Maya Kalendern.

Jag är tacksam att jag inte behöver vara perfekt för att förtjäna Skaparens kärlek. Jag är tacksam att allt jag behöver göra för att få det, är att välja det. Jag är tacksam att jag inte behöver vara perfekt för att förtjäna Skaparens kärlek. Jag är tacksam att allt jag behöver göra för att få det, är att välja det.

5/3-2018
Dag 6 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Sol -
Visdom, styrka, kärleksfull, hängiven, beständig, upplysande.
Förfädernas dag och kopplingen till deras vägledning. Solens gudomliga ansikte - herre, musiker, sångare, dansare och marksman. Solar är konstnärliga, heroiska idrottare, visionärer med klokt omdöme som leder och försvarar folket. Så mycket förväntas av dem ifrån sig själva och av andra människor att ouppfyllda förväntningar är en visshet. En ackumulering av dessa besvikelser kan leda Sol att undvika ansvar, inte acceptera korrigeringar och till och med bygga motstånd och förakt mot andra. Solar bör förenkla sina liv för att åter igen kunna stiga och lysa med ovillkorlig kärlek.

Galaktisk Ton 6: Flöde (Stiga in i rytm/mönster av rörelse, flöde)
Ton 6 är lyhördhet och konsten att förhandla. Det är volymrörelsen genom rymden som skapar tid. Denna energi i åtgärd är som dansen eller en bra idrottsman på gång. Ton 6 underlättar dynamisk utveckling i alla aspekter av livet.

Aspekter: Färg -Gul  (Kompletterar), Riktning- Syd, Element - Jord

Syd: Fokusera på relationer med varandra och Jorden.

Peakdag: Stigande till peak. Kommer att erbjuda en personlig uppenbarelse av vår egen rytm och drivkraft i andlig rörelse.

På toppTon 6 etablerar vi en rytm och ett flöde av rörelse. Vår intention samlar fart. Energin i Ton 6 jämförs med den stora idrottaren som har praktiserat varje teknik tills det blir en naturlig del av den han eller hon är. De uppmärksammar inte längre stegen utan fokuserar bara på målet. Sol/AHAU är dagsymbolen för den högsta Skaparen och härskaren av tid. Endast skaparen känner till början och slutet. Sol jämförs med en heroisk idrottare, en mästare, en skarpskytt, en dansare - en visionärsledare och en visdomsförsvarare som tjänar det högsta bästa för alla, och Sol markerar dagen för upplysning och ger en ny förståelse för ljuset. Upplyfta på Örnens vingar har vi ett högre perspektiv för en ny uppenbarelse från Solen.

12:e intentionen av förståelse:
Sol är den dagsymbol som fullbordar var och en av de 13 månaderna på 20 dagar. Intentionerna återspeglar vår transformations sammanhang från ett högre perspektiv. Hela Tzolk´in är en mänsklig kalender för transformation, och den erbjuder ett sätt att väcka vår mänskliga medvetenhet till vår Gudomliga sanning. Den högre intentionen av den 12:e intentionen är att skapa en ny förståelse för människans omvandling, där sol kan erbjuda en uppenbarelse av vår andliga kraft och motivera våra högsta prestationer, i en avsikt att omvandla. 
Sol är också en förfäders dag. Precis som förfäderna bevarade sin heliga visdom för oss, så är vår visdom bevarad i det kollektiva medvetandet. Varje mänsklig erfarenhet är värd att komma ihåg, och höjer vår potential för gudomlig urskillning genom helheten. Ton 6 underlättar den dynamiska utvecklingen.

Örnen drar vår förståelse till vår andliga flygfärd av intention. 
Vi har inte någon fysisk kropp att röra oss framåt med i anden. Alla våra rörliga delar i anden är av naturen eteriska. Våra högsta tankar och intentioner är sättet vi rör oss på i andens rike. Våra inre steg är en ansträngning av medvetenhet som styrs av avsikt. Intentionen är kraften i vår ande. Ton 6 är det sista steget i en ny mänsklig ansträngning för andlig tillväxt. Genom de första 5 Tonerna, lärde vi oss de inre stegen till transformation. Vi föreställde oss en ny dröm om vår mening och syfte. Örnen visade att sättet att uppnå drömmen var att fokusera den i vår framtid. Genom att föreställa oss att vi redan är där, får vår ande rätten att skapa. Kraften som behövs, dras från en evig källa av förnyelse och pånyttfödelse. Det enda som kan hindra oss från att nå vår dröm, är att vi flyger bort.
Solen hjälper oss att hålla kursen genom en uppenbarelse av vår andliga kraft. Vi testar vår kraft genom våra försök att nå våra högsta resultat. På Örnens vingar flyger vi högre än vi någonsin har flugit förut, och Solen kan avslöja hur vårt medvetande bringar intentionen till liv, multiplicerat till överflöd.

