Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skaparen välsignade människan med den gudomliga gåvan att veta, och genom den kunna urskilja sanningen och se ljuset i mörkret. Jag är tacksam för att Skaparen välsignade människan med den gudomliga gåvan att veta, och genom den kunna urskilja sanningen och se ljuset i mörkret.
17/4-18
Dag 10 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Natt/Hjärta-
Intuitiv, drömmande, logisk, organisera, drömmare, modig, riklig.
Bröderna av gryningen. Drömmare som tar den nya solen för att klargöra och belysa livets väg. Således försvinner de osäkerheter och tvivel som är födda i det undermedvetna sinnets mörker. Dessa personer reser genom tomheten. En plats där ingenting finns kvar men all potential ligger, skapelsens livmoder. Från detta tomrum frambringar Nattpersoner nya lösningar och konstnärlig inspiration. Nattens drömmar bygger förtroende och lycka med en känsla av välbefinnande. Om natten inte modigt går in i tomrummen, kan de finna sig att vandra i mörkret av självtvivel och osäkerhet.

Cherokee: Hearth / O'YA: Hjärtats symbol är eldstaden i centrum, sammet svart som natten. Triangeln i Orion. M42-nebulosa (hem för den centrala rasen från WingMakers) i centrum av triangeln i Orion är elden i hjärtat, som också matchar Mayan. Hjärtat är fackelbäraren som håller ljuset och värmen hela natten.
Tron är så stark att de omgivande elementen blir förknippade med deras rytm och allt motstånd faller bort. Med respekt och ära av intuition kombinerad med kunskap, skapar denna energi centrumets magi i denna dimension. AKBAL-Natt-Totem-Uggla: Nattsolens väktare. Energier för öppnandet av mystiska hemligheter, genom att se genom bedrägeriets masker. Hög förmåga att urskilja. Portaler öppnar för andra världar och dimensioner för ditt lärande och andliga tillväxt. Magiska förmågor är möjliga.

Periodens symbol: Jaguar
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 10: Manifestation. Vad som en gång var avsikter eller idéer, förhoppningar eller rädslor blir fysiskt närvarande med Tians energi. Vad som fokuseras på med uppmärksamhet och avsikt blir verkligt med Tians Ton. Tio är en kraftfull energi som bär ett stort ansvar.

Aspekter: Färg-Blå (Omskapare) Riktning-Väst,  Element- Vatten

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 23 av 260.

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.
Ton 10 håller intentionen att manifestera. Manifestationen är både en välsignelse och ett ansvar. För att manifestera skapelsen måste vi hävda en ny sanning för oss själva. På en väg till andlig utveckling är målet att tro på något större än oss själva.
Det finns bevis i världen på att människor har Andens gåvor, och vi kan resonera att om de har dem, så borde väl jag också kunna ha dem.

Natt / AKBAL är den dagsymbol som talar till oss i våra drömmar. Symbolen är andens ljus som lyser i mörkret, och känner mörkret och alla dess osynliga saker. Det sägs att dagens symbol förbinder fakulteten för intellekt och intuition. Natt kan presentera en andlig upplevelse, som av mänsklig anledning kan ses som bevis på en kraft vi håller i anden.
Dagsymbolen illustrerar natten vars gardiner dras tillbaka för att avslöja det ljus som alltid lyser. Natten är ett ljus som skiner som mänskliga ögon inte kan se, men minnet om Sanningen hålls i våra undermedvetna tankar. Dagens symbol kan hjälpa oss att se Ljuset inom oss själva, som känner till vår Andes Sanning.

Natten är drömmaren som tror på drömmen, som bor i väst, riktningen av vår okända erfarenhet, och representerar Elementet av vatten och våra känslor. Dagen idag är ofta en drömmande dag som inte är grundad i verkligheten. Dess energi är lite desorienterad då det drar drömmar från vårt undermedvetna sinne, och kan påminna oss om våra förlorade drömmar.
Natten kan läka lidandet av en förlorad dröm som manifesterade vår illusion av maktlöshet, och vi kan ha en annan dröm idag, men förlusten väntar på att släppas. 

Natt är dagens symbol för andlig inspiration och inkommande ljus. Oväntade känslor kan stiga upp till ytan idag för att få en läkning av våra känslor. Det här är en dag att vara försiktig med oss själva och andra. Vi kommer att vara andligt omhändertagna av alla de som hjälper oss, och det är säkert för oss att "känna våra känslor" och dela dem i medvetenhet med Skaparen.

Jaguarens syfte är en manifestation av gudomlig skönhet. Betydelsen och syftet med alla våra andliga gåvor är att veta sanningen. Med sanningen kommer våra val att ledas i rätt riktning. Om du vet hur Sanning känns, det "vetande" som inte behöver mänsklig bevisning, kan du hävda sanningen för dina egna andliga gåvor.
De första upplevelserna av din ande är subtila. Synkronicitet kan passera och tros vara en slump, och vi är omedvetna om de gåvor som relaterar till en "vanlig" upplevelse. 

Urskilja Anden.

De äldste säger att alla våra tankar inte nödvändigtvis är våra egna. De betonar vikten av att urskilja anden.

Det är alltid värdigt och rätt att fråga Vem är du, och vad vill du när vi känner en närvaro i tankarna. Genom att göra så håller vi intentionen att bara gudomliga samtal är tillåtna. Om ingen svarar när vi frågar, så be de som hjälper dig att snällt eskortera dem därifrån.
Det är helt ok att ifrågasätta våra tankar och känslor för att urskilja deras källa. Tankar håller den elektriska laddningen av eter som finns överallt, och vi kan omedvetet "plocka upp" andras tankar. När vi exempelvis vet vem det är som ringer innan vi svarar, har vi antagligen plockat upp tankarna hos den som ringde.

Global Eldceremoni.

Vi är 7 dagar borta från en Global Brännardag, (4 Hund i nästa period som startar med Hjort 1). Brännardagar markerade de ceremoniella bränderna som utförs av Maya prästen för att få samhället tillbaka i rätt förhållande. Tzolk'ins första 2 perioder kan vara en tid av "ansamling". Det sägs vara en ackumulering av restenergi som bygger på ju närmare vi kommer till denna ceremoni som markerar en förbränning av överflödig energi. Vi är i de dagar som leder fram till detta, vilket kan generera känslan av tunghet, eller en känsla av att inte riktigt vara sig själv. (Markera 24 april 2018 i din kalender. 4 Hund kommer att erbjuda en växel av energi för att stabilisera vår erfarenhet genom ovillkorlig kärlek.)

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.