Din dagliga Mayakalender.

7/4-2018
Dag 13 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Kanal -

Kanal/Ledare: Ljuspelare, Andlig medvetenhet, hedervärd, starka rötter och övertygelser 
Kanalpersoner är de andliga väsen som skyddar och är det guidande ljuset för familj och hem. De är kompetenta talare som kommer att ta upp orsaker. Mycket hårda och analytiska, strävar dessa personer för att skapa fred, harmoni och ordning för alla sina relationer. De är välsignade med en stor skicklighet vid förhandlingar och vägledningar som väldigt ofta sätts på prov. Även om dessa personer inte behöver så mycket uppskattning, har många ett äktenskaps- eller affärsproblem på grund av oflexibla åsikter och höga förväntningar, vilket eroderar samhörigheten. Lärdomen för Kanal är att vara som en trädgårdsslang, inte ett stålrör.

Periodens symbol: Krokodil
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 13: Uppstigning (Stiger till nästa nivå för transformation; fullbordan; Frukt)
Tretton hjälper oss att gå till nästa högre steg, driver oss för att pröva något nytt eller försöka igen. Trettons energi tar oss över nästa berg bara för att se vad som finns där efter. Tretton bär den senaste framgången till den senaste ansträngningen. Tretton är ett nummer som är associerat med de uppstigna mästarna, skapelsen, utvidgningen och manifestationen.

Aspekter: Färg -  Röd, Riktning - Öst, Element - Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 13 av 260

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

På Ton 13 uppstiger vi med vår andliga identitets medvetenhet. I en gudomlig mors livmoder föddes vår första medvetenhet, och vi drogs från denna tomhet av alla möjligheter. Cherokee´s dagsymbol, sköldpaddan, symboliserar skapelsen som steg från djupet för att etablera landet där människan skulle gå och se genom solens ljus.
Med sköldpaddan kan vi se att vi alltid bär hemmet med oss, vart än vi vandrar. 
Så vi drogs från "ingenting" till en ny "medvetenhets" första upplevelse. 
Under ledning av en gudomlig mamma var medvetandet av vår ande det första och viktigaste vi skulle veta om vårt själv.

Ödmjukhet.

Kanal är Familjens och hemmets dagsymbol och symbolen för ett altare. Symbolen illustrerar ljusets kanaler ovanför som faller ned på ett altare. Nedan finns bönemattorna där vi knäböjer i ödmjukhet. 
Vi blir ödmjuka när vi ger upp och släpper taget om det inre krig som rasar, och accepterar att vi faktiskt inte är kapabla att klara allting själv. Att inte be om hjälp från de som har gått före är som att uppfinna hjulet om igen. Att vara så envis och tro att allt handlar om mig, på en planet med över 11 miljarder andra, är inte bara väldigt outbildat utan innehåller också en tro, som på sikt är väldigt skadligt för den egna hälsan. Denna krampaktiga dans med livet, stryper flödet till vårt hjärta, som utan kärlek slutar att slå.
 
Kanal representerar vår kommunikationskanal med Skaparen, genom vilken vi är skapade med Guds medvetenhet. När vi förbereder oss för att göra vår första promenad av Anden i den fysika världen, är Krokodilens sista budskap att visa oss vägen tillbaka Hem.
Kanal lyser ljuset från ett altare inom, den plats vi alltid kan vända oss till för att hitta vägen hem. Som en symbol på familjen uppmuntrar Kanal oss att alltid minnas var vi kom ifrån.

Vi bär den andliga identiteten hos en gudomlig Skapares förstfödda, arvtagaren till en gudomlig födslorätt. Symbolen illustrerar ljuskanalerna som inte når hela vägen ner för att återspegla att hela ljuset bara kan ses från ovan. Eftersom vår ande gör sin första resa till mörkret, måste vi arbeta från vårt minne av ljuset. Vi kommer att kallas för att gå i tillit. Vi måste komma ihåg vårt eget ljus för att nå upp till ljuset som vi blev medvetna om i anden.
Skaparen vet att vår promenad i Mörkets mänskliga erfarenhet är bunden att ta oss till våra knän. Krokodil lämnar oss med en Sanning att när Människan faller under bördan av sin egen Illusion av begränsning, är vi perfekt placerade för en inkommande stråle av andligt ljus. Ödmjukhet är människans gudomliga sinnesstämning.

Ceremonier.

När vi så nu förbereder oss på att gå en promenad med Jaguaren, kallas vi för att bygga ett altare inom. Krokodil säger till oss att använda vår fantasi för att skapa denna heliga plats.
En av välsignelserna av Skaparens intentioner om gudomlig rättvisa, erbjuder gemenskap i många dimensioner. De äldste lärde att varje rit och ceremoni skulle kunna utföras i någon form av vår existens, på vilken plats och tid som helst. Då vi lärde oss att vara uppmärksamma på att vi lämnade något i gengäld för det vi tog från Moder Jord, lärde vi oss också att "om vi glömmer" kan vi gå tillbaka i Anden för att slutföra utbytet.

Denna välsignelse innebär att vi alla är lika begåvade och kapabla att utföra våra ritualer och ceremonier antingen i världen av medvetenhet eller i den fysiska världen. Varje uttryck för den heliga ceremonin är lika värdiga. Så länge vi håller Medvetandet kan vi utföra Andens ceremonier. Vårt val av kärlek och gudomlig medvetenhet i något rike leder alla till samma mål i anden. En eter av andare är vår gudomliga identitet.

Ton 13 av uppstigning är en festdag. Vi är döpta av ett ljus som lyser ner från ovan. När vi är närvarande vid ett altare inom, innfinner vi oss vid ett altare ovan. Ett altare symboliserar tiden och platsen av vår medvetenhet av Skaparen, som är evigt medveten om oss. Det gudomliga sinnet vilar vid altaret inuti, som ett element av eter.

Mästartal 1313.

13 Kanal illustrerar Position 13 och Ton 13  som ger Mästartalet 1313. 13 är numret på de uppstigna mästarna, den övernaturliga och gudomliga interventionen. Nummer 13 är antalet gudomliga effekter , som symboliserar vår förmåga att kalla på gudomlig intervention genom våra heliga ritualer och ceremonier. Nummer 1313 representerar expansion på alla nivåer, inklusive optimism, entusiasm, kommunikation och kreativitet. 1313 indikerar att de uppstigna mästarna arbetar med dig på dina tankprocesser för att du ska kunna göra de högsta och klokaste valen. Var beredd att expandera och utveckla din personliga andlighet på nya och spännande sätt och leta efter möjligheter att kreativt uttrycka dig själv från hjärtat. Använd dina naturliga intressen, talanger och personlighet för att ge glädje och upplyftning till andra.

Vi kan fira vårt själ som en underbar gudomlig skapelse. Vi är mer än bara dödliga kroppar. Genom en andens identitet skapades vi för att älska och skapa i många världar. Krokodil lärde oss att vi kan bli ett geni på vad som helst när vi följer strålarna av gudomligt ljus till vår gemenskap med skaparen.Ton 13 är ett tecken på att "Gud är med oss". Vid vår Andes första uppstigning (dag 13 av 260) är vi omgivna av de himmelska värdarna som delar tonen och vibrationen av "ren kärlek." 

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold och Debra Jaguar Spirit.