Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att de andliga upplevelserna jag har, inte bara stärker mitt liv utan också andras. Jag är tacksam för att de andliga upplevelserna jag har, inte bara stärker mitt liv utan också andras.
5/11 -2018
Dag 4 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Orm-
Livskraft, instinkter, stark vilja, extremistiska, kraftfulla.
Rörelse och skapande av tid. Sensuellt och dramatiskt, detta soltecken förkroppsligar intensiva instinktens visdom och skapar en förbindelse från jordbunden till himmelska strävanden. Genom uppriktig service till andra öppnar ormen sitt hjärta. Ormen anpassar auktoriteten och sanningen för att få rättvisa som är snabb och säker. Ormar är mycket anpassningsbara, även flytande tills de att de blir fast i ett hörn, då exploderar de. Ormars giftigt humör förgiftar både sig själva såväl som andra genom att skapa bedrövliga, undertryckande och till och med destruktiva attityder.

Periodens symbol: Visdom
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Cherokee: Serpent / DO'TSI VK: Ormfolk är himmelska människor som regelbundet kommer som lärare till jorden. Som ovan-Så nedan, på jorden är ormen rötterna för kunskapens träd. Ormkraft är vital energi, rörelsekraft, instinkt och önskan om kreativitet, den avtryckare som slår på åtgärden. Den tänder säkringen som förstorar och exploderar livskraften. Kunskap, som kombinerar vetenskap, teknik och psykologi, plus andlighet är sådd på planeten.

Galaktisk Ton 10: Manifestation. Vad som en gång var avsikter eller idéer, förhoppningar eller rädslor blir fysiskt närvarande med Tians energi. Vad som fokuseras på med uppmärksamhet och avsikt blir verkligt med Tians Ton.Tio är en kraftfull energi som bär ett stort ansvar.

Aspekter: Färg-Röd (Initierar) Riktning-Öst,  Element- Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 205 av 260.

Håll gärna koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Bara fortsätt gå.

I skördecykeln som kommer att producera den nya Frukten i vår Ande, presenterar Visdomems period en intention att tillämpa visdom. Visdom lär oss att tänka på våra erfarenheter, och se sanningen som de kommer att avslöja om vår skapelsekraft. Drömmen vi drogs till för att leka ut i fysikens rike är Att leva vårt liv, och Tro på vår egen kraft, att skapa en föreställning om vad vi skulle älska.

Vi började i ett hopp av tro. Varje gång vi mötte våra egna tvivel, påminde de äldste oss om att bara fortsätta vända oss bort från mörkret. När våra ögon blir vana vid mörkret, skulle vi se vårt ljus om drömmen skina i framtiden. Vi manifesterar en dröm genom att fokusera våra tankar på drömmen och alla sätt vi älskar det.

Vi får osynliga verktyg som fungerar i mörkret.

Ormen är "Drakenergin" som antänder vår medvetenhet om medvetandet. Den tänder säkringen som ger ALLA våra andliga gåvor av att "veta" som symbol för upplysning och belysning. Den är kraften bakom gåvan, klarseende, telepati, empati, intuition och föraningar. Dessa är de gåvor som ges av Främsta Skaparen för att inse vår viktigaste sanning. De är osynliga verktyg som fungerar i mörkret. De låter oss veta utan att se. Liksom fröet känner vägen till ljuset, var vi designade för att genom alla våra fysiska sinnen veta vår Sannings integritet.

Människan är benägen att glömma vår egen kraft när vi står inför en illusion. Att vi glömmer betyder inte att vi är tillbaka till början. Vi har inte förlorat några framsteg. Vi rör oss bara mellan en medveten erfarenhet och en annan. 
Ett frö växer bara i en riktning, och vi kan låta det växa snabbare när vi drar till oss det som behövs.
Den högre marken vi når är evig.

Vår andes utsäde är oförstörbar. Den behåller sin integritet i vilande tillstånd, tills vi väljer att erbjuda det livet, genom att ansluta till Källans Intelligens.

Bara fortsätt gå.

Ormen jämförs med Kundalini energin som reser sig längs vår ryggrad. Den är en fysisk / andlig upplevelse, och ger oss en konkret uppenbarelse. Den visar närvaron av vår andliga identitet genom att ansluta vår kropp och själ.

Idag är en dag att vara medveten om vår egen magkänsla, våra egna kunskaper om att veta. Ormens energi är som en elektrisk laddning, som ger upphov till att håret reser sig i nacken, gåshud, rodnad och stickningar. Den ger en andlig upplevelse som sköljer över oss. Vi har alla upplevt dess energi om vi så var medvetna om det eller inte, och dess energi berör oss djupt. Vi känner det som närvaron av Skönhet som tar andan ur oss.

Det enda som gör det svårt, är att vi måste göra det av tillit. Vi kan inte se det hända med mänskliga ögon förän det manifesterar sig nedan. De äldste sade alltid: "Det tar längre tid att förvandla materia än det gör att transformera etern av Anden." Våra omvandlingar av högre medvetenhet är ett ögonblicks verk, men människan måste bära den tid det tar att balansera nedan som en omvandling av materia. Denna energi är en gåva av Främsta Skaparen till människan för att vi måste bära tiden. Vi kan veta i Anden vad våra mänskliga ögon ännu inte kan se.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..