Frihet.

Nu börjar det bli riktigt brunt i Djupa Statens byxor!
Joe Biden uttalar att Covid-"nationella nödläget" bör förlängas inför en förväntad folkkonvoj på väg mot Washington D.C. Aktionen ekar av den belägrade kanadensiska premiärministern Justin Trudeaus uppmaning till emergencys act att genomföra ett polistillslag mot frihetskonvojdemonstranter under undantagstillståndets färg.
Fortsätt att stå starka tillsammans!

Med All Kärlek
Camilla
-----------------------------------------------------
Now it starts to get really brown in the pants off the Deep State!
Joe Biden is pronouncing that the Covid “national emergency” should be extended ahead of an expected People’s Convoy heading towards Washington D.C.
The action echoes beleaguered Canadian Prime Minister Justin Trudeau’s invocation of the Emergencies Act to carry out a police crackdown on Freedom Convoy protesters under the color of martial law.
Keep staying strong together!
All with Love
Camilla

Den Gudomliga intelligensen har hört vårt rop om Frihet. ❤️ 

                                            

Enligt Simon Parks är nu QFS det enda finansiella systemet på den här Planeten!

Tack till ALLA som höll tilliten och tron på mänskligheten högt, och som tillsammans och med gemensamma krafter nu tagit oss ur det Babyloniska Slaveriet!

Vi är Fria
Vi står Starka
Lägger oss aldrig ner!                                                                                               4 Maj 2021     

Frihet är inte att saker och ting blir bättre.
Frihet är ett naturligt tillstånd.

TÄNK STORT

 
För en person som inte har mat för dagen innebär att kunna äta sig mätt att saker och ting blir bättre.

Frihet är ett dignande buffébord där jag kan äta det jag behöver varje dag.

För en person som inte har tak över huvudet innebär ett hem att saker och ting blir bättre.

Frihet är att det alltid finns ett hem vart än jag vandrar.

För en person som har svårt att betala sina räkningar innebär en ökad inkomst att saker och ting blir bättre.

Frihet är att den passion och kreativitet jag bidrar med räcker för att skapa ett evigt givande och tagande som skapar ett överflöd för alla. (QFS)

Det nya finansiella systemet har startat! QFS!

The new financial system has started!
Nothing to do with the great reset of the cabal, but the spiritual elements of the QFS…❤️