Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att våra begränsningar glöms bort när vi tar ett hopp av tro. Jag är tacksam för Enheten som ser vår intentions gudomlighet. Jag är tacksam för att våra begränsningar glöms bort när vi tar ett hopp av tro. Jag är tacksam för Enheten som ser vår intentions gudomlighet.

23/4-2018
Dag 3 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Givande -
Givande / MULUC: Emotionell, fantasifull, psykisk, rening.
Även känt som tecken för vatten. Ceremoniellt använder Maya vatten som ett offer i dop och reningar. Dessa ceremonier görs för att ge en kollektiv styrka, anpassningsförmåga och harmoni. I uppriktig uppskattning ger Givande människor gärna mer än de ber om för sig själva. Dessa personer är dynamiska kommunikatörer med stor intelligens som gör dem till en utmärkt arbetsgivare. Som ett skakat vattenkärl, erbjuds folk snabb återvunnen jämvikt. Liksom en vattenkropp kan det finnas djupa underströmmar av känslor och dolda faror. Andra kan uppfatta att dessa givande människor har dolda agendor så de ger dem litet förtroende och kan till och med klandra dem.

Periodens symbol: Hjort
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 3: Handling. (rörelse/kommunikation) Åtgärd.
Ton tre är grundläggande rörelse och kommunikation som börjar som en vibration. Treans energi är mycket vältalande i alla typer av självuttryck. Kommunikation är hur tre etablerar en punkt för överenskommelse mellan vilken punkt "A" och vilken som helst punkt "B". Tre personer är rytmiska mot kärnan och är ofta rastlösa, eftersom rörelse är deras natur. Genom att arbeta nära med Treans energi, blir varje person mer kapabel att förutse rörelser av alla slag.

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Naturläkemedel: Lukten av cederträ erbjuder ett helande av känslor, och främjar känslor av välbefinnande och vilsam sömn. Detta är en bra period att bränna cederträ eller använda som aromaterapi. 

Dag 29 av 260

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Hopp av tro.

Ton 3 är rörelsens första dag. En rörelse i riktningen av vår intention, föds en dröm in i fysiska världen. Intentionen är vår Andes rörelsesätt som en vibration med egen kurs från punkt A till punkt B. Drömmarna som stannar som drömmar är de som vi aldrig strävar efter. Vi håller tillbaka eftersom vårt mänskliga resonemang inte vet alla steg som leder dit. Vår Ande vet vägen. Från det första steget kommer vi bli ledda till nästa. Det första steget är alltid ett gudomlig "hopp av tro" mot en dröm som vi bara kan föreställa oss. 

Intention av riktning.

Dagen är en symbol för månen och våra känslor. Detta är en dag för att hedra våra känslor och andras känslor, och talar till oss genom hjärtat. Givande är en symbol för vatten överallt från kosmos till våra egna tårar. Vatten håller Andens eter. Som ett dagtecken som håller elementet av eld, återspeglar dagen helheten av allt vatten. Vatten som är genomsyrat med andens eter används i den heliga ceremonin för välsignelser och rening, som representerar hällande av elden och det nedstigande ljuset av anden. Liksom blixten mellan ovan och nedan, är Vattenförloppet otyglat för att följa det minsta motståndets väg.

Dagen idag guidar oss till överlämnande. I ett erbjudande av oss själva ger vi upp vårt motstånd mot en väg som kommer att styras av Anden. Vi gör ett mänskligt uppoffrande genom att följa livet och våra erfarenheter när de kommer. Vi investerar i en tillit som dras av andens kraft, och bekräftar att den gudomliga Anden var källan som inspirerade drömmen.
Orsaken till vår rörelse kommer att påverka den riktning som vi dras till. Utan medveten riktning virvlar vi som virveln och kommer ingenstans. Genom en rörelse av intention sätter vi kursen i en riktning.

Gudomligt uppdrag.

Vi erbjuder först vårt själv genom våra känslor, bärandes känslor som avslöjar vårt sanna villkor av vårt hjärta. I perioden som styrs av Hjort, så erbjuds vi alla andliga verktyg vi behöver för att övervinna våra egen begränsning. Genom att exponera vårt autentiska själv till Skaparen delar vi vad vi behöver för att utföra ett gudomligt uppdrag. Varje erbjudande är hedrad som helig av Skaparen och returnerar en gåva av gudomlig rättvisa. Skaparens heliga utbyte kommer att vara en kännedom om den högsta kärleken som håller kraften att läka våra rädslor.

Liksom "Kristus Ande", är vi också gudomligt kallade att erbjuda vårt liv. Vi gör valet att vara frivilliga till varje erfarenhet av service till en högre uppfattning. Vårt språng till floden kommer att bli lätt. När vi är intonade med Skaparen kommer vi att veta att andens flöde bara skulle bära oss mot vår gudomliga rättvisa av harmoni, jämlikhet och enhet med helheten. Vår Ande vet att varje erfarenhet presenteras för en gudomligt mening och syfte, del av en gudomlig plan som utvecklar sig efter ett schema med sin egen gudomliga tidpunkt.

I försoning med Skaparen kan vi se att varje "förseelse" som presenteras för oss av varandra är ett erbjudan att anmäla sig frivilligt. En universell arketyp av "Kristus Ande" är "Sårläkaren", den som bär mänsklighetens sår för den gudomliga meningen och syftet att läka dem för helheten.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Fysisk inspiration: Ian Lungold, Debra Jaguar Spirit.
Andlig inspiration:
Alla de som som gått före mig.