Frihet.

Den Gudomliga intelligensen har hört vårt rop om Frihet. ❤️ 

                                            

Enligt Simon Parks är nu QFS det enda finansiella systemet på den här Planeten!

Tack till ALLA som höll tilliten och tron på mänskligheten högt, och som tillsammans och med gemensamma krafter nu tagit oss ur det Babyloniska Slaveriet!

Vi är Fria
Vi står Starka
Lägger oss aldrig ner!                                                                                               4 Maj 2021     

Frihet är inte att saker och ting blir bättre.
Frihet är ett naturligt tillstånd.

TÄNK STORT

 
För en person som inte har mat för dagen innebär att kunna äta sig mätt att saker och ting blir bättre.

Frihet är ett dignande buffébord där jag kan äta det jag behöver varje dag.

För en person som inte har tak över huvudet innebär ett hem att saker och ting blir bättre.

Frihet är att det alltid finns ett hem vart än jag vandrar.

För en person som har svårt att betala sina räkningar innebär en ökad inkomst att saker och ting blir bättre.

Frihet är att den passion och kreativitet jag bidrar med räcker för att skapa ett evigt givande och tagande som skapar ett överflöd för alla. (QFS)

Det nya finansiella systemet har startat! QFS!

The new financial system has started!
Nothing to do with the great reset of the cabal, but the spiritual elements of the QFS…❤️