Relationer.

Jordliga relationer

Alla jordliga relationer har en inneboende kraft att bli själsliga relationer. Det som står i vägen är vi själva. Alla jordliga relationer har en inneboende kraft att bli själsliga relationer. Det som står i vägen är vi själva.

Jordliga relationer har sitt ursprung i jagets behov. 

Vi försöker tillfredställa oss själva genom att anpassa oss och göra det som förväntas av oss i varje given situation. Allt för att vi tror att vi vinner något på det, antingen känslor eller materiella saker.
Vi jagar konstant efter något, och det känns som att vi aldrig hinner med det vi eller andra har föresatt  att vi ska göra. 
Vi gör det för att vi tror att det är så här det ska vara.
Vi tror oss inte ha något annat val..

-Men se hur världen ser ut! Varför ska jag förändra något när ingen annan gör det? Varför ska jag bry mig om någon annan när dom inte bryr sig om mig?

Vi känner oss helt maktlösa och gör vad vi kan för att döva smärtan det skapar i oss. Oftast i en massa göranden. Om vi håller oss sysselsatta så tror vi att vi kan skapa en förändring.
Vi blir mänskliga robotar som frågar med färdiga meningar -Hur mår du? och svarar som det förväntas av oss.
- Jo, jag mår bra.
Att leva i en nära relation tillsammans med en mänsklig robot blir fullt av innehåll, men väldigt
innnehållslöst. 

För sinnet är det här ett helt adekvat tillvägagångssätt. För sinnet föder jaget och jaget bekräftar sinnet.
Sinnet vill att du ska känna dig maktlös, att det här ligger utanför din kontroll. För den största rädslan för sinnet är att förlora kontrollen. 
När sinnet  förlorar kontrollen över dig, betyder det att det inte längre har möjlighet att säga åt dig vad du ska göra, vad du ska tänka, vad du ska äta.. Det tappar kraften..och du min kära vän blir kraftfull, full av möjligheter!
Det är viktigt att vi förstår att det inte handlar om att ta bort eller lägga till någonting. Det handlar om att se saker för vad dom är. Så att vi kan ta ett aktivt beslut om vi vill vara slavar under sinnets nycker eller om vi vill vara fria och leva i vår intuition.

Själsliga relationer.

Värmen och tryggheten som sprider sig i själsliga relationer, skapar möjligheter för oss att helas på djupet. Värmen och tryggheten som sprider sig i själsliga relationer, skapar möjligheter för oss att helas på djupet.

Själsliga relationer har sitt ursprung i den ovillkorliga kärleken.

Ett fyllt hjärta och ett öppet sinne ser alltid det som sker utan att döma. För hjärtat har förstått att vi alla är en i många olika uttrycksformer. Frågar du denna person något, får du ett ärligt och genuint bemötande. Ett relaterande som skapar nya möjligheter för relationen att växa.
Du möts av en förståelse där inget behov finns att förändra eller förändras. För skapelsen som lever genom dig, är perfekt precis som den är.
Den ovillkorliga kärleken omfamnar och släpper lika lätt som våra andetag. Den har ingenstans den måste gå, eller någonstans den måste vara. Den lever här och nu och låter livets under öppna sig för dig lika lätt som en fjäder för vinden. Den ser och känner med en intensiv närvaro och låter oss uppleva det som kroppen inte ens trodde var möjligt. Liksom en tavla låter den få oss att bli till i varje ögonblick och låter oss utvecklas för varje steg vi tar.
I själsliga relationer ger den utrymme för varandras växande och varande. Att ge av hela sig, i ett autentiskt tillstånd, blir lika naturligt som att solen går upp..

En del av bilderna på hemsidan har kvar det gamla namnet Innerlig Consulting.