Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Skaparen som avsedde för oss att se gudomligheten i vårt själv, också avsedda för oss att se gudomligheten i helheten. Jag är tacksam att Skaparen som avsedde för oss att se gudomligheten i vårt själv, också avsedda för oss att se gudomligheten i helheten.
6/5-18
Dag 3 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Vind -
Kommunicerar, mentalt, smidigt, livets andetag, andedräkt.
Andens andetag, livets ande. Vind belyser kraften i spridning och plantering av goda frön eller idéer. De är drömmare och planerare med kraftfulla fantasier, stora talare och sprider ordet av andlig inspiration som bärs av vinden. Vind är kraften bakom rörelsen för naturliga cykler som väder, erosion och kulturförändring. Som vinden är dessa personer extremt ombytbara och anpassningsbara, och de kan tyckas inkonsekventa eller ombytliga för andra. När Vind kråmar sig och skryter, baserat på fakta och prestationer, bygger de mörka moln av problem som kan bli orkaner.

Periodens symbol: Sol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 3: Handling. (rörelse/kommunikation) Åtgärd.
Ton tre är grundläggande rörelse och kommunikation som börjar som en vibration. Treans energi är mycket vältalande i alla typer av självuttryck. Kommunikation är hur tre etablerar en punkt för överenskommelse mellan vilken punkt "A" och vilken som helst punkt "B". Tre personer är rytmiska mot kärnan och är ofta rastlösa, eftersom rörelse är deras natur. Genom att arbeta nära med Treans energi, blir varje person mer kapabel att förutse rörelser av alla slag.

Aspekter: Färg-Vit (Raffinering) Riktning-norr,  Element- Air

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?

Element Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Medicinsk väg: Äta ljuset.
Ett traditionellt sätt att dra näring från solen illustreras i en Soluppgångs-övning som de äldste hänvisade till "Äta ljuset". På så sätt hälsar vi gryningen av en ny dag i en helig ceremoni. 
Vi börjar med att ta majsmjöl i vår vänstra hand och andas in våra böner fyra gånger. Fyra representerar alla riktningarna av vårt liv, och kastar det sedan upp till ljuset.
Därefter drar vi ljuset till våra läppar 4 gånger genom att svepa vår högra hand över horisontens ljus.

Dag 42 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

Ton 3 och dagens symbol Vind är vår första dag för rörelse. Fröet som gror i mörkret kommer nu att växa i ljuset. Ton 3 är rörelse och vind är livets och andens andedräkt. Vi börjar växa mot ett ljus i anden som nu har blivit synligt. Vårt frö kommer att bli starten för en ny skörd. Vind ligger i norr, riktningen av visdom, och håller samlingen av visdom från Skaparen, från de äldste som kom före, och visdomen av vår egen erfarenhet. Här representerar luftelementet sinnet, vår förmåga att förstå och medvetenheten som gör det möjligt. Detta är en dag att hedra och uppskatta den visdom som drogs från vår äldres intention om medvetenhet. Dagens symbol illustrerar portalerna skurna i sten som förstärker ljudet av vinden. Vind är Skaparens röst och mediumet för en helig utbyte.

Mästartalet 33.

Ton 3 i månad 3 återspeglar Mästartalet 33. Då de visas två gånger förstärks deras attribut. Nummer 3 hänför sig till expansion, ökning, spontanitet, brett tänkande, uppmuntran, hjälp, talang och färdigheter, självuttryck, manifestera och manifestation. Nummer 3 resonerar också med de uppstigna mästarnas energier, vilket indikerar deras närvaro för hjälp när de till frågas. De kan hjälpa oss att hitta fred, klarhet och kärlek inom. Änglanummret 33 är ett budskap från dina änglar att eventuella positiva förändringar eller projekt du funderar på just nu kommer att vara väl värda din tid, och du kommer att få hjälp under tiden. Nummer 33 erbjuder modet att leva våra liv med entusiasm och optimism genom att veta att vi är välsignade, älskade och stöttade i allt vi gör. 

Vinden talar till oss.

De äldste säger att lägg märke till vinden när du ser den eller hör den. Vad tänkte du på? Vad kom du ihåg? Vind är en källa för att urskilja visheten. En mild bris talar för sig själv. Och så gör också vindarna som förändrar vårt livs landskap. Ljudet från vinden som rasslar i träden talar till vår ande. När vi vänder vår medvetenhet till vinden, lär vi oss vad det betyder för oss.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit och de som gått före..