Solen är en representation av vår egen gudomliga identitet, det frö vilket vi föddes från, i begynnelsen. Astrologin fungerar enligt principen att vår personlighet påverkas av solen och tiden och platsen där vi föddes. Ingen av oss skulle dela samma inverkan av tid och plats.
Sol kan erbjuda en uppenbarelse av identitet. Vi låter Solauktoriteten definiera vår egen "Jag är".
Gud gav oss fingeravtryck med friheten att definiera identiteten som följde med dem. Det fanns inga villkor. Främsta Skaparen skulle älska oss för det enkla syftet, att dela med oss av mörker transformerad av ljus. Vi är Skaparens mest älskade. Vi besvarar Skaparen, vad som var mest önskat av oss, när vi erkänner det Gudomliga medvetandet. När vi försöker känna Skaparen, uppfyller vi den gudomliga meningen och syftet med skapelsen. Vi är de älskade omvandlade till det Gudomliga.

Vi kan se Skaparen genom Moder Jord när vi  vandrar i anden. Våra ögon kan känna igen det som skapades av en Gudomlig hand, och ju mer vaksamma vi blir på att lyssna på våra tankar och känslor, desto mer kommer vi att identifiera våra andliga gåvor. Istället för att se dem som "vanliga" så vi förbiser dem, kommer vi se dem som kraftfulla verktyg som alltid finns där. Med medvetandets ansträngning övar vi in en ny vana, och lidande innebär inte längre att vi är kraftlösa. Det signalerar bara att vi lever i den materiella världen igen.
När anden blir en naturlig del av oss, precis som idrottarens steg, ser vi inte längre någon anledning att söka rättvisa där, och det kommer vara lätt att förlåta, eftersom vi från ett högre perspektiv ser vårt eget lidande som ett exempel på allt mänskligt lidande. 
När vi lever i anden behöver vi inte slå oss fram för en Gudomlig position. Vårt högsta val skulle vara att frivilligt gå längs bak. Genom att känna Skaparen skulle vi känna att vi anländer först, även som de sista.
"Jag är" drömmen för mänskligenheten, av Skaparen, var en Gudomlig familj som identifierade sig som En. Skaparens dröm att vi ser vår gudomliga likhet i varandra.
"Jag är" är de viktigaste orden vi någonsin talar. De definierar hur vi identifierar vårt Själv och definierar vår avsikt. Som självbestämmande uttalanden borde vi vara vaksamma i hur vi använder dem. Det finns ingen anledning att använda orden "jag är", utom i medveten kommunikation med Skaparen. 

Som Tzolk´ins Herre upplyser Solen vår ande genom tiden. Tid är gåvan genom rörelsen av Moder Jord och en känsla av åsyn i anden. Genom tiden kan vi se våra andliga framsteg, och det tar tid att se vår omvandling.
På Ton 6 uppmuntras vi att "ge allt" till en ny intention. Örnen lyfter oss upp för att se sanningen i våra framsteg i framtiden. Vi vet att vi blev ledda i en riktning av en Gudomlig anledning, och vi transformeras till något nytt, och solen som en symbol för vår Skapare, lyser vår väg för att vi ska se. 

Genom intentionen etablerar vi också en överenskommelse mellan vårt högre och lägre själv. Drömmar stannar som drömmar tills det att vi bestämmer oss för att skapa. Intentionen demonstrerar vårt heliga val, genom vårt mänskliga medvetande, och som ett engagemang med vår andes medvetande.
Vårt nedre själv är jag i världen som lever av mänsklig natur. Vårt högre jag är gudomligheten som observerar jaget och håller andens obegränsade kraft. Genom intention arbetar de tillsammans för att tjäna ett gemensamt mål.

Bibeln förklarar: Återigen, säger jag verkligen, att om två av er på jorden kommer överens om något och ber om det, kommer det att bli gjort för er av min Fader i himmelen. (Matteus 18:19)
Dessa ord håller löftet om en sanning värd att upprepas. Intentioner som erbjuds Skaparens hand, involverar en Gudomlig treenighet av överenskommelse. Sol/AHAU erbjuder momentet i avtalet multiplicerat med 3.

Sol är en symbol för vårt ledande ljus och bärare av liv, inspiration och lycka. Genom en Gudomlig intention etablerar vi de rätta förhållandena inom oss själva och med Skaparen. Vårt jobb är bara att sträva efter att lära känna Skaparen. Vår förändring kommer inte att uppnås av vår egen kraft. Om vi kunde omvandla oss själva så skulle vårt lägre själv ta all äran. Genom Gudomlig transformation ser vi Skaparens hand.
I ett Gudomligt förhållande kommer vi att bli helade av ovillkorlig kärlek. Som ett mirakel kommer vi att börja se förändringar som sker av sig själva. Desto mer vi dras till anden,desto mer av vårt jordeliga "skräp" ramlar av.