lycka ökar lyckan för alla. Vi kan med andra ord omvandla vårt mänskliga lidande till en välsignelse. 
Förlåtelse är ett gudomlig val som endast kan göras i anden. När vi försöker förlåta från vår mänskliga natur, är vi grumlade av skulden vi tilldelade någon annan. Vårt sinne kommer spela upp orättvisorna om och om igen tills orättvisan är förlåten från vårt andliga plan. Vårt lidande slutar genom insikten att "vi gjorde det också".
Att leva i ett tillstånd av ovillkorlig kärlek, gör oss fria att erkänna våra egna fel, och våra begränsningar blir ett tillfälle för Transformation.

Visdom förbereder vägen framåt genom att lösa vårt förflutna, och förlåtelse ger en mening och ett syfte som kan lyfta helheten. Vi återförenas som En i en gemensam kamp, och vi ser att vi inte jämförde "äpplen med äpplen". Vi jämförde det "värsta beteendet" hos någon annan med våra "bästa intentioner".

De band som binder oss till jorden är brutna genom förlåtelse, och det kommer vara en klar himmel framåt när vi inte längre ifrågasätter världens orättvisor. Svaret på vårt gemensamma lidande förvandlar vår vrede till medkänsla.
Dagen idag erbjuder visdomen att vårt bästa liv är det liv som levs i andens rike. Här finns inget lidande, bara ovillkorlig kärlek och gudomlig rättvisa.

Önskar dig den visdom du söker ❤

Källa: Ian Lungold