Din dagliga Mayakalender.

27/3-2018
Dag 2 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Vind -
Kommunicerar, mentalt, smidigt, livets andetag, andedräkt.
Andens andetag, livets ande. Vind belyser kraften i spridning och plantering av goda frön eller idéer. De är drömmare och planerare med kraftfulla fantasier, stora talare och sprider ordet av andlig inspiration som bärs av vinden. Vind är kraften bakom rörelsen för naturliga cykler som väder, erosion och kulturförändring. Som vinden är dessa personer extremt ombytbara och anpassningsbara, och de kan tyckas inkonsekventa eller ombytliga för andra. När Vind kråmar sig och skryter, baserat på fakta och prestationer, bygger de mörka moln av problem som kan bli orkaner.

Periodens symbol: Krokodil
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 2: Mystisk som frågan "att vara eller inte vara?" Två är erkännandet av självständighetens separering från allt annat och en önskan om att återkopplas. Att gå i balans när du gör val av alla slag, ljus / mörk, man / kvinna, bra / dålig, Yin / Yang, är energin i detta nummer. Att uppleva skillnaderna mellan varandra är användningen och syftet med detta nummer.

Aspekter: Färg-Vit (Raffinering) Riktning-norr,  Element- Luft

Nord: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 2 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi började en ny omgång av omvandling i enhet med Skaparen. Vi var som barn som öppnar våra ögon för världen för första gången, fortfarande hållande integriteten i vår obegränsade potential.
I gudomlig synkronitet såg vi världens barn höja sin röst med ljuset av nya möjligheter för världen. De kan påminna oss om att vår största medvetenhet fortfarande återfinns i vår "barnliknande" tro och oskuld.

Idag är vi separerade från helheten i tonens 2 intention om dualitet. Vi ser oss själva självständiga från enheten, som vår egen unika identitet. Människans sätt att lära sig är genom dualitet. Vi resonerar genom att jämföra extremiteter... det bra eller dåliga, rätt eller fel, het eller kall, mörk eller ljus. Vi urskiljer vem vi är med en fråga om vart vi faller in på en skala. På en separationsdag ser vi våra skillnader, hur vi kanske mer eller mindre kan manifestera skapandet av vår inspiration. På Tone 2 kan vi känna lite sårbarhet, som en längtan att vara densamma som alla andra - inte mer, eller mindre, men lika.

Vind är Andens liv och andetag, Andens talade ord som kunde skapa vad som helst som det var meningen att skapa. Så vi behöver prata skapelsens ord, och orden kommer att komma med hjälp av Vind.
Vindsymbolen illustrerar "T" -portalerna snidade i sten. De sägs förstora vindens ljud och brukade också observera stjärnorna. Vind kommer att förstora ljudet av Skaparens röst. Cherokee´s virvelvind erkänner bönerna som bärs till den stora anden, längs en dubbel-spiral av rök.

Mästartalet 22.

Ton 2 och Position 2 av 2 Vind, återspeglar Mästartalet 22. Nummer 2 relaterar till ditt gudomliga liv och själsuppdrag, dualitet och balans, partnerskap och relationer, diplomati och anpassningsförmåga, insikt, känslighet och osjälviskhet. Mästartalet 22 bär energier och attribut av diplomati, intuition och känslor, balans och harmoni, anpassningsförmåga, personlig kraft, förlossning, idealism, expansion och evolution, idealism, filantropi och service och plikt och uppenbarar dina högsta ideal och önskemål. Nummer 22 är ett tal av kraft och prestation, och uppmuntrar dig att arbeta flitigt med din andliga livsstil och själsändamål.
Detta är en dag med gudomlig skönhet. Idag presenteras vi ett val av skapelsen. Vår dröm kommer att utföras som en gudomlig samverkan. Vi kommer att skapa passion för att göra vår del genom att veta vad meningen och syftet betyder för oss, och det goda det kommer att göra för andra. Vårt partnerskap med Skaparen är ett åtagande att tjäna ALLA. Vi tillämpar vårt eget gudomliga perspektiv till en inspiration för att upptäcka vad det betyder för oss.

Nya idéer.

Under Krokodilperioden kan vi inspireras på många sätt med många idéer, och vi kan hitta våra svar i vinden.
De äldste lärde att Vind är Skaparens beröring. När vi är medvetna om en bris eller luftstråle, fick vi veta att vi skulle tänka på vad vi tänkte när vi kände det. Vi skulle urskilja betydelsen av Vindens "svar" på våra tankar.
Vind kan lyfta våra tankar till det gudomliga medvetandet, och Krokodil lär oss oss det nya sättet att tänka utanför "resonemangets sinnen". Vind håller luftelementet, som är relaterat till alla mänskliga hjärnors förmågor och kraften i vår medvetenhet om något som är större än vårt Själv. När vi urskiljer hur vi ska investera oss i en ny avsikt att skapa, kallas vi för att göra valet för vårt andes väsen, inte vårt mänskliga varande. När vi uppfattar vad vi tror tillräckligt mycket på, är vi kallade för att överväga vår fulla Andliga potential och inte våra mänskliga begränsningar.
Vi urskiljer vad vår andliga själ vad vi kan utföra. Vi kallas för att manifestera en ny tro i vårt Högre Själv. Vi behöver inte ha räknat ut alla idéer,  vi behöver bara välja att rikta oss mot ett högre uttryck av vem vi redan är. Vi behöver bara investera i vad vi redan tror på.

Vi fick alla Andliga gåvor av sinnet för att veta. Vi måste bara hålla intentionen att använda dem och svaren och sätten kommer att komma till oss. Vårt hopp om tro kommer att vara en avsikt att gå vidare, välja att tro på svaren kommer vägar att presenteras exakt som vi behöver veta dem. Precis som de Clairvoyanta, kan vi tillämpa all vår insats och fokusera just nu. Vad vi behöver veta i framtiden kommer att finnas där när vi kommer fram.
Kraften i vår avsikt kommer att födas på ett hopp om tro i det osedda ... tro på den röst vi kommer att höra.

Heligt andetag.

Idag är en dag att dra vår kraft från det heliga andetaget. Genom luftelementet är vi alla anslutna som En.
I varje andetag ökar vi Skaparens avsikt - Skapelsens ord sover fortfarande i luften. När vi andas, så är vi också vi ett andetag till livet. Andning är ett andligt verktyg för att ansluta till medvetandet.
Vi kunde se på hur andetaget är en del av varje andlig övning. Genom andetaget kan vi höja frekvensen av vår vibration, och vi uppnår det när vi sjunger, eller andas i tyst meditation. Andning är det bevisade och värdiga verktyget för en expansion av andlig energi.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.