Medvetande och Medvetenhet.

Vi har nu vår, autenticitet, intention, integritet och intuition med på vår resa, och stannar till för att se vad som gör dessa möjligt.
 
Vårt medvetande har vi alltid med oss och vår medvetenhet utvecklar vi längs vägen.
Om du någon gång lagt märke till att du la märke till något, så har du upplevt ditt eget medvetande.
 
Jag skulle köpa en ny telefon, och åkte till butiken för att se vilken som skulle kunna passa mig.
Efter att ha tittat på många olika modeller bestämde jag mig för en och beställde den.
Jag åkte sedan hem samma väg som jag hade åkt dit, men la nu märke till att i stort sett varenda reklampelare gjorde reklam för just den telefonen som jag hade valt. På vägen till affären hade jag inte lagt märke till någon av dessa reklampelare, men nu sedan min medvetenhet ökat kring just den telefonen, så dök den upp överallt…
Om vi skulle isolera den här händelsen, så bestod nu hela mitt medvetande av en telefon, och min medvetenhet som nu väckts kring just den telefonen, var det enda som jag la märke till i mitt liv.
 
Vår medvetenhet är alltså något som vi utvecklar tillsammans med en upplevelse, och har inte enbart med kunskap att göra. Vi kan läsa oss till i stort sett allting idag, men utan medvetenhet så blir det just bara kunskap. För att utveckla vår medvetenhet så behöver vi koppla samman det vi vet med våra egna upplevelser. Vi behöver ge oss själv ett uttryck och bli en medskapare till det vi vill uppleva.
 
Allting som vår fysiska kropp kan ta på, höra, se, smaka, lukta och känna är medvetande.
Allting som själen kan ta på, höra, se, smaka, lukta och känna är medvetande.
Allting i hela skapelsen är medvetande.
 
Medvetande är allt som är, och allt som inte är. Så det som utvecklas och expanderar är inte bara det själsliga fordonet, utan hela medvetandet i sig.
Under varje period under evolutionens gång är allt i hela skapelsen orienterat efter det medvetande som gäller just då, och just nu är medvetandet på Jorden orienterat efter Medvetet Medskapande och Enhet. Det innebär att alla handlingar som utförs utifrån Medvetet Medskapande och Enhet följer flödet, och dom handlingar som inte utgår ifrån detta kommer att ha svårt att förverkligas.
 
Det är medvetenheten som delar upp skapandet i sina separata delar. Det är bara när vi är medvetna om någonting som vi kan uppskatta den delen av skapelsen, med och genom vår medvetenhet.
Vårt liv är fyllt av stunder när vi lägger märkte till detaljer i vår miljö eller situation. Som när vi står på busshållplatsen och ser skruven på sittbänken, eller lägger märke till att just idag är jag inte stressad när jag går på perrongen eller gatan till jobbet. Vi var i vårt medvetande och la märkte till skillnaderna mellan olika stimuli som är tillgängliga i det ögonblicket. Ju mer medvetna vi är, desto mer kan vi ta in utan problem.

Med med-vetande och med-vetenhet kan varje sak i våra liv stå ut och uppskattas. Vad vi än möter längs vår väg kan vi titta på det och senare uppskatta dess inneboende visdom. Skruven i bänken hade ingen tanke tillbaka om mig, utan uppfyller bara sitt syfte i skapelsen. Genom att skruven finns och medskapar med andra, får vi alla möjligheten att uppleva hur det känns att få sitta ner. Genom dess existens har den skapat en möjlighet som gynnar helheten.
Att dra liknelsen att vi är en skruv, kan ju kännas rätt skruvat, men tänk på den ett tag. Vilken är din unika talang som du kan bidra med till helheten?

Vid lägre nivåer av medvetande är tendensen att gruppera eller klumpa samman saker i en grå hotande massa. Vi har då inte förmågan att urskilja, utan går helt enkelt på rätt och fel, och då gärna peka fingret ut ifrån oss själva, då skulden som är ständigt närvarande måste läggas någonstans. Prova att lägga den i byrålådan ett tag, och ta ett steg tillbaka. Vad händer med dig om du inte har någon skuld att hämta in?

Det du lägger märke till, är det du blir medveten om.

Vårt medvetande lever i alla våra upplevelser, och tillsammans med den fria viljan har vi nu valet att välja vad vi vill lägga märke till. Genom vilka perspektiv vi väljer, skapas nu vår utsiktspunkt från hur vi upplever hela skapelsen. Om vi känner att vi vill förändra dom upplevelser som vi upplever just nu, så behöver vi titta på hur vår egen utsiktspunkt ser ut.
Denna utsiktspunkt som vårt medvetande och medvetenhet skapar, är unik för varje människa. Vi kan välja att dela med oss av den, men aldrig tvinga någon annan till att ha densamma.

Vår trädgård.

Vi människor befinner oss alltså på olika ”medvetandenivåer” beroende på om vi använder vår medvetenhet och vad vi väljer att lägga märke till. Vissa av oss har valt att komma till Jorden för att uppleva hur det är att ”klippa gräsmattan”, och vissa av oss har kommit hit för att uppleva hela trädgården. Beroende på vad vi har valt att utföra och uppleva, så behöver vi ett mer eller mindre expansivt medvetande. Och det medvetande som just vi bidrar med, har expanderat genom många inkarnationer och inom många olika planetsystem.

Några av oss har kommit hit för att luckra jorden, andra för att så frön, en del för att vattna, andra för att bidra med näring till fröna som nu växer, och några för att rensa ogräs så att växterna kan utvecklas till sin fulla potential.
Alla människor bidrar på detta sätt både till sina egna upplevelser, men också till varandras och är på så sätt trädgårdsmästare allihop.
 
När vi utför och upplever våra uppgifter kan det ibland vara svårt att se vad just dom bidrar med. Därför kommer vi nu fortsätta vår resa genom vår trädgård. Från det första spadtaget som vi känner till, fram till där vi befinner oss idag… Kalendern i vårt samhälle.