Tålamod.

Ibland kommer inspiration till mig som en bild för min inre syn, ibland eller ja oftast som en konversation i mitt huvud.
Jag var nyfiken på ordet Tålamod och frågade hur det gudomliga ser på det.
Här är svaret jag fick..

Ibland när ni blir otåliga (som ni benämner det) tror vi att ni menar att ni inte har de svar som ni söker. Men ett svar kan komma till er på så många olika sätt. Och oftast när ni hittar det, så visste ni det någonstans hela tiden.

För att urskilja ett svar, behöver ni vara beredda att höra svaret, och det är inte alltid ni önskar det, utan ni vill ha ett speciellt svar, vilket gör att ni egentligen inte är öppna för ett svar, utan letar efter DET svaret.
Det som kommer i vägen är rädslan för att svaret inte ska stämma överens med det ni önskar.

Ibland är era frågor öppna som ex. -Hur kan jag möta den här personen på bästa sätt? Eller, - Hur gör jag så att alla mår bra i den här situationen?
Men oftast ställer ni frågor som -Kommer den här situationen att... Kommer jag att.. Dessa frågor är så kallade stängda frågor där personen lägger kraften utanför sig själv. Det blir inte ett medskapande, utan en önskan om att någon annan ska ha dina svar.

Tålamod handlar om att veta att du har svaren inom dig, och att du är den bästa på att veta din sanning.
Svaren kan komma till dig på många olika sätt, ibland direkt i ditt huvud, ibland via en boktitel, film eller några som passerar på gatan. Sätten är oändliga, men det som karakteriserar alla svar, är att du känner det i hela din kropp, att där var det, där kom mitt svar.