Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för en ny värld av det okända, en värld som jag kan uppleva och lära mig att navigera, genom den visdom som förfäderna och Främsta Skaparen delar. Jag är tacksam för en ny värld av det okända, en värld som jag kan uppleva och lära mig att navigera, genom den visdom som förfäderna och Främsta Skaparen delar.

20/11-2018
Dag 6 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Sol -
Visdom, styrka, kärleksfull, hängiven, beständig, upplysande.
Förfädernas dag och kopplingen till deras vägledning. Solens gudomliga ansikte - herre, musiker, sångare, dansare och marksman. Solar är konstnärliga, heroiska idrottare, visionärer med klokt omdöme som leder och försvarar folket. Så mycket förväntas av dem ifrån sig själva och av andra människor, att ouppfyllda förväntningar är en visshet. En ackumulering av dessa besvikelser kan leda Sol att undvika ansvar, inte acceptera korrigeringar och till och med bygger motstånd och förakt mot andra. Solar bör förenkla sina liv för att åter igen kunna stiga och lysa med ovillkorlig kärlek.

Periodens symbol: Örn
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 6: Flöde (Stiga in i rytm/mönster av rörelse, flöde)
Ton 6 är lyhördhet och konsten att förhandla. Det är volymrörelsen genom rymden som skapar tid. Denna energi i åtgärd är som dansen eller en bra idrottsman på gång. Ton 6 underlättar dynamisk utveckling i alla aspekter av livet.

Aspekter: Färg-Gul (Fullbordar) Riktning-Syd,  Element- Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkroniseringar i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 240 av 260. 

Världen som vi ser idag är skapad från rädsla.

Moder Jorden är hela skapelsen som gavs till hela mänskligheten. Det var Skaparens dröm och design. Från fantasier av rädsla skapade vi gränser, barriärer, staket och väggar "för att skydda oss". Från rädsla för brist lagrade vi mer än vår del av välsignelserna. Vi behövde större hem för att lagra alla våra saker. Vi hade mer överflöd än vad vi kunde skydda, så vi etablerade regeringar och offentliga tjänster för att hantera det åt oss, det vi inte kunde göra för varandra. Så här lever vi i en värld som delade oss alla genom våra omedvetna skapelser som föddes av rädslan för våra fantasier. Som körsbäret på toppen fick vi veta att vi var konstiga, excentriska och helt enkelt galna, för att ens föreställa oss konstruktionen på annat sätt än "för vårt eget bästa". Delning kan aldrig vara "för vårt egen bästa".

Alla dessa saker är uppenbarade från ett fäste av rädsla. Vi kommer inte att uppnå någonting genom att försöka fixa hur saker är. Vi skulle bara lappa hålen i en skapelse som var uppfattad av rädsla. Vårt enda hopp är genom en helt ny skapelse som manifesteras av kärlek från början till dess slut. Allt som behövs för att göra det är att tro på vår egen kraft att skapa en dröm som delas av Främsta Skaparen och varandra.

12:e månaden, en månad av förståelse.

12:e intentionen av förståelse:
Sol är den dagsymbol som fullbordar var och en av de 13 månaderna på 20 dagar. Intentionerna återspeglar vår transformations sammanhang från ett högre perspektiv. Hela Tzolk´in är en mänsklig kalender för transformation, och den erbjuder ett sätt att väcka vår mänskliga medvetenhet till vår Gudomliga sanning. Den högre intentionen av den 12:e intentionen är att skapa en ny förståelse för människans omvandling, där sol kan erbjuda en uppenbarelse av vår andliga kraft och motivera våra högsta prestationer, i en avsikt att omvandla. 
Sol är också en förfäders dag. Precis som förfäderna bevarade sin heliga visdom för oss, så är vår visdom bevarad i det kollektiva medvetandet. Varje mänsklig erfarenhet är värd att komma ihåg, och höjer vår potential för gudomlig urskillning genom helheten. Ton 6 underlättar den dynamiska utvecklingen.

Vi är redan där.

Örnen drar vår förståelse till vår andliga flygfärd av intention. 
Vi har inte någon fysisk kropp att röra oss framåt med i anden. Alla våra rörliga delar i anden är av naturen eteriska. Våra högsta tankar och intentioner är sättet vi rör oss på i andens rike. Våra inre steg är en ansträngning av medvetenhet som styrs av avsikt. Intentionen är kraften i vår ande. Ton 6 är det sista steget i en ny mänsklig ansträngning för andlig tillväxt. Genom de första 5 Tonerna, lärde vi oss de inre stegen till transformation. Vi föreställde oss en ny dröm om vår mening och syfte. Örnen visade att sättet att uppnå drömmen var att fokusera den i vår "framtid". Genom att föreställa oss att vi redan är där, får vår ande rätten att skapa. Kraften som behövs, dras från en evig källa av förnyelse och pånyttfödelse. Det enda som kan hindra oss från att nå vår dröm, är att vi flyger bort.
Solen hjälper oss att hålla kursen genom en uppenbarelse av vår andliga kraft. Vi testar vår kraft genom våra försök att nå våra högsta resultat. På Örnens vingar flyger vi högre än vi någonsin har flugit förut, och Solen kan avslöja hur vårt medvetande bringar intentionen till liv, multiplicerat till överflöd.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..