Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag har en plats att kalla mitt hem i den materiella världen. Jag är tacksam för Hemmet som hålls av Skaparen, där dörren alltid är öppen, och där jag alltid hör hemma. Jag är tacksam för att jag har en plats att kalla mitt hem i den materiella världen. Jag är tacksam för Hemmet som hålls av Skaparen, där dörren alltid är öppen, och där jag alltid hör hemma.

13/4-2018
Dag 6 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Storm -
Ungdomlig, rastlös, tröstande närvaro, katalysera, salighet av att vara.
Dag av välsignelse av regn, givare av allt liv och ljus, en givare av kväve till Moder Jord och ozon till Fader himmel. Storm är också associerad med månen och månens cykler, som är mätaren av den kvinnliga aspekten av skapelsen. Stormens väsen är känslan av enhet, säkerhet och värme som upplevs i hemmet, medan ovädrets bekymmer rasar i världen utanför. Ständigt ungdomliga, existerar stormar för att uppleva frihetens extas. De har stor förmåga att både lära och undervisa. Deras ständiga strävan efter nya erfarenheter leder ofta till svåra tester och stormar av känslor. Titta på dessa svårigheter för de lektioner de verkligen är, så kommer de att berika våra liv snarare än att förstöra. Stormindivider lär mycket genom sin elektricitet av att vara. Blixten ger ström till jorden, och samma energi aktiverar människor, och Gudomliga anslutningar kan nås.

Periodens symbol: Jaguar
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 6: Flöde (Stiga in i rytm/mönster av rörelse, flöde)
Ton 6 är lyhördhet och konsten att förhandla. Det är volymrörelsen genom rymden som skapar tid. Denna energi i åtgärd är som dansen eller en bra idrottsman på gång. Ton 6 underlättar dynamisk utveckling i alla aspekter av livet.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. "Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Peakdag
Dag 19 av 260

Ton 6 erbjuder Peakenergin av flöde för att hjälpa oss att skapa en rytm och ett rörelsemönster. En ny satsning på Intention skapar en impuls av dynamisk utveckling.

Pånyttfödelse.

Storm  ger energin av bekvämligheten i hemmet. När livets stormar uppträder är vi naturligt benägna att söka en plats för säkerheten. Detta "att vända hem" är den rytm och mönster som Storm hjälper oss att etablera.
Storm visar på  kraften av blixten som förbinder himlen och jorden, och representerar en förnyelse och pånyttfödelse av Anden. Precis som blixten berikar jorden, så är våra andar förnyade av en andlig kraft av pånyttfödelse.
Stormens blixt visar en kraft som inte hålls fast av några begränsningar eller gränser, och hittar sina egna vägar för att leverera sin andliga energi, oavsett var vi är.

Storm är en dag av "blixten i blodet" som förstorar våra andliga gåvor, och ger en ny upplevelse av Sanning genom vårt Sjätte sinne. Storm förnyar vår medvetenhet om den ohämmade andens kraft. Oavsett vilka stormar som visas i det yttre, håller Ande kraften att förändra våra livslandskap.

Återvända hem.

Storm leder erfarenheten av att återvända hem, som är platsen för vår auktoritet. När vi stänger dörren bakom oss kan vi skilja oss från det som pågår i den yttre världen. Hem är vår plats av styrka, trygghet, lugn och där vi definierar vår egen erfarenhet. Precis som Flinta lärde oss Sanningens känsla, delar Storm känslan av att komma hem. När vi lär oss att associera andens rike som platsen för vår näring och komfort, kommer vårt återvändande dit att bli en vana. Vi kommer att känna igen riket med Anden som Hem, den plats där vi mest vill vara.

Vi kan i våra böner komma ihåg de miljoner som har förlorat sitt hem och hemland. Många är lämnde utan hem på grund av yttre omständigheter, och lika många har aldrig haft ett hem de kunde lita på, som en säker plats. Jaguar ser Moder Jord som sitt hem, källan till varje välsignelse. En gudomlig Skapare inkluderade i vår design, instinkten för att identifiera en plats där vi alltid hör hemma. Vi har alltid ett hem som väntar på oss i andens rike, i vårt inre.
Hem är också en plats för Orientering, och är en känd startplats som vi alltid kan återvända till, och liksom sköldpaddan bär vi alltid vårt hem med oss. Vårt Hem i Anden, i vårt inre, är den plats där vi känner till alla svaren.

Ton 6 erbjuder momentumet jämfört med en bra idrottsman på gång. Efter att ha övat och lärt sig alla steg, engagerar Ton 6 oss på toppen av vår utövning. Ton 6 uppmuntrar oss att investera allt vi har i andens rörelse. Vår ande rör sig genom intention, och vi hittar vår väg hem genom en medveten intention att vara där.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.