Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag ovillkorligt kan acceptera reationer precis som de är. Jag är tacksam för att jag ovillkorligt kan acceptera reationer precis som de är.
9/9-2018
Dag 12 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol -Stjärna-

Skapar skönhet, elegans, multiplicera, lekfull, upptagen, försiktig.
Stjärnenergi är multiplikation av allt till överflöd. Denna person överflödar kärleksenergi på alla delar av livet. Andlig tillväxt är naturlig och med lätthet på grund av den ovillkorliga kärleksenergin som flyter. Stjärnan har förknippats med kaninens fertilitet för dess förmåga att föröka sig. Som varje sol på himlen lyser stjärnans personer lika i alla riktningar. Denna naturliga tendens till harmoni och balans kan bli tvingande, och motivera Stjärna att vara för behaglig och för generös, och avvisade gåvor orsakar rädsla och vrede. När en stjärna tror att den har fått för mycket, försvagas de eller kan till och med kollapsa. I detta "Black Hole" är stjärnor benägna att muntligt argumentera för att tvinga sin syn på alla. 

Periodens symbol: Jorden
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 12: Förstå (Transformation / sanning sätter in, förståelse)
Tolv är en gåva med stor kapacitet för retrospektion. Det är denna förmåga som gör det möjligt för tolv att sätta ihop icke associerade delar till en (ny) fungerande helhet. Tolvans energi är den som presenterar en ny del av föstådd information eller ackumulerad erfarenhet som ska tillämpas.
Aspekter: Färg, Gul (Kompletterar); Riktning-Syd, Element-Jord

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Elementet Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 168 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Kunskap som är förstådd, blir till visdom i hjärtat.

Ton 12 är en dag av förståelse. En omvandling till högre medvetenhet av vår egen natur dras tillsammans.
Ton 12 aktiverar vår förmåga av retrospektion. Kunskapens delar kommer samman för att bli en ny och fungerande helhet. Kunskap som är förstådd blir till Visdom som sitter i hjärtat.

Stjärnans är en dagsymbol av "ren tur." Kaninen, Cherokee´s dagsymbol, är känd som Stjärnans totem. Kaninen är en symbol för sexualitet, reproduktion och multiplikation, med gränslös energi för att skapa från överflödet av kärlek.
Med kaninens energi multipliceras allt vi fokuserar på med överflöd. Detta är en stor välsignelse och ett stort ansvar. Detta är en dag att räkna våra välsignelser för kärleken till Moder Jord.

Vi skapar vårt eget ljus.

Stjärnan representerar Människan som personifieringen av Skaparens Ljus.  I vår egen avsikt att älska blir vi ett ljus för oss själva som kan skapa vårt eget ljus. Vi är födda stjärnor av en stor stjärna. Skenet vår kärlek imiterar, är Skaparens kärlek.

Precis som människan är dragen till solens ljus, så är människan andligt dragen till ljuset av ovillkorlig kärlek, oavsett var den lyser. Människan lägger märke till den genom hjärtat,  gudomligheten som är närvarande i den ovillkorliga kärleken. Vi vet att de mest älskvärda kärlekshandlingarna inte är en produkt av vår mänskliga natur. Vi känner igen något högre, såsom när någon håller upp dörren för oss. Vi ser den osedda kärleken i deras erkännande av oss. Kärleken har en sådan kraft att även den minsta gnistan alltid ses som gudomlig, även när vi är omedvetna att se det - någonstans inom, ökar det vår tro på varandra.

Detta var ljusets gåva som vi fick i en enda gnista av Skaparen. Även i vårt lägsta medvetande tillstånd, ansågs vi vara värdiga för Skaparens ljus att lysa i oss. Symbolen innehåller markörer av de 4 riktningarna, vilket symboliserar att vårt ljus var tänkt att lysa lika runt omkring oss. Vår kärlek var tänkt att lysa bortom de människor som älskar oss tillbaka. Inte heller var vi menade att skina mer ljus på dem som inte älskar oss tillbaka. Vi är avsedda att älska ovillkorligt och acceptera relationer exakt som de är.

Stjärnan fullbordar en viktig förståelse i den 9:e månaden i Mayakalendern som avser oss att slutföra en transformation genom mänsklighetens sken från ovan. Nummer 9 uppmanar vårt tålamod att se den större bilden. Vi kan känna sanningen, att så litet som vårt ljus än må vara i jämförelse med solens ljus, är vi ljusa nog att skina en väg.

Titta på oss.

De äldste säger alltid, att allt vill ses och erkännas. Varje människa längtar efter ett ljus för att belysta det bästa av vem de är. Varför annars skulle vi jobba så hårt för att dölja våra begränsningar från varandra. När vi är omedveten om det gudomliga ljuset inom oss, försöker vi att bevisa vårt ljus genom världsliga handlingar. Genom att framställa ett falskt ljus, kan vi aldrig bli sedda, och vi kan aldrig bli älska för vem vi är.

Vi vet att vi är trasiga, för trasiga som människor för att vara ett perfekt exempel. I förståelsen att vi är en i helheten, söker vi inte längre valideringen i vårt Själv. Vi uppfattar vårt ljus som lika, med ljuset i varandra. Vi lyser inte längre ljuset av "titta på mig". Vi lyser ett gudomligt ljus av "Titta på oss".

Jag har tänkt på hur vi påverkas av de små vänligheterna Människorna ger till varandra, och hur viktigt det är för Harmoni och Lycka. En främling som ger ett leende och säger hej, kan lysa upp den mörkaste av dagar. Vilken mörk värld det skulle vara utan dessa små gnistor av kärlek som vi utbyter varje dag. Dessa erfarenheter återspeglar ljuset av en gudomlig intention av kärlek.

Stjärna kan hjälpa oss att se hur den minsta gnista av kärlek, kommer att multipliceras med överflöd.

Mänskliga egot försöker skina ett ljus. Även när vi går vilse i våra illusioner av maktlöshet och rädsla, försöker vi se ut som att vi är glada. Vi kan skämmas för vårt eget mörker, och vi kan aldrig helt veta vilka utmaningar som kan vara en del av en annan människas erfarenhet. Våra mänskliga ögon kan inte se det från utsidan.
Då vi är Upplysta av en Vision från ovan, kan vi förstå att det enda vi alltid kan veta om varandra, är vår gemensamma längtan efter att någon annan på jorden ser Ljuset i oss. 

I vårt lägre medvetande manifesteras det som ett falskt ljus av överlägsenhet.
Vi är värdiga att bli förlåtna, även för våra omedvetna sätt att ta tag i kärlekens ljus.
När vi ser det i vårt Själv är det aldrig för sent att gå tillbaka och dela sanningen. Vi kan manifestera vårt ljus antingen i ovan eller nedan. När det inte finns något sätt i fysikens rike att återvända till någon för att ge en ursäkt, kan Skaparens gnista manifestera ett utbyte av ljus genom andens eter. Skaparens uttryck för kärlek, är ljuset som når in i universumets oändlighet.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..