Frihet.

Den Gudomliga intelligensen har hört vårt rop om Frihet. ❤️ 

                                            

Enligt Simon Parks är nu QFS det enda finansiella systemet på den här Planeten!

Tack till ALLA som höll tilliten och tron på mänskligheten högt, och som tillsammans och med gemensamma krafter nu tagit oss ur det Babyloniska Slaveriet!

Vi är Fria
Vi står Starka
Lägger oss aldrig ner!                                                                                               4 Maj 2021     

Frihet är inte att saker och ting blir bättre.
Frihet är ett naturligt tillstånd.

TÄNK STORT

 
För en person som inte har mat för dagen innebär att kunna äta sig mätt att saker och ting blir bättre.

Frihet är ett dignande buffébord där jag kan äta det jag behöver varje dag.

För en person som inte har tak över huvudet innebär ett hem att saker och ting blir bättre.

Frihet är att det alltid finns ett hem vart än jag vandrar.

För en person som har svårt att betala sina räkningar innebär en ökad inkomst att saker och ting blir bättre.

Frihet är att den passion och kreativitet jag bidrar med räcker för att skapa ett evigt givande och tagande som skapar ett överflöd för alla. (QFS)

Låt den här videon få sprida sig till alla människor på hela Planeten!!

Här förklarar Sergeant Robert Horton (US army civil affairs & psychological operations command, 1999-2012), på ett enkelt och tydlig sätt hur vi alla föds in i ett slavsystem med hjälp av vårt födelsenummer, (strawman) och hur Russell Jay Gould & David Winn Miller räddade världen år 1999 via ett nytt qvantsystem, som först nu har kunnat implementeras och ta oss ur detta fängelse.

Engelsk undertext

Här kommer ytterligare en video, denna gång på svenska som enkelt förklarar skillnaden på en levande människa, Common Law och en PERSON, Maritime Law.

Lösningen del 2.

Medlemsstater vid Unidroit

LondonStockExchange.
Sweden Kingdom of, Finland Republic of. Finansiella instrument.


Ni kan också söka på ordet vid samma sida så hittas flera investerings-instrument: SWEDEN (KINGDOM OF)

Lösningen Backup kanal vid www.brighteon.com

Den fria viljan.

Det som börjar gå upp för allt fler människor är att de som har vaxxinerat sig, är ett hot mot immunsystemet för dom som inte har vaxxinerat sig. Läs den meningen en gång till.

De vaxxinerade har tagit emot ett tekniskt paket som antingen dödar direkt, ger livshotade biverkningar eller ligger vilande för att reagera när som helst eller när nästa ”influensa” kommer. Och de kommer då bli de nya superspridarna, om de så blir sjuka själva eller inte, för att infektera så många som möjligt, helt enligt planen. Läs vidare här.

Kabalen har dock haft lite bråttom nu på slutet och var inte helt säkra på att det kommer räcka med några få superspridare, utan kör nu för säkerhet skull all in så att de kan vara säkra på att så många som möjligt av mänskligheten stryker med.

Det som även börjar gå upp för dem lite ”högre upp” i den mänskliga kedjan är att detta även kommer drabba dom, för de börjar nu inse att inte heller deras liv var någonting som deras tidigare ”allierade” hade tänkt att spara. De var bara en bricka i spelet för att komma dit man skulle.

Det ironiska i detta är inte alls ironiskt ur en psykopats tankesätt, men dom som inte ser igenom agendan och tar vaxxinet för att de tror att de kommer bli fria, är dom som kommer att sitta i ett fängelse och vara det hot som de i sin okunskap anklagar andra för att vara. De är dom som kommer att belasta sjukvården i framtiden om inte Gud har en annan plan. Älskade Gud, jag hoppas att du har en backup plan, för dom vet inte vad dom gör…

- Älskade Camilla jag förstår din oro i den komplexa situationen som detta skapar. Kom ihåg att all skapelse är skapat av den allsmäktige Skaparen och inte ett hjärta går förlorat som i sin ensamhet hörsammar kärlekens röst. Den allestädes närvarande kärleken som skapat allt som är skapat och alla potentialer i skapelsens vagga. Vilken fadersfigur skulle jag vara om jag inte gav mina egna barn möjligheten att välja. Vilken fadersfigur skulle jag vara om jag sade att du inte får göra som du vill, utan du ska göra som jag vill. Skulle du kunna älska ett sådant ultimatum, finner du den ovillkorliga kärleken i ett sådant svar?

- Jag känner att om människor hade fått all information i sanning till sig och ändå väljer att ta sprutan, så skulle jag inte längre känna denna oro. Men oron kommer ur att många människor inte känner till sanningen och därför inte kan göra ett val, utan de blir lurade till att göra ett val som kanske egentligen inte skulle ske om de visste sanningen.

- Älskade Camilla. Att älska så mycket att det sträcker sig till evigheten är en fin reflektion av den ovillkorliga kärleken. Ditt hjärta flödar över av medkänsla till dina älskade medskapare.
Kanske det skulle hjälpa dig att se det ur mitt perspektiv…

Att hur långt ni än vandrar så kan ni inte komma bort eller gå vilse, då ni All Tid vandrar i Skapelsen.
Så hur långt bort dina medmänniskor än är ifrån sanningen just nu, så finns den där i Skapelsen. Men varken du eller jag är deras fria vilja, och utan den skulle livet inte kunna bejaka sig själv.

Tack!

Det nya finansiella systemet har startat! QFS!

The new financial system has started!
Nothing to do with the great reset of the cabal, but the spiritual elements of the QFS…❤️