Frihet.

Den Gudomliga intelligensen har hört vårt rop om Frihet. ❤️ 

                                            

Enligt Simon Parks är nu QFS det enda finansiella systemet på den här Planeten!

Tack till ALLA som höll tilliten och tron på mänskligheten högt, och som tillsammans och med gemensamma krafter nu tagit oss ur det Babyloniska Slaveriet!

Vi är Fria
Vi står Starka
Lägger oss aldrig ner!                                                                                               4 Maj 2021     

Frihet är inte att saker och ting blir bättre.
Frihet är ett naturligt tillstånd.

TÄNK STORT

 
För en person som inte har mat för dagen innebär att kunna äta sig mätt att saker och ting blir bättre.

Frihet är ett dignande buffébord där jag kan äta det jag behöver varje dag.

För en person som inte har tak över huvudet innebär ett hem att saker och ting blir bättre.

Frihet är att det alltid finns ett hem vart än jag vandrar.

För en person som har svårt att betala sina räkningar innebär en ökad inkomst att saker och ting blir bättre.

Frihet är att den passion och kreativitet jag bidrar med räcker för att skapa ett evigt givande och tagande som skapar ett överflöd för alla. (QFS)

Låt den här videon få sprida sig till alla människor på hela Planeten!!

Här förklarar Sergeant Robert Horton (US army civil affairs & psychological operations command, 1999-2012), på ett enkelt och tydlig sätt hur vi alla föds in i ett slavsystem med hjälp av vårt födelsenummer, (strawman) och hur Russell Jay Gould & David Winn Miller räddade världen år 1999 via ett nytt qvantsystem, som först nu har kunnat implementeras och ta oss ur detta fängelse.

Engelsk undertext

Här kommer ytterligare en video, denna gång på svenska som enkelt förklarar skillnaden på en levande människa, Common Law och en PERSON, Maritime Law.

Lösningen del 2.

Medlemsstater vid Unidroit

LondonStockExchange.
Sweden Kingdom of, Finland Republic of. Finansiella instrument.


Ni kan också söka på ordet vid samma sida så hittas flera investerings-instrument: SWEDEN (KINGDOM OF)

Lösningen Backup kanal vid www.brighteon.